Práce dobrovoľníkov

Zložitosť magického myslenia

12 mesiacov ago admin 0
Jozef Benka Úvod Magické myslenie je pojem označujúci zvláštny druh myslenia. Môžeme sa ním stretnúť v rôznych oblastiach. Napríklad v antropológii, psychológii alebo religionistike. Nepopierateľne je to pojem patriaci aj do prostredia kultov a siekt. Táto šírka oblastí, v ktorých sa tento pojem používa na označenie určitého špecifického spôsobu myslenia ho predurčuje k tomu, aby Read More

Osobnosť a psychická manipulácia

12 mesiacov ago admin 0
Zuzana Škodová   V našej seminárnej práci sa chceme venovať vplyvu psychickej manipulácie na osobnosť človeka. Ako príklad prostredia , v ktorom sa vplyv manipulácie vyskytuje sme si zobrali zhubné (deštruktívne) kulty a sekty. Cultus znamená po latinsky uctievanie. Podľa Webstersovej slovníka je kult malá skupina ľudí, ktorých spája oddanosť alebo nadšenie pre nejaký umelecký, Read More

Herbalife

12 mesiacov ago admin 0
1. Úvod Každý z nás sa dozaista stretol s písomnou pozvánkou alebo osobnou formou na „stretnutie s Bohom“ alebo na niečo podobné. Výzvy ako „VER“ alebo „APOKALYPSA“ alebo dokonca „CHCEŠ SCHUDNÚŤ“ a iné sú pre mnohých hlavne mladých ľudí v dnešnej dobe lákadlom. Mnohí však netušia, čo sa za týmito výzvami skrýva. V seminárnej práci Read More

Industriálne kulty

12 mesiacov ago admin 0
ZUZANA ŠKODOVÁ Industriálny kult je strešný názov pre rôzne kulty, ktoré zasahujú priemyselné a pracovné oblasti. Patria sem niektoré náboženské (Cirkev zjednotenia-moonisti, Scientológia-Dianetika), komerčné (Amway, Herbalife, Golden world club) aj politické kulty. Hlavný priamy zisk zvyšujú ideológia a motivačné kurzy. Amway Slovensko, s.r.o. je organizácia, ktorá začala svoje podnikate ľské aktivity na Slovensku v novembri Read More