Osobné svedectvo – Život v Náboženskej spoločnosti Svedkov Jehovových

bola som ako dieťa vychovaná v sekte Svedkov Jehovových Celý môj život sprevádza viera v Boha, v ktorej som bola vychovaná. Ale nie obyčajná, bežná viera, bola som ako dieťa vychovaná v sekte Svedkov Jehovových. Môj otec a mama pochádzali z chudobných mnohodetných rodín, otca často rodičia vypýtali zo školy na poľnohospodárske práce, pomáhať musel hlavne tvrdo pracujúcej matke. Starý otec trpel depresiami, ktoré vraj začali v čase znárodnenia a biedy drobných roľníkov. Prastará mamka pracovala v Spojených štátoch, priniesla tvrdo zarobené peniaze a vydala sa tu – na Slovensku. Potom vraj veľmi ľutovala, keď komunisti po vojne vzali všetko, čo nezobrala vojna. Prastarká ešte 90 ročná pracovala na poliach… Read More

Continue Reading

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových

Niektoré zaujímavosti z histórie Svedkov Jehovových Autor: Mgr. Martin Štofan,  Marec 2009 1.JEHOVOVI SVEDKOVI A (JS) – HISTORICKÝ PREHĽAD Problematike Jehovových svedkov je venovaná značná publicita, záujem i obavy verejnosti. Vplyv tejto náboženskej organizácie na jednotlivca i rodinu je nesporný. Na Slovensku sa stretávame najmä s apológiami voči nim v podobe prekladov zo zahraničia, no sprostredkujúcich nepresné alebo archaické informácie. Táto literatúra je však užitočná ako zdroj odkazov na ďalšie informácie. Výpovede bývalých členov a seriózne a aktuálne informácie možno nájsť v slovensko m časopise Rozmer1 a českom Dingir 2 a na pravidelne aktualizovanej internetovej stránke http://www.straznavěž.cz. Na Slovensku sa doposiaľ Jehovovým svedkom nevenovali kvalifikačné práce, pričom v Českej Republike… Read More

Continue Reading