Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách

Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách Twentyfive years of experience with alternative prevention at schools. Abstract: We analyze various alternative prevention programs at schools. We use general and specific criteria to recommend or reject the program. Most programs we didn’t recommend, because of their connection to cults, or nontransparent and unscientific background. They did not meet the professional criteria for effective prevention. Key words: Prevention, cults, alternative, schools, analysis Považujeme za veľmi dôležité na úvod zdôrazniť, že v našom školskom systéme by mali štátne školské zariadenia dodržiavať zásadu nestrannosti, apolitickosti a náboženskej neutrality. Okrem tohto základného princípu tvoril rámec na vymedzenie pojmu alternatíva v našom príspevku Školský zákon č. 245/2008, (§3/i), ktorý vymedzuje stratégiu fungovania… Read More

Continue Reading

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu v školách

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu v školách Požiadavka: Centrum pegagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove Vypracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Podnet na preskúmanie vyplynul z tradície celomestských katolíckych evanjelizačných misií v Prešove, pri ktorých spolupracujú katolícka cirkev, rehoľníci, laické spoločenstvá a mesto. Misijné programy sa robili po dohode cirkvi s riaditeľmi aj na niektorých školách cez vyučovane. Následne sa na katolícku misiu v škole sťažovali rodičia detí z iných cirkví aj neveriaci. Evanjelizáciu realizovali aj členova občianskeho združenia Marana Tha Prešov. Pri preverovaní podnetu vzniklo nedorozumenie, pretože došlo k zámene za občanské sdružení Maranatha Praha, ktoré v minulosti núkalo školám prevenčné prednášky o zdravom životnom štýle. Hodnotili sme… Read More

Continue Reading

Preskúmanie prevenčných výchovných koncertov ponúkaných do škôl – Občianske združenie Phantasia

  Občianske združenie Phantasia Podnet: Základná škola Klačno, Ružomberok – koordinátorka prevencie Podľa informácií https://www.phantasia.sk/ občianske združenie Phantasia so sídlom Beckov 495, ponúka výchovné koncerty na tému prevencia kriminality, šikanovania a kyberšikany. Prezidentkou a súčasne garantkou výchovných koncertov je Mgr. Silvia Žovincová, viac informácií o výbore na stránke neuvádzajú. Pravdepodobne však garantuje iba manažment účinkujúcich (Bystrík, Marcel Dragúň, Robo Papp), pretože v minulosti pôsobila v umeleckej agentúre DUNA, s. r. o. https://www.youtube.com/watch?v=-aLHf2nNjA8. Agentúra bola podľa obchodného registra založená 2003 v Piešťanoch – konateľom aj spoločníkom bol Dušan Drobný, pôsobil súbežne aj vo viacerých firmách. Agentúra mala jedného zamestnanca a bola dobrovoľne vymazaná z obchodného registra v roku 2016 napriek tomu, že mala aj miliónové tržby https://finstat.sk/36253324/obchodny_register. Následníkom… Read More

Continue Reading

Odborné stanovisko k ponuke prevenčnej aktivity na školách „The dark trip – drogy  sú cesta do tmy“

Odborné stanovisko k ponuke prevenčnej aktivity na školách „The dark trip – drogy  sú cesta do tmy“ Ponuka bola adresovaná metodičke školstva na Odbore spoločenských služieb, oddelenie školstva, mládeže a športu MÚ Martin a následne bola informácia poslaná meilom na všetky základné školy v Martine s vloženým linkom krátkej ukážky z predstavenia https://www.youtube.com/watch?v=wJPayBMpNKY : Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ  Mesto Martin v spolupráci s agentúrou Metamorfozis pripravilo v rámci protidrogovej prevencie pre žiakov martinských škôl divadelné predstavenie The Dark Trip, ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2018 sa v Kine Moskva. Jedná sa o autobiografickú hru – príbeh, ktorý herec Martin Žák prežil, napísal a ktorý odovzdáva ďalej. Hlavnou myšlienkou multimediálnej divadelnej inscenácie sú drogy a protidrogová prevencia podaná atraktívnym a motivačným spôsobom…..… Read More

Continue Reading

Vyjadrenie ku projektu o.z. Fórum života na podnet základnej školy v Kremnici

  Názov projektu: Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy. Podklady k analýze: www.forumživota.sk Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú na pokoji. Stanovisko odborníkov ku vplyvu rodovej výchovy na duševné zdravie detí www.rodovescitlivovanie.sk Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.     www.forumživota.sk     Fórum života, občianske združenie vzniklo v decembri 2003 a bolo založené skupinou občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve od roku 2001. Víziou je vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. Vychádzajú zo židovsko-kresťanského svetonázoru, no sú otvorení pre každého, kto sa zjednocuje v myšlienke ochrany každého… Read More

Continue Reading