Odborná literatúra pre potreby informačnej db

Spoluzávislosť

5 rokov ago admin 0
Čo je to spoluzávislosť – kodependencia (codependency) – „byť závislý s…“ Spoluzávislosť je závislosť na ľuďoch a povahe vzťahov s nimi, určitých typoch správania alebo veciach prejavujúca sa ako extrémne nutkavé správanie. Predmetom spoluzávislosti môže byť partner, priateľ, rodič, vodca sekty– tzv. Iná dôležitá osoba (IDO). Spoluzávislosť vzniká a vyvíja sa postupne životom v nefunkčnej Read More

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

15 rokov ago admin 0
Isabelle Nazare-Aga:  Nenechte sebou manipulovat (Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit) Portál, Praha 1999 Voľne spracovala Mgr. Ivana Škodová,  júl 2002.   KTO SÚ MANIPULUJÚCE OSOBNOSTI   Prečo podliehame psychickej manipulácii?  Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné. Read More

Marie-France Hirigoenová: Psychické týranie

16 rokov ago admin 0
preklad: Vladimíra Komorovská; Vydavateľ: SOFA, Bratislava 2001 (voľne spracovala Mgr. Ivana Škodová) OBSAH I. Perverzné násilie v každodennom živote 1. Násilie v súkromí – v manželstve a rodine 2. Psychická tyrania na pracovisku   II. Perverzný vzťah a jeho protagonisti 3. Perverzné zavádzanie 4. Perverzná komunikácia 5. Perverzné násilie 6. Agresor 7. Obeť   III. Read More

ZDENĚK VOJTÍŠEK: NETRADIČNÍ NÁBOŽENSTVÍ U NÁS

17 rokov ago admin 0
Dingir, Praha 1998 NAŠE SOUČASNÁ NÁBOŽENSKÁ SCÉNA   KRESŤANSTVO Monoteistické náboženstvo, vzniklo na začiatku nášho letopočtu. Pre svoje náboženské skupiny má názov cirkvi (z gréckeho kyriaké ekklésia – zhromaždenia Pána). Katolícká cirkev sa podľa druhu bohoslužieb delí na: rímsko-katolickú grécko-katolickú   Reformné snahy o katolickú cirkev: Starokatolická cirkev – v 19 st. z odporu proti Read More