Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových Autor: Mgr. Martin Štofan,  Marec 2009 1.JEHOVOVI SVEDKOVI A (JS) – HISTORICKÝ PREHĽAD Problematike Jehovových svedkov je venovaná značná publicita, záujem i obavy verejnosti. Vplyv tejto náboženskej organizácie na jednotlivca i rodinu je nesporný. Na Slovensku sa stretávame najmä s apológiami voči nim v podobe prekladov zo zahraničia, no sprostredkujúcich nepresné alebo archaické informácie. Táto literatúra je však užitočná ako zdroj odkazov na ďalšie informácie. Výpovede bývalých členov a seriózne a aktuálne informácie možno nájsť v slovensko m časopise Rozmer1 a českom Dingir 2 a na pravidelne aktualizovanej internetovej stránke http://www.straznavěž.cz. Na Slovensku sa doposiaľ Jehovovým svedkom nevenovali kvalifikačné práce, pričom v Českej Republike… Read More

Continue Reading