Banská Bystrica a Mierové kvety Sri Chinmoya

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka občianskeho združenia Integra – Centrum pre-vencie v oblasti siekt Ing. Ján Biba, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Ponúkame vám príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sa Banská Bystrica stala mierovým kvetom a bola zasvätená bez nášho vedomia aj proti našej vôli Sri Chinmoyovi. Možno aj vám pomôže pri hľadaní spôsobu ako presadiť pravdu, ako odolať psychickej manipulácii a ako dosiahnuť zmenu, aby zvíťazil zdravý rozum. V rozprávke stačilo aby zvolalo naivné dieťa bez zábran “Kráľ je nahý!” čím otvo-rilo ľuďom oči a pomohlo im vidieť pravdu. Život je však zložitejší. V našom príbehu museli rozmýšľajúci a neľahostajní ľudia prekonávať množstvo zábran a vytrvalo opakovať svoje… Read More

Continue Reading