Stanovisko Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví

úryvok …..Autorom príbehov o Anastázii je Ukrajinec Vladimír Megre (Vladimír Puzakov). Prvú knihu napísal v roku 1996, keď sa vrátil ako podnikateľ z expedície na Sibír. Hlavnou hrdinkou série je Anastázia, tajomná krásna žena z tajgy. Megre sa s ňou stretol v jednej sibírskej dedinke, čo považuje za osudnú udalosť, ktorá radikálne zmenila nielen jeho hierarchiu hodnôt, ale aj celkové smerovanie jeho života. Podľa Anastáziiných vlastných slov, je ženou patriacou k ľuďom pôvodných prameňov. Jej rodičia boli bardi vysvätení druidom. Sú to nositelia pôvodnej múdrosti, ktorí si už tisícročia odovzdávajú z generácie na generáciu staré znalosti ľudstva v ich pôvodnej čistote. Táto reťaz zostala celé veky neporušená, za cenu úplnej… Read More

Continue Reading

Tlačová správa scientologickej cirkvi

Tisková zpráva 5. dubna 2007 SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV DNES DOSÁHLA ZLOMOVÉHO ROZHODNUTÍ U EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU Potvrzení Scientologie jako bona fide náboženství nejvyšším evropským soudem Štrasburk – Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy, vydal dnes zlomové rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství a potvrdil náboženské svobody scientologů ve všech 46 členských státech Rady Evropy. Toto rozhodnutí má precedenční charakter a napomůže zaručit náboženská práva lidem všech vyznání. Soud tak zvrátil zamítnutí moskevského magistrátu znovu zaregistrovat Scientologickou církev v Moskvě (dále jen „církev“) jako náboženskou organizaci v případu Scientologická církev v Moskvě versus Rusko (žádost č. 18147/02). Soud ve svém názoru „odkazuje na… Read More

Continue Reading

Mariánske sestry sa musia zrieknuť habitu predtým, ako opustia kláštory – Článok z francúzskeho týždenníka Le Progres 6.4.2005

Článok z francúzskeho týždenníka Le Progrès Le Progrès, 6. apríl 2005 Autori: Fréderic Blanc (F.B.) a Damien Lepetitgaland (D.L.) Mariánske sestry sa musia zrieknuť habitu predtým, ako opustia kláštory (Orig. titul: «Soeurs mariales: quitter l’habit avant les monastères») Po tom, ako boli dekrétom z 15. marca 2005 vylúčené z katolíckej komunity, musia Mariánske sestry Izraela a Sv. Jána myslieť na svoju budúcnosť. Niektoré boli prijaté Arcibiskupstvom, aby zistili, aká je skutočne ich vôľa, iné sa utiekajú k modlitbe, hoci oficiálne nemajú právo nosiť habit ani robiť náboženské obrady. Kláštorný život sestier Izraela a Sv. Jána v Saint-Jodard sa po 15. marci 2005 zmenil. Dekrét, ustanovený kardinálom Barbarinom, na základe ktorého… Read More

Continue Reading

Posvätné texty v živote Scientológie

Posvätné texty v živote Scientológie Lucia Grešková, Ústav pre vzťahy štátu a cirkví Holy Scripture in the life of Scientology. The Scripture of Scientology consists of the writings and recorded words of L. R. Hubbard on the issue of Dianetics and Scientology. This Scripture includes more than half a million written pages, over 3,000 tape-recorded lectures and more than 100 films on different aspects of this religion. This Scripture is the sole source of the whole doctrine, principles, beliefs, philosophies, practices and rituals of the scientology religion. This contribution deals just with practical application of the Scripture in the daily life, especially on Sunday services, and about its sense in… Read More

Continue Reading