Mariánske sestry – Všeobecné informácie o fungovaní Komunity Sv. Jána a spoločenstva Mariánskych sestier Izraela a Sv. Jána

Zverejnené na francúzskej internetovej stránke [ odkaz ].  (UNADFI – Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l’Individu Victimes de Sectes – Národná únia asociácií na obranu rodín a jednotlivcov obetí siekt) a tiež na francúzskej internetovej stránke Prevensectes dňa 26. mája 2004 [ odkaz ] Zdroj: Komuniké AVREF (l’Association vie religieuse et famille – Asociácia náboženského života a rodiny). AVREF je asociáciou rodičov a priateľov veriacich, zaoberá sa najmä sektárskymi odchýlkami vo vnútri katolíckych komunít a náboženských skupín a usiluje sa pomôcť rodinám, ktoré sa na ňu obrátia: AVREF, 33 rue du Pavé des Gardes, 92370 Chaville, tel: 00 33 1 41 15 03 98, e-mail:… Read More

Continue Reading

Plná verzia článku uverejneného v časopise Dingir

Sú Mariánske sestry kontroverzným a rizikovým spoločenstvom? Spoločenstvo Mariánskych sestier (MS) má za sebou rozporuplnú históriu a búrlivý vývin sprevádzaný zmenami názvov, sídla, podozreniami, protestmi rodičov aj súdnymi spormi v zahraničí. Pochybnosti a otázky vyvolávajú viaceré pramene zo zahraničných médií, francúzske mimovládne organizácie, dokumenty aj svedectvá bývalých členiek a skúsenosti blízkych. História a pôsobenie vo svete Katolícku komunitu založila v roku 1982 Tünde Szentes vo Francúzsku v Rimonte pri meste Autun pod názvom „Petites Soeurs mariales du Fils bien-aimé et du Paraclet“ (Mariánske sestry milovaného Syna a Parakléta) a zvolila si náboženské meno „Mére Catherine-Marie.“ Niečo o zakladateľke: Narodila sa v roku 1949 v Budapešti, mala staršieho brata a sestru,… Read More

Continue Reading