Sekty

Všetko, čo ste chceli vediet o sektách, ale nemali ste sa koho spýtať

11 mesiacov ago admin 0
Úvod – alebo pár slov na začiatok. Krátka exkurzia do problematiky siekt. Prečo majú zhubné kulty a sekty u nás úspech? Prečo je dôležité hovoriť o zhubných kultoch a sektách? Kto je najviac ohrozený? Aké sú charakteristické znaky deštruktívnej skupiny? Ako sa prejavuje psychická manipulácia? Ako prebieha získavanie nových členov? Ilustrácia deštruktívnej skupiny – alebo Read More

Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

11 mesiacov ago admin 0
Aby sme sa vyhli nedorozumeniam objasnime si najprv o akých spoločenstvách bude reč. V odborných kruhoch sa diskutuje o pojme sekta, ktorý v pôvodnom význame označuje uzavretú skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie – vyjadruje teda hodnotovo neutrálne vzťah. Jazyk si však žije vlastným životom a slovu sekta ľudia pripisujú výrazne negatívnu hodnotiacu konotáciu. Read More

Psychické problémy bývalých členov siekt

11 mesiacov ago admin 0
Mgr. Zuzana Škodová, psychologička ÚVOD   Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú na tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka je negatívny. Mohla by som vymenovať aj pár vecí, ktoré sú na sektách pozitívne napr. to, že určitá časť ľudí by sa bez závislosti na sekte pravdepodobne dostali do iného typu závislosti (niekoľko substitúcií Read More

Problematika zhubných kultov a siekt

11 mesiacov ago admin 0
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNE A PROBLEMATIKA ZHUBNÝCH KULTOV A SIEKT Mgr. Ivana Škodová, metodik KPPP v Banskej Bystrici Zuzana Škodová, študentka 5.roč. psychológie TU FH v Trnave ÚVOD Veľmi často sa v bežnom živote stretávame s inzerátmi, ktoré pozývajú na prednášku alebo stretnutie s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo na týchto inzerátoch zaráža Read More

Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

11 mesiacov ago admin 0
Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička   Prečo je dôležité venovať sa téme zhubné kulty a sekty? V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo nás však na takýchto ponu-kách niekedy zaráža, je miesto Read More

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

11 mesiacov ago admin 0
Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2016 ISBN 978-80-8082-952-0 Zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia so svojim interdisciplinárnym charakterom prináša na 96 stranách o fenoméne religiofóbie, konkrétnej forme xenofóbie, nové a obohacujúce pohľady z vedných disciplín ako je religionistika, etnológia sociológia, pedagogika, antropológia, filozofia a teológia. Read More

Je Ukrajinská greckokatolícka ortodoxná cirkev sektou?

11 mesiacov ago admin 0
Mgr. Andrej Kuruc, externý spolupracovník o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Keď niekto povie pojem sekta, v nasledujúcej sekunde nastupujú negatívne asociáce, ktoré môžu hraničiť až s nenávisťou. K napísaniu tohto príspevku ma priviedla diskusia okolo nového náboženského hnutia Ukrajinská gréckokatolícka ortodoxná cirkev, ktorú označujú v mainstreamových médiách za “nebezpečnú sektu”. Prinášam otázku, Read More

Znaky nových náboženských hnutí, ktoré ovplyvnili religiozitu na Slovensku po roku 1989

1 rok ago admin 0
Od roku 1989 prešla spoločnosť na Slovensku po ceste k neskorej moderne, či post-moderne1 výraznou sociokultúrnou zmenou ktorá viedla multikultúralizmu, či pluralizmu. Pluralizovanie spoločnosti je badateľné napríklad v náraste počtu, ale aj vplyvu nových náboženských hnutí (NNH). Inak povedané spoločnosť po nežnej revolúcie sa na poli náboženstva deprivatizovala a začala intenzívnieť súťaž tradičných cirkví a foriem Read More