Práce dobrovoľníkov

Zložitosť magického myslenia

10 mesiacov ago admin 0
Jozef Benka Úvod Magické myslenie je pojem označujúci zvláštny druh myslenia. Môžeme sa ním stretnúť v rôznych oblastiach. Napríklad v antropológii, psychológii alebo religionistike. Nepopierateľne je to pojem patriaci aj do prostredia kultov a siekt. Táto šírka oblastí, v ktorých sa tento pojem používa na označenie určitého špecifického spôsobu myslenia ho predurčuje k tomu, aby Read More

Osobnosť a psychická manipulácia

10 mesiacov ago admin 0
Zuzana Škodová   V našej seminárnej práci sa chceme venovať vplyvu psychickej manipulácie na osobnosť človeka. Ako príklad prostredia , v ktorom sa vplyv manipulácie vyskytuje sme si zobrali zhubné (deštruktívne) kulty a sekty. Cultus znamená po latinsky uctievanie. Podľa Webstersovej slovníka je kult malá skupina ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký, Read More

Herbalife

10 mesiacov ago admin 0
1. Úvod Každý z nás sa dozaista stretol s písomnou pozvánkou alebo osobnou formou na „stretnutie s Bohom“ alebo na niečo podobné. Výzvy ako „VER“ alebo „APOKALYPSA“ alebo dokonca „CHCEŠ SCHUDNÚŤ“ a iné sú pre mnohých hlavne mladých ľudí v dnešnej dobe lákadlom. Mnohí však netušia, čo sa za týmito výzvami skrýva. V seminárnej práci Read More

Industriálne kulty

10 mesiacov ago admin 0
ZUZANA ŠKODOVÁ Industriálny kult je strešný názov pre rôzne kulty, ktoré zasahujú priemyselné a pracovné oblasti. Patria sem niektoré náboženské (Cirkev zjednotenia-moonisti, Scientológia-Dianetika), komerčné (Amway, Herbalife, Golden world club) aj politické kulty. Hlavný priamy zisk zvyšujú ideológia a motivačné kurzy. Amway Slovensko, s.r.o. je organizácia, ktorá začala svoje podnikate ľské aktivity na Slovensku v novembri Read More

Extrémne odchýlky pentekostálnych a charizmatických cirkví

10 mesiacov ago admin 0
Úvod   Cieľom tohto dokumentu nie je vniesť svetlo do problematiky pentekostálnych a charizmatických cirkví, pretože táto téma je veľmi zložitá a diskutabilná z rôznych hľadísk – náboženského, sociologického, sociálneho, i politického. Cieľom dokumentu je upozorniť z hľadiska prevencie voči pôsobeniu škodlivých kultov na to, že niektoré tieto cirkvi, prípadne niektoré spoločenstvá odštiepené z ich Read More

Hnutie Sri Chinmoy

11 rokov ago admin 0
Bc. Iveta Husenicová Úvod Hnutie Sri Chinmoy zaraďujeme medzi deštruktívne kulty s hinduistickým pozadím. Je súčasťou hinduistického hnutia neovendánta a prvý krát sa predstavilo v misii Rámakrišnu založenú Svámím Vivekánandom. Jadro tohto posolstva tvorí učenie o podstatnej jednote náboženstiev, pričom Ježiš ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v Read More

Extrémy hnutia Nazaret

11 rokov ago admin 0
Bc. Iveta Husenicová ÚVOD V priebehu celých cirkevných dejín možno pozorovať vznik rozmanitých hnutí, no najmä po Druhom vatikánskom koncile (1962 – 1965) dochádza v Cirkvi k ich nebývalému rozvoju. V období prenasledovania zo strany komunistického režimu v Československu to boli práve hnutia, ktoré významnou mierou prispeli k oživeniu a udržaniu viery. Prispievali k formovaniu Read More

Astrológia

12 rokov ago admin 0
Ľuboš Magic Banská Bystrica 2005 1. Úvod Človek sa oddávna snažil predpovedať budúcnosť. Odhad sledu nasledujúcich udalostí je výsledkom každodennej činnosti každého z nás. Percento správnych odhadov, je priamo úmerné našim skúsenostiam a množstvu nám dostupných, relevantných informácii. Nikdy však nemôžeme budúcnosť určiť stopercentne. Toto obmedzenie sa ľudstvo snaží prekonať pomocou rôznych druhov veštby, v Read More

Viete, čo je CARP alebo HARP klub?

12 rokov ago admin 0
Prihovorili sa vám už na ulici mladí ľudia s otázkou (možno aj anglicky, nemecky, španielsky), či ste spokojní s dnešným svetom? Či nechcete zmeniť svet? Pozvali vás na príjemný kultúrny večer a konverzáciu v cudzom jazyku? Ponúkali vám letáčik s adresou a programom CARP alebo HARP klubu? Viete o tom, že takto robia nábor mladí Read More

Zhubné spoločenstvá

14 rokov ago admin 0
Úvod Túto tému som si vybral, pretože je to na Slovensku málo rozoberaný existujúci spoločenský problém. Je to o zneužívaní nešťastia alebo problémov iných pre vlastný prospech. Zhubné spoločenstvá, teda zhubné kulty a zhubné sekty sa oháňajú slobodou vierovyznania, ktorá je zaručená našou Ústavou a tiež Deklaráciou ľudských práv. Pritom však využívajú nečisté praktiky psychickej Read More