Otázky o scientológii

1. Je scientológia náboženstvom? Na túto otázku nevedia presne odpovedať ani religionisti, ktorí náboženstvá skúmajú. Nie sú jednotní v názore na to, či Scientologická cirkev (SC) tvorí náboženskú spoločnosť, či ide o pseudopsychoterapiu, pseudonáboženstvo, alebo krytie výnosných podnikateľských aktivít. Podľa vlastnej definície Scientologickej cirkvi je scientológia „aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá Lafayettom Ronaldom Hubbardom (LRH)“. Pôsobí v dvoch formách: ako scientologická cirkev aj ako dianetika, čo nie je verejnosti všeobecne známe. Pritom scientológovia tvrdia, že Dianetika je „moderná veda o duševnom zdraví vyvinutá LRH“ – Hubbard ju publikoval knižne prvýkrát v roku 1950 v USA. 2. Je dianetika skutočnou vedou o duševnom zdraví? Ak má byť dianetika vedou, potom musí byť… Read More

Continue Reading

Vyjadrenie k obvineniu kandidáta Kisku z prepojenia so scientológiou

Vyjadrenie k prezidentskej kampani, v ktorej premiér prehlásil svojho protikandidáta (pána Kisku), za človeka prepojeného so scientológiou. Údajne preto, že mu vydali knihu – žiadne argumenty ani dôkazy nepredložil. Domnievame sa, že takto „prepojení“ na scientológov a ich dianetiku sú mnohí z nás bez toho, aby to tušili. Je totiž veľmi ťažké vyznať sa v množstve komerčných firiem , občianskych združení a vzdelávacích organizacií, ktoré patria priamo pod Scientologickú cirkev (SC nie je u nás legalizovaná) alebo jej druhú formu Dianetiku. Viaceré vzdelávacie organizácie sú prepojená na SC tým, že po splnení podmienok získali licenciu na používanie Hubbardových učebných technológií. Niektoré ich vzdelávacie programy majú udelenú akreditáciu Ministerstva školstva SR… Read More

Continue Reading

Tlačová správa scientologickej cirkvi

Tisková zpráva 5. dubna 2007 SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV DNES DOSÁHLA ZLOMOVÉHO ROZHODNUTÍ U EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU Potvrzení Scientologie jako bona fide náboženství nejvyšším evropským soudem Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy, vydal dnes zlomové rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství a potvrdil náboženské svobody scientologů ve všech 46 členských státech Rady Evropy. Toto rozhodnutí má precedenční charakter a napomůže zaručit náboženská práva lidem všech vyznání. Soud tak zvrátil zamítnutí moskevského magistrátu znovu zaregistrovat Scientologickou církev v Moskvě (dále jen „církev“) jako náboženskou organizaci v případu Scientologická církev v Moskvě versus Rusko (žádost č. 18147/02). Soud ve svém názoru „odkazuje na… Read More

Continue Reading