Sekty

Psychické problémy bývalých členov siekt

1 rok ago admin 0
Mgr. Zuzana Škodová, psychologička ÚVOD   Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú na tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka je negatívny. Mohla by som vymenovať aj pár vecí, ktoré sú na sektách pozitívne napr. to, že určitá časť ľudí by sa bez závislosti na sekte pravdepodobne dostali do iného typu závislosti (niekoľko substitúcií Read More

Problematika zhubných kultov a siekt

1 rok ago admin 0
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNE A PROBLEMATIKA ZHUBNÝCH KULTOV A SIEKT Mgr. Ivana Škodová, metodik KPPP v Banskej Bystrici Zuzana Škodová, študentka 5.roč. psychológie TU FH v Trnave ÚVOD Veľmi často sa v bežnom živote stretávame s inzerátmi, ktoré pozývajú na prednášku alebo stretnutie s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo na týchto inzerátoch zaráža Read More

Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

1 rok ago admin 0
Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička   Prečo je dôležité venovať sa téme zhubné kulty a sekty? V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo nás však na takýchto ponu-kách niekedy zaráža, je miesto Read More

Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia

1 rok ago admin 0
Recenzia na odborný zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, 2016 ISBN 978-80-8082-952-0 Zborník Religiofóbia: realita, prevencia a edukácia so svojim interdisciplinárnym charakterom prináša na 96 stranách o fenoméne religiofóbie, konkrétnej forme xenofóbie, nové a obohacujúce pohľady z vedných disciplín ako je religionistika, etnológia sociológia, pedagogika, antropológia, filozofia a teológia. Read More