Všetko, čo ste chceli vediet o sektách, ale nemali ste sa koho spýtať

Úvod – alebo pár slov na začiatok. Krátka exkurzia do problematiky siekt. Prečo majú zhubné kulty a sekty u nás úspech? Prečo je dôležité hovoriť o zhubných kultoch a sektách? Kto je najviac ohrozený? Aké sú charakteristické znaky deštruktívnej skupiny? Ako sa prejavuje psychická manipulácia? Ako prebieha získavanie nových členov? Ilustrácia deštruktívnej skupiny – alebo viete čo je to CARP klub? Koľko typov zhubných kultov a siekt poznáme? Je možné deštruktívnu skupinu opustiť? Majú bývalí členovia siekt nejaké problémy a trvalé následky? Ako sa môžeme chrániť? Ako môžeme pomôcť sebe aj svojim blízkym? Odporúčame na prečítanie – literatúra kde sa dozviete viac Kde môžete hľadať kontakty, informácie a pomoc? Autori:… Read More

Continue Reading

Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam objasnime si najprv o akých spoločenstvách bude reč. V odborných kruhoch sa diskutuje o pojme sekta, ktorý v pôvodnom význame označuje uzavretú skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie – vyjadruje teda hodnotovo neutrálne vzťah. Jazyk si však žije vlastným životom a slovu sekta ľudia pripisujú výrazne negatívnu hodnotiacu konotáciu. Ponechajme otázky o obsahu pojmu odborníkom. Zatiaľ sa s týmto rozporom vysporiadavame tak, že takto vnímanej sekte pridávame negatívne hodnotiace prívlastky – deštruktívna, zhubná, totalitná, manipulatívna a definujeme ich popisne. Máme na mysli spoločenstvá, ktorých vodcovia ako jediné autority rozhodujú o ideológii aj všetkých oblastiach života skupiny i jednotlivcov a na získanie nových členov aj… Read More

Continue Reading