ODPORÚČAME

  Stránka zameraná na odborný psychologický výklad snov, ktorý zabezpečuje psychologička spolupracujúca s o. z. Integra internet: http://www.snovaporadna.cz Společnost pro studium sekt a nových náboženských směrů Husníkova 2075 158 00 Praha 13 tel.: +420 257 314 646 internet: http://www.sekty.cz e-mail: sssnns@sekty.cz Krajská pedagogicko-psychologická poradňa Mládežnícka 34 974 04 Banská Bystrica tel.: 048/ 413 47 51; 048/413 47 52 internet: http://kpppbb.svsbb.sk Centrum pre štúdium siekt + redakcia časopisu Rozmer Svoradova 3 811 03 Bratislava 1 tel.: 02/54 43 09 60; 02/54 43 14 68 internet: http://www.rozmer.sk e-mail: rozmer@sekty.sk Informačné Centrum Mladých internet: www.icm.sk/ e-mail: info@icm.sk

Continue Reading