Informácie o spoločenstve SAIB

SAIB Autorom tohto učenia je Ing. Martin Marek. Vyštudoval leteckú elektroniku a techniku. So svojimi „filozofickými“ prednáškami začal v roku 1990 a celý systém svojho učenia nazval SAIB. Je zaloţené na kozmológii a teórii hmoty – rozoberá také problémy ako tajomstvo mysle, vitálne sily človeka (fyzické aj psychické), mimozmyslové vnímanie, zmenené stavy vedomia. V roku 1998 vydal knihu „Úsvit a súmrak ducha“ kde rozoberá tieto svoje teórie a pripravuje knihu „Anatómia ţivota a smrti“. Robí pravidelne 13 rokov kaţdý mesiac víkendové semináre v Demänovskej doline, Smoleniciach aj na Morave. V dlhodobých ročníkových seminároch ide uţ o postupné dlhodobejšie a systematickejšie vplývanie na človeka cez jeho prednášky aj praktické cvičenia, ktoré… Read More

Continue Reading

Skúsenosť so spoločenstvom SAIB

Dobrý deň, prečítala som si článok o vplyve SAIB na psychiku človeka. Zúčastnila som sa takéhoto cvičenia, aby som pochopila, čo sa to deje s mojim vlastným manželom. A musím potvrdiť, že je to vymývanie mozgov. Vlastný manžel sa zúčastňuje pravidelne 2x do roka tohto cvičenia. Nežiada si povolenie jednoducho sa rozhodne a ide. Po návrate je apatický, psychicky nevyrovnaný a do života celej našej rodiny vnáša nezmysly. Ak treba riešiť problém tak ho vždy vidí v minulých životoch mojich príbuzných. Neuznávajú lekárov, žiadnu vedu, žiadne učenie len ich o nejakých mimozemšťanoch. Ak je niekto chorý vysmieva sa, chrípku on roznáša do práce, doma. Odmieta akékoľvek liečenie. Číta čudné knihy… Read More

Continue Reading

Skúsenosť so SAIB Martina Mareka

S „duchovným učením“ SAIB mám osobné skúsenosti. Pred siedmimi rokmi som začala chodiť s partnerom z Českej republiky, ktorý navštevoval nejaké kurzy, ani som netušila čo to je. Neskôr som pomaly prenikla do tajov tohto učenia. Chytala ma hrôza, keď som poznávala týchto ľudí, ktorí vodcu MM uctievajú. Hovoria o ňom ako o bohu, modlia sa k nemu a prosia ho o pomoc. Sú to ľudia, ktorí vidia ako svojho hlavného nepriateľa a pôvodcu svojho nešťastia kresťanskú vieru. Dvíhajú si tam heslá „Pryč s katolicizmem“ „Martin králem“ a skandujú na svojich seminároch. Toto „heslo“, sa používa tento rok na seminároch Saib vo vyšších leveloch, takto si ho pripravovali účastníci a… Read More

Continue Reading