hodina_stastia_happyschool

Vyjadrenie k projektu Šťastná škola s programom Hodina šťastia z Maďarska

  Vyjadrenie sme vypracovali na podnet rodičov detí, ktoré chodili do školy, kde sa program Hodina šťastia (HŠ) realizoval v rámci vyučovania. Žiadali o posúdenie projektu Šťastná škola (SŠ), nakoľko naše občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt odporučilo Ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2019/2020 na preskúmavanie preventívnych aj vzdelávacích programov ponúkaných školám. Informácie sme čerpali z otvorených zdrojov na internete, konzultácií s kolegami v Centre pozitívnej psychológie, školskou psychologičkou, rodičmi žiakov, aj vlastných analýz videí a webových stránok. Postupne v nás systém Šťastná škola vyvolával stále viac pochybností. Prvý problém je samotný maďarský systém Šťastná škola so vzdelávacím programom Hodina šťastia, ktorý vytvorili a vedecky overovali pozitívni psychológovia v Maďarsku, no nepodarilo sa nám dohľadať kompletný obsah programu ani relevantné výsledky psychologického… Read More

Continue Reading

Vyjadrenie k prevenčným akciám o. z. ACET na podnet CPPPaP Nové Mesto nad Váhom

Podľa prípravných stanov o. z. ACET SR je súčasťou svetovej organizácie ACET International – skratka AIDS Care, Education and Training. Jedným z hlavných cieľov činnosti je zabrániť šíreniu HIV/AIDS, budovať kresťanské zdravotnícke zariadenia a vytvárať zákonné podmienky pre obmedzenie šírenia AIDS.

Continue Reading