psychická manipulácia

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

15 rokov ago admin 0
Isabelle Nazare-Aga:  Nenechte sebou manipulovat (Jak rozpoznat manipulaci a jak se jí ubránit) Portál, Praha 1999 Voľne spracovala Mgr. Ivana Škodová,  júl 2002.   KTO SÚ MANIPULUJÚCE OSOBNOSTI   Prečo podliehame psychickej manipulácii?  Ľudia bežne nemajú ujasnené vlastné emócie a potreby tzn., že je pre nich dôležitejšie uspokojiť potreby a požiadavky iných než svoje vlastné. Read More

Zhubné kulty a sekty

22 rokov ago admin 1
  ZHUBNÉ KULTY A SEKTY ČO JE TO KULT AKO PREBIEHA NÁBOR DO SEKTY AKO SA SPRÁVA ČLEN ZHUBNÉHO KULTU PRI NÁBORE ČO JE TO PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA A ZÁVISLOSŤ NA SEKTE AKO MÔŽE PREBIEHAŤ PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA VODCA KULTU AKO SA CHRÁNIŤ PRED VPLYVOM ZHUBNÝCH KULTOV TYPY KULTOV A ICH CHARAKTERISTIKA DÔSLEDKY ČLENSTVA V SEKTE ALEBO Read More