NÁVRAT DO HISTÓRIE

20. marca 1995

zomrelo 10 ľudí a viac ako 4000 ďalších muselo byť ošetrených potom, čo bol v tokijskom metre spáchaný atentát jedovatým plynom sarin. Z vyšetrovania vyplynulo, že išlo o dielo sekty Óm Šinrikjó.

December 1995

Neďaleko dediny Saint-Pierre-de-Chérennes objavila polícia 16 ohorených tiel, rozložených do symbolického kruhu pripomínajúceho slnko. Tento objav zvestoval svetu, že Rád Chrámu slnka, ktorý mal zaniknúť v októbri 1994 naďalej koná svoje smrtonosné dielo, započaté v Kanade a Švajčiarsku ( v októbri 1994 bolo totiž nájdených 53 mŕtvych ľudských tiel. Boli to obete požiaru, založeného členmi Rádu Chrámu slnka v budovách v ktorých bývali.

Apríl 1993

Všade sa hovorí o sekte z hory Carmel blízko texaskej lokality Waco. Davidiáni „vojaci pána“, zomknutí okolo svojho guru Davida Koresha, zabarikádovaní vo svojom chráme a po zuby ozbrojení, odolávali sedem týždňov jednotkám FBI. Bilancia obliehania Waca : 86 osôb, mužov, žien aj detí zahynulo v plameňoch.

V roku 1969

svet filmu hlboko zasiahla smrť herečky Sharon Tateovej, brutálne zavraždenej Charlesom Mansonom satanistickým prorokom a žiakom Szandora La Veya, autora kultového spisu – Satanskej biblie. V novembri 1974 polícia v Los Angeles zaútočila na hlavný stan Armády symbionického oslobodenia Donalda De Freeza : šesť mŕtvych.

November 1978,

diváci z celého sveta sú svedkami guyanského masakru : 931 mŕtvych v dôsledku kolektívnej otravy členov Svätyne ľudu zomknutých okolo bývalého protestantského pastora Jima Jonesa, ktorý sa prehlasoval za Boha. –

V r. 1986

spáchalo po smrti svojho guru samovraždu sedem žien z japonskej sekty Miči No Tomo Kjókai ( Cirkev priateľov pravdy ).

13. mája 1985

zahynulo pri policajnom útoku proti „antitechnologickej“ skupine Move 11 ľudí, pričom vznikli škody za 10 miliónov dolárov.

Všetky tieto prípady majú spoločných niekoľko bodov. Vo všetkých prípadoch sú jedinci odtrhnutí od sveta presvedčení, že sa blíži apokalypsa. Zomknú sa okolo pochybných, avšak fascinujúcich, osobností do rúk ktorých zveria svoj život. Samozrejme, že všetky sekty nekončia takto.

Toto bolo len niekoľko príkladov do akých extrémov až môže viesť fanatická oddanosť členov sekty svojmu vodcovi, či iracionálne presvedčenia, ktoré sú týmto členom vštepované počas ich života v sekte. Mnohé zo siekt si aj naďalej idú nenápadne svojou cestou a pritom nerušene pripravujú terén, konsolidujú svoje siete, svoju moc a svoje bohatstvo, pričom pohŕdajú najzákladnejšími právami ľudského jedinca.

Dnešný človek je vystavený mnohým stresom a hektickým situáciám. Všade počúva o hrozbách vojny, o katastrofách, vraždách, nehodách, možno má i strach zo straty zamestnania, alebo jednoducho nenachádza zmysel života, či porozumenie v rodine. Čoraz viac ľudí prežíva pocit neistoty, zápasí s osamelosťou a prázdnotou, uvedomuje si anonymitu davu, ktorého je súčasťou.

Mnohí sú nútení riešiť veľa existenčných otázok a bremeno rozhodovania u nich oťažieva. Toto si veľmi dobre uvedomujú tí, ktorí tak sugestívne a pohotovo ponúkajú zázračné východiská a metódy, ako sa k nim dopracovať. Zaraďujú sa sem aj sekty náboženské aj nenáboženské. Nenáboženské sekty sa prezentujú ako moderné a vedecké zoskupenia ponúkajúce ľuďom hodnoty, ktoré sú veľmi lákavé – zdravie, peniaze, úspech, či sebavedomie.

Často sľubujú jednoduché a údajne účinné riešenia, ponúkajú sugestívne vízie, hovoria o dokonalosti, harmónií o nadobudnutí výnimočných, ba až nadprirodzených, schopností. Na druhej strane majstrovsky podsúvajú verejnosti rôzne katastrofické scenáre, vykresľujú kontúry tohto skazeného a trpko skúšaného sveta a všetku vinu pripisujú zlyhaniu politických, či náboženských inštitúcií a ich neschopnosti vyviesť ľudstvo z marazmu.

Namiesto racionálnych a reálnych riešení často iba využívajú duchovný a mravný úpadok, stratu hodnotovej orientácie, krízu súčasnej rodiny a oživujú v ľuďoch sklon k poverám, východným mystériám, okultizmu, ezoterike a všetkému, čo speje k úniku z reality a vytvára akýsi imaginárny svet plný falošných očakávaní a nádejí.

Odhaduje sa, že iba v našom stredoeurópskom regióne pôsobí vyše 600 viac či menej deštruktívnych siekt. Religionisti a mnohí iní sa zamýšľajú nad tým, ako je možné, že v čase, keď je ľudstvo na takej vyspelej technickej úrovni a striktne racionálne pristupuje k riešeniu aktuálnych problémov, je zároveň svedkom toľkých otrasných tragédií zapríčinených náboženským fanatizmom, vyvierajúcim často iba z fiktívnych, futuristických a ničím nepodložených iracionálnych teórií, či falošných nádejí.

Aby sme na tieto a mnohé ďalšie otázky mohli dať odpovede musíme hlbšie pochopiť mechanizmus siekt, ich charakteristické črty, metódy, ktoré používajú, ale aj to, prečo sú pre ľudí – žiadnu vekovú a sociálnu skupinu pritom nevynímajúc – príťažlivé.

 

DEFINÍCIA SEKTY

Náhľady na tieto spoločenstvá sa ustavične vyvíjajú, ako sa vyvíja spoločnosť a okolnosti, ktoré jej rozvoj sprevádzajú. Dnes už je jasné, že sekta nemusí byť iba skupina so zanedbateľným počtom členov. Sú sekty, ako napríklad spoločnosť Svedkovia Jehovovi, Scientologická cirkev, alebo Cirkev zjednotenia ( moonisti ), ku ktorým sa na celom svete hlási niekoľko stotisíc ba až niekoľko miliónov členov.

Sektu dnes vnímame, a na tom sa zhoduje väčšina odborníkov, skôr ako určité totalitné fundamentalistické spoločenstvo s výrazne autoritatívnymi črtami svojho vodcu, alebo vedenia, ktoré má niekedy až patologické sklony uzatvárať sa do svojho vykonštruovaného sveta. Už sama definícia sekty naznačuje, aké charakteristické črty sú pre takéto spoločenstvo príznačné.

Prvou výraznou črtou sekty

je autoritatívne vedenie vodcu, zväčša jej zakladateľa, ktorému jeho stúpenci často pripisujú až božské atribúty a preukazujú mu neobmedzenú úctu. Vedie to k vytvoreniu pút, ba až závislosti, ktorá sa neskôr prejaví tým, že človek postupne obetuje svoju individualitu, mení identitu a začína sa na svet pozerať očami toho, koho považuje za Boha, či prinajmenšom za jeho neomylného vyvoleného.

Koncentrácia moci v rukách vedenia takejto náboženskej skupiny je dôvodom prečo jej literatúra býva šírená z jedného centra . Z rovnakého dôvodu tieto skupiny tiež svojim členom neodporúčajú sledovanie televízie, počúvanie rozhlasu, čítanie kníh, novín či časopisov, ktoré neprešli schválením tých, ktorí stoja v hierarchií skupiny aspoň o stupienok vyššie.

Prijímanie informácií neštandardnými a nekontrolovanými kanálmi je chápané ako nebezpečné, alebo prinajmenšom ako strata času.

Môžeme sa opýtať z čoho je autorita odvodená a prečo je človek ochotný ju prijať?

Autokratívne postavenie vodcu môže pochádzať z rôznych zdrojov – napríklad niekto vyhlási, že mal duchovné zjavenie, na základe ktorého bol z vyššieho sveta vyzvaný založiť „ pravú “ cirkev. V orientálnych zoskupeniach pochádza autorita vodcu z tradície duchovnej postupnosti učiteľov, prostredníctvom ktorej žiakovi guru odovzdá duchovnú múdrosť pochádzajúcu od samotnej inkarnácie Boha.

V tejto súvislosti sa vynára otázka, čo sú to za ľudia, že tak charizmaticky vedia ovládať iných ?

Čo ich robí tak magicky príťažlivými, že tisícky ľudí fascinujú do tej miery, že sú ochotní vzdať sa svojho rozumu, vôle, priateľov, či rodiny ? Louis West, profesor psychiatrie na kalifornskej univerzite, na to nepriamo odpovedá v časopise Time :

„ Psychopati bývajú často očarujúci, inteligentní a nesmierne presvedčiví. Veľmi rýchlo si získavajú dôveru ľudí a dokážu nimi neuveriteľne obratne manipulovať, takže im sadnú na lep “.

Avšak príčiny, pre ktoré členovia sekty prijímajú svojho guru bezvýhradne a absolutisticky ako najvyššiu autoritu, môžu byť aj oveľa prozaickejšie. Mnoho ľudí sa napríklad nerado rozhoduje a nesie bremeno zodpovednosti na svojich pleciach a preto privítajú, ak to za nich niekto urobí a vyrieši ich životné situácie. Navyše „neomylnosť “guru im poskytuje aj potrebnú istotu, o ktorú sa vo svojom živote môžu oprieť.

Niekedy sa im zdá, že hľadajú ihlu v kope sena, toľko je dnes všakovakých -izmov a smerov. Dnešný svet sa im zdá príliš neprehľadný a zložitý. Jednoduchá odpoveď na zložité otázky, ktoré trápia väčšinu z nás, sa im preto javí ako vykúpenie. Hoci riešenia pálčivých problémov v skutočnosti nebývajú jednoduché, sekta ich na počkanie poskytne s nebývalou istotou, prehľadne, ucelene a veľmi jednoznačne. To mnohých hľadajúcich nadchne.

Druhým charakteristickým znakom

podľa ktorého môžeme sektu dešifrovať je jej fundamentalistický prístup. Fundamentalizmus nutne vedie k pevnému legalistickému (zákonnickému) spôsobu života, ktorý ovláda nielen duchovnú prax členov sekty, ale aj detaily praktického života. V sekte je všetko zviazané veľkým počtom predpisov určujúcich oblečenie, účes, stravovacie zvyky, denný režim, výber partnera, sexuálny život atď.

Nie je podporované slobodné sebavyjadrenie (napr. umenie), humor ani kreativita. Členovia spoločenstva sa v rozhovoroch prestávajú pýtať na obsah daného výroku, dôležitejšie je pre nich to, kto tento výrok vyslovil (či sa jedná o zdroj, ktorý sekta schvaľuje).

Človek stráca schopnosť vlastného úsudku a všetko interpretuje z pohľadu príručiek a inštrukcií vydávaných ústredím sekty. Sekty tiež často vedú svojich členov k tomu aby si „ vyčistili “myseľ, ktorá bola „ zanesená “ a zavrhli tak dovtedy používané „ nesprávne “ spôsoby myslenia.

Tretím výrazným znakom siekt

je výlučnosť. Pocit výlučnosti, ktorý je pre sekty taký charakteristický vzbudzuje u svojich členov pocit výnimočnosti a nadradenosti, ktorý môže byť daný buď zvláštnym a jedinečným poznaním, ktorého sa im údajne dostalo, alebo poslaním ku ktorému boli vyvolení. Pocit výlučnosti musí byť nasycovaný poukazovaním na odlišnosti od všeobecne prijímaných faktov, od viery, či od iných náboženských spoločností.

Sekta si dá veľmi záležať na tom, aby sa od okolitého sveta čímsi odlišovala. Často ide o nejakú ušľachtilú ideu, napríklad o nezabíjanie zvierat, neúčasť vo vojne a pod. Okrem ideí, ktorými sa sekta na verejnosti prezentuje, je to najmä životný štýl a jazyk, ktorý je pre sektu špecifický.

Tým všetkým sa zdôrazňuje príslušnosť k danej sekte a u jej členov sa posilňuje pocit vzájomnej spolupatričnosti. Zároveň s tým, ako sa člen kultu postupne s ním stotožňuje, silnie v ňom nedôvera voči okolitému svetu, ktorý sa mu ideológmi sekty predstavuje ako nepriateľ ohrozujúci jeho duchovný rast. Svet sa mu vykresľuje ako démon.

Dá sa povedať, že priepasť medzi sektou a svetom sa vytvára vedome, aby sa v členovi živil pocit, že iba v rámci sekty môže byť bezpečný. Ináč povedané, v človeku narastá strach, ktorý je často hlavnou prekážkou, pre ktorú sektu neopustí.

 

ORGANIZÁCIA SEKTY

Pyramídová štruktúra

Pre sekty je pyramídová štruktúra kľúčová. Jednak garantuje tajomstvo, jednak je podmienkou donucovania, pretože predpokladá hierarchizáciu vedenia, moci a výsad. Medzi základňou a vrcholom môžeme pozorovať :

 • vzostupnú tendenciu výsad
 • zostupnú tendenciu donucovania

Pavučinová štruktúra

Niektoré sekty fungujú v štruktúrach pripomínajúcich pavučinu. Prepletá sa v nich niekoľko pyramídových štruktúr, ktoré majú rôzne funkcie. Príkladom takejto pavučiny je scientológia, v ktorej sa prepletajú organizačné schémy založené na pseudoreligiozite (pastori, misie), auditingu (terapeutické sedenie auditora, ktorým je scientológ a auditovaného, ktorý má v ruke detektor lži – v scientológií nazývaný E-meter a spravidla v ľahkom hypnotickom stave v sebe objavuje negatívny zážitok ), nutnosti OSA (tajná služba), či akejkoľvek inej pobočky.

Takto má každý útok vedený proti časti sekty všetky predpoklady na to aby stroskotal. I keď sa môže zdať že jednotlivec je pre pyramídu nepostrádateľný, je jednoducho iba poistkou v inej štruktúre. Pri najmenšom nebezpečí, preto bude obetovaný. Zničená štruktúra tak bude môcť byť okamžite rekonštruovaná vďaka paralelnej štruktúre.

Štruktúra v tvare hviezdy

Je podobná kolesu z bicykla, kde guru znázorňuje stred a stúpenci obvod kruhu. Informácie idú z periférie do centra a naopak. Tak často fungujú sekty, ktoré začínajú, alebo tie, ktoré sa rozvíjajú pomaly, ako napríklad špiritistické, modlitebné a ozdravovacie skupiny. U nich je priamy kontakt s vodcom zaistený.

Práve on rozdeľuje energiu každému členovi. Veľké a rýchlo sa rozvíjajúce sekty sa s takouto štruktúrou uspokojiť nemôžu. Neumožňuje im totiž absolútnu kontrolu moci.

Sférická štruktúra

Je skôr charakteristická pre katarzné (očistné) skupiny ako pre skutočné donucovacie systémy. Tu totiž emočné a vzťahové výmeny zaberajú priestor, v ktorom každý účastník hrá podobnú úlohu bez skutočnej hierarchizácie. Aj keď sa môže integrovať do klasickejšej sekty, nesie zo sebou riziko nestability a odoberá akúkoľvek možnosť kontroly.

 

NÁBOR STÚPENCOV

Človek, ktorý verbuje, inscenuje sektársku ilúziu. Ponúka jednoduché odpovede na zložité otázky, v rozhovore so svojim objektom záujmu používa svoj šarm, aby vytvoril ilúziu citového zblíženia, neustále hrá na stupnici citov a potláča vo svojom prejave akúkoľvek logiku, stavia morbídnu skutočnosť oproti idylickej láske takej aká panuje vo vnútri komunity.

Tejto fáze hovorí bývalý stúpenec moonovej sekty „ chytanie na háčik “. Počiatočný kontakt medzi cieľovou osobou a donucovacou sektou je najčastejšie dielom sekty. Ide o formu aktívneho predaja : vychádza sa v ústrety koristi. Najčastejšie sa postupuje od jednotlivca k jednotlivcovi aj keď je terén čím ďalej tým viac pripravený vďaka reklame: prospekty, konferencie, koncerty atď. V inštrukciách, ktorými riadia sekty svojich náborárov sa kladie zvláštny dôraz na voľbu miesta náboru.

Dôležité je dávať prednosť frekventovaným miestam ako sú obchodné triedy, veľké námestia, či východy z divadiel po predstavení. Tieto miesta nemajú byť ďaleko od sídla sekty, aby vzdialenosť človeka neodradila. Uprednostňovanými terčmi sú okrem priameho rodinného okolia, či okruhu priateľov, tie osoby, ktoré pôsobia dojmom relatívnej nečinnosti a vzťahovej prázdnoty.

Existujú rôzne techniky „lovu“ používané náborármi, nevynímajúc napríklad flirty fishing, čiže lovenie flirtom, ktoré svojim stúpencom vrelo odporúča aj Mojžiš David zakladateľ sekty Božie Deti (aj v prípade, že sú ženy vydaté musia chodiť von v priehľadnom oblečení, podprsenka je zakázaná, na diskotékach musia tancovať s cieľom zvádzať mužov, nechodiť v džínsoch, ale nosiť čisté a „usadlé“ oblečenie, atď.).

 

PSYCHICKÁ MANIPULÁCIA

Je zrejmé, že právo veriť podľa svojej voľby neoprávňuje človeka v mene tejto viery konať bezohľadne a manipulovať iných tak, aby tomu uverili tiež. Treba zdôrazniť, že ten, koho sa podarí psychicky zmanipulovať, to sám na sebe nespozná, pokiaľ mu to niekto iný nepomôže prehliadnuť a dostať sa z vplyvu sekty.

Psychická manipulácia je taký systém metód zaobchádzania s človekom, ktorý rozkladá jeho identitu. Identita človeka sa skladá z názorov, správania, spôsobu myslenia, citov a tvorí jeden usporiadaný celok. Vytvára sa dlhé roky v priebehu vývinu človeka vplyvom rodinného prostredia, výchovy, vzdelávania, priateľských vzťahov a slobodnej voľby v rozhodovaní.

Podstatou psychickej manipulácie je taký spôsob zaobchádzania s človekom, ktorý v ňom vypestuje závislosť na danej skupine, zmení jeho správanie, potlačí samostatnosť rozmýšľania a slobodu jeho vlastného rozhodovania. Úspech psychickej manipulácie závisí od zvládnutia troch jej základných zložiek – ovplyvňovania správania, myslenia a cítenia.

Ovplyvňovanie správania

– znamená v psychickej manipulácií predovšetkým zmeniť reálne prostredie, v ktorom človek žije – odievanie, stravu, režim spánku, prácu, ktorú vykonáva a väčšinu jeho doterajších zvykov. Väčšina siekt preto predpisuje svojim členom veľmi prísny režim a presné pravidlá, ako majú žiť, s kým sa môžu stýkať, čo môžu čítať.

Poveruje ich osobitnými úlohami a množstvom práce pre sektu – získavanie nových členov, ktorých nikdy nie je dosť, predajom rôznych vecí, aby získali finančné prostriedky pre sektu, ktorých tiež nikdy nie je dostatok, organizovanie podujatí na ktorých sa šíri ich „ pravda“, účasť na školeniach sekty, ap.

Takto sa im darí obmedzovať voľný čas a spánok členov, čo má za následok ich ľahkú ovplyvniteľnosť, pretože sú stále vyčerpaní. Každý má jednať tak ako ostatní členovia skupiny, v rámci ktorej členovia robia takmer všetko spoločne: jedia, pracujú, zúčastňujú sa na rituáloch a pod; čím sa narušuje individualita človeka.

Navyše človek, najmä ak žije v komunite, si musí takmer na všetko pýtať dovolenie, čím sa len zvyšuje jeho závislosť a zdôrazňuje jeho podriadenosť voči vedeniu, ktoré za skupinu prebralo zodpovednosť. Každá sekta má svoje vlastné rituály, ktoré predpisujú ako sa správať v určitej situácií a každý ich musí dodržiavať.

Udržujú tak jednotu sekty a podporujú zdanie svojej výlučnosti ako vyberanej skupiny (napr. Svedkovia Jehovovi neoslavujú narodeniny, Vianoce ani Veľkú noc. Nesmú zobrať do rúk zbraň, voliť ani vyjadriť príslušnosť k nejakej zástave, alebo krajine. Nesmú dokonca prijať transfúziu krvi ani v ohrození života seba, alebo svojho dieťaťa ).

Ovplyvňovanie myslenia

– znamená v psychickej manipulácií dôkladnú prevýchovu členov novou náukou sekty a osvojenie si nového spôsobu vyjadrovania. Člen sekty nemusí myslieť, sekta myslí za neho. Pretože jazyk a reč sú prostriedkami myslenia, ovplyvňuje sa predovšetkým spôsob vyjadrovania. Dogma je vyjadrovaná zjednodušenými vetami, kultovými frázami, výrazmi zrozumiteľnými iba členom sekty.

Kritické výroky o svojej sekte sú odmietané ako klamstvo, ktoré šíri diabol a nepriateľ sekty. Členovia sekty sa učia blokovať svoje myšlienky tak, že kedykoľvek sa človek pristihne so „zlou“(kritickou) myšlienkou, má ju potlačiť, zahnať a obnoviť tak svoju duševnú rovnováhu.

Na usmerňovanie myslenia sa používajú rôzne metódy: sústredené modlitby, hlasné aj tiché recitácie, rozjímanie, meditácia, spev, každodenné opakovanie si pravidiel sekty, odriekanie mantry (zvuková formulka vyjadrujúca božstvo), ktoré sa ako návyková droga samovoľne uvedú do činnosti a potlačia každú „zlú“ myšlienku.

Sekta Hare Krišna napríklad vyžaduje odriekanie 16 slovnej mantry 1728 x denne. Keď si predstavíme, že je to 27 648 stále sa opakujúcich tých istých slov a na ich vyrieknutie potrebuje člen sekty asi 5 hodín denne, vidíme, že mu na svoje vlastné rozmýšľanie nezostane čas ani duševná sila.

Ovplyvňovanie cítenia

– sekta sa snaží psychickou manipuláciou ovládnuť a zúžiť rozsah ľudských citov. V niektorých sektách sú dokonca emócie považované za niečo negatívne a ich prejavovanie za znak slabošstva a duchovnej lability. Najvhodnejšími prostriedkami na manipuláciu je vzbudzovanie pocitov viny a strachu.

Človek, ktorý si „poctivo“ vypestoval fóbiu, nie je potom schopný odísť zo sekty, aj keď vnútorne nesúhlasí s jej dogmami a spôsobmi. Predstavitelia sekty to zneužívajú a prehlasujú na verejnosti, že každý môže zo sekty kedykoľvek odísť a vzbudzujú tak dojem, že členovia majú slobodnú vôľu a zostávajú v sekte dobrovoľne.


VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA CIRKVI ZJEDNOTENIA


Cirkev zjednotenia, ciele a povinností členov:

Cirkev zjednotenia založil 1.5.1954 Sun Myung Moon, pochádzajúci zo Severnej Kórei, pod úplným názvom Asociácia Ducha svätého pre zjednotenie svetového kresťanstva. Na základe predchádzajúceho delenia štruktúry siekt, má Cirkev zjednotenia pyramídovú štruktúru.

V roku 1997 sa premenovalo na Federáciu rodín za mier vo svete, ale v podstate sa v ňom nič nezmenilo. Ďalej budeme používať skrátenú verziu pôvodného názvu Cirkev alebo Hnutie zjednotenia. Základné učenie napísal Moon v knihe Božský princíp.

V Kórei malo značný úspech, a tak sa rozhodol zakladateľ Moon šíriť svoje učenie aj v USA, kde pricestoval v roku 1971 a tu sa aj usadil. V súčasnosti má Cirkev zjednotenia svoje pobočky aj v krajinách Európy a Južnej Ameriky.

 

Oficiálnymi cieľmi hnutia sú:

1. zjednotenie všetkých náboženstiev a vierovyznaní;

2. boj proti komunizmu;

3. vytvorenie „pravej“ rodiny;

4. mier vo svete.

V dnešnom svete tieto myšlienky oslovili mnohých ľudí, veď proti nim sa nedá nič namietať. Členovia Cirkvi zjednotenia však musia plniť podmienky, ktoré zásadne zasahujú do ich pôvodného spôsobu života a obmedzujú ich slobodné rozhodovanie:

1. vyžaduje sa od nich zrieknutie sa vlastnej rodiny ako hriešnej;

2. bezvýhradné prijatie ich doktríny a učenia, uznanie absolútnej autority Moona a jeho ženy;

3. obetovanie všetkého času a svojich možností Cirkvi zjednotenia;

4. odovzdanie všetkého majetku Cirkvi zjednotenia;

5. ďalej odovzdávanie desiatku- t.j. minimálne 10% z platu, štipendia, výhry;

6. účasť na bohoslužbách;

7. svedčenie, čo znamená získanie minimálne troch nových členov.

 

Výber partnera:

Sú tu ešte ďalšie pravidlá ako napríklad každé ráno sa pokloniť fotke Pravých rodičov, ktorými sú Sun Myung Moon a jeho žena Hak Ča Han Moon. Ďalším pravidlom je odovzdanie výberu partnera do rúk „Pravého Otca“, ktorý na základe fotky, podľa čŕt tváre, za pomoci Boha, vyberie k sebe sa hodiacich partnerov.

Svadby sa konajú na rôznych štadiónoch, lebo páry sú sobášené vo veľkých počtoch naraz, niekedy v rovnakom čase, v rôznych kútoch sveta za pomoci satelitného prenosu požehnania Pravých rodičov. Každý nový obrad má byť pompéznejší a drahší ako predošlý.

Páry sú často tvorené príslušníkmi odlišnej národnosti, aby sa tak napomáhalo pri zjednotení sveta. Ich úlohou je vytvoriť dokonalú rodinu, ale nie hneď. Prvé roky po svadbe žijú síce v spoločnej domácnosti, ale v celibáte. Dĺžka celibátu závisí od veku partnerov.

 

Aktivity členov:

Moonovi nasledovníci sú väčšinou mladí ľudia okolo 20 rokov, sú slušne oblečení a typickými znakmi sú ich úsmevy. Často agitujú vo vysokoškolských areáloch, v knižniciach, na letiskách, kde je veľa ľudí. Predávajú kvety alebo drobné umelecké predmety, čo nazývajú fund- raising, aby získali peniaze pre komunitu alebo oslovujú ľudí a pozývajú ich na stretnutie, na prednášku.

Na prednáške prejavujú veľký záujem o nových hostí ( love- bombing) a pozvú ich na seminár, ktorý trvá 3, 7, 21 alebo 120 dní. Semináre sa konajú na farme, v školskom stredisku alebo v tábore a pozvanie je veľmi lákavé. Na seminároch sa prednáša veľmi intenzívne, na oddych nie je čas.

Ak sa na seminári rozhodnú niektorí stať členmi, čo je takmer pravidlom, dostanú dva týždne na prispôsobenie. Za ten čas majú majetok odovzdať hnutiu, presťahovať sa do komunity a keďže všetci, ktorí nie sú členmi hnutia sú zlí, prerušia styky s priateľmi a rodinou.

Čiže vlastne vyhovejú podmienkam, ktoré sme už menovali. Teda mnohí členovia, spravidla slobodní, bývajú spoločne v komunitách. V sľube, ktorý zahrňuje päť bodov, sa okrem iného píše:

„3. Ako pravý syn (dcéra) chcem nasledovať vzor nášho Otca a odvážne napadať tábor nepriateľov dokým ich úplne neporazím zbraňami, ktorými On pre mňa v priebehu dejín zvíťazil nad nepriateľom, satanom… Budem bojovať s nasadením vlastného života.“

Dokonalosť dosahujú po troch rokoch, ktorá sa zavŕši manželstvom s ideálnym partnerom.

 

Dôsledky:

Z toho vyplýva, že oficiálne ciele Cirkvi zjednotenia majú aj svoju druhú stranu. Aj keď hlásajú dôležitosť rodiny, najprv rodinu rozbijú, odvedú rodičom ich deti, ktoré ich začnú považovať za nepriateľov. Moon, ktorý bojuje proti komunizmu a jeho praktikám, zavádza do radov svojho hnutia cenzúru tzn., že nemajú prístup ku všetkým informáciám, izoláciu svojich členov v kruhoch ich komunít a využíva ich ako lacnú pracovnú silu.

Členovia sú závislí na Moonovej cirkvi sociálne, lebo nemajú iných známych okrem ľudí v komunite a pred zvyškom sveta majú strach. Sú závislí finančne, pretože príjmy odovzdávajú komunite aj psychicky, pretože sú presvedčení o zmysle ich práce a fakt, že to niekto zneužíva, by znamenal, že všetko bolo zbytočné. Identifikujú sa s učením a po vystúpení z cirkvi majú problém nájsť naspäť svoju identitu, svoju osobnosť.

 

Postoj iných cirkví:

Čo sa týka zjednotenia všetkých náboženstiev, oficiálne cirkvi ich verejne označili za sektu, napriek tomu Cirkev zjednotenia často vyhlasuje ako úspešne pokračujú rokovania s ostatnými vierovyznaniami. Moon dokonca tvrdí, že mu požehnal sám pápež. Rímskokatolícka cirkev však už viackrát vyjadrila odmietavý postoj k tomuto hnutiu.

Za účelom zjednotenia bol pravdepodobne zriadený aj Teologický seminár zjednotenia (UTS) v Barrytowne v severnej časti štátu New York. Študujú sa dva odbory: odbor výchovy a odbor kňažský.

Študenti získavajú vedomosti z biblických predmetov, zo psychológie a praktických predmetov ako prednášanie, duchovné pôsobenie na univerzitách atď. Nemá zasvätených kňazov, ale absolventi môžu používať titul reverend. Je dosť možné, že je to zaškoľovacia inštitúcia pre nových vedúcich pre jednotlivé štáty.

 

Majetok:

Cirkev disponuje značným majetkom, keďže usilovní veriaci sú pri fund – raisingu úspešní, kúpili si na šírenie dobrého mená rôzne časopisy, noviny a nakladateľstvá, napr. The Washington Times, Free Press International, Insight. Zdanie vedeckého charakteru mu dodávajú rôzne výskumné ústavy ako Svetový výskumný ústav pre vedu a technológiu.

Kto má záujem o kultúru, tiež si príde na svoje, peniaze sa točia aj v balete The Little Angels, ktorý reprezentoval Hnutie zjednotenia aj na anglickom kráľovskom dvore. Peniaze produkujú peniaze a veľkolepé sobáše, honosné sídla v USA aj Kórei niečo stoja, takže vlastnia aj Národnú banku Diplomat, hotel New Yorker, automobilku v Kórei, podnik na spracovanie mäsa International Oceanic Enterprises, firmu CIM, Universal Company a mnoho iných podnikov aj kultúrnych zariadení.

S takýmto majetkom nie je problém usporadúvať obrovské prednášky, na ktorých sa zúčastňujú aj známi politici ako napr. George Bush so ženou a tiež vedci, často netušiac, kto je za organizáciou konferencie, prednesú pár viet o dôležitosti rodiny v spoločnosti. Pozvanie je často veľmi lákavé, čo sa týka honorárov a osobnosť sa neskôr využije ako reklama Cirkvi zjednotenia.

 

Organizácie:

Pod záštitou hnutia vzniklo mnoho organizácii s nevinnými názvami, za ktorými človek nemôže tušiť zakladateľa. Je ich veľké množstvo, niektoré pramene uvádzajú okolo 200, tak- že nie je možné na všetky upozorniť verejnosť. Ak sú v názve slová ako zjednotenie, rodina a mier, je dosť možné, že ide o Moonovu organizáciu.

Tieto organizácie si často navzájom sponzorujú svoje aktivity. Najznámejšie sú:

 • Akadémia profesorov za svetový mier (PWPA)
 • Federácia žien za mier vo svete
 • Rada pre náboženstvá sveta (CWR)
 • CARP- Vysokoškolské združenie pre výskum princípov
 • HARP- Stredoškolské združenie pre výskum princípov
 • Federácia rodín za mier vo svete

Práve posledná menovaná Federácia rodín za mier vo svete nahradila Cirkev zjednotenia. Moon chce už teda prejsť od náboženskej organizácie k zdanlivo charitatívnej, čo pôsobí pravdepodobne dôveryhodnejšie.

 

Postoj iných štátov:

V roku 1981 v Anglicku, v Londýne bol súd s novinami Daily Mail, ktoré obvinili Moona z ničenia rodín a vymývania mozgov. Proces prehral Moon a bol obvinený z psychickej manipulácie. Stanovisko Európskeho parlamentu k účinkovaniu Cirkvi zjednotenia je negatívne, upozorňuje na nebezpečenstvo rozbíjania rodín spôsobeným Cirkvou zjednotenia a podporuje prísne dohliadanie médií na jej činnosť.

V USA je zakázaná a dokonca vznikla organizácia, ktorú tvoria väčšinou rodičia a je zameraná proti Moonovi. Volá sa FAIR, čo znamená Family, Action, Information, Rescue – Rodina, skutky, informácie, záchrana. V iných štátoch je zaregistrovaná ako občianske združenie, napr. Česká republika. Podľa našich informácií je ako cirkev zaregistrovaná len v Španielsku.


UČENIE


Základné dogmy sú napísané v knihe Boží princíp (Divine Principle), ktorú nenapísal Moon sám, ale s priateľom. Kniha sa delí na tri tematické celky:

Prvý Adam – hovorí o páde ľudstva takto:

Boh stvoril muža Adama ako mužský princíp a ženu Evu ako ženský princíp. Tí mali založiť na zemi Nebeské kráľovstvo. Najprv však mali žiť ako brat a sestra, lebo Boh ich stvoril nezrelých. Lucifer im závidel Božiu lásku a túžil po krásnej Eve a tak ju zviedol. To bol duchovný pád ľudstva a z tohto vzťahu sa narodil Kain, ktorý symbolizuje komunizmus. Eva poznala, že zhrešila a jej partnerom mal byť Adam, a tak sa oddala jemu, aby napravila svoj hriech. No Adam bol ešte nezrelý a tak sa tento vzťah stal podstatou telesného pádu ľudstva. Narodil sa im Ábel, ktorý je reprezentantom demokracie. Za všetko utrpenie ľudstva môžu podľa Moona títo naši prví rodičia. Ich hriechy mal napraviť Ježiš

Druhý Adam.

Ježiš mal spasiť svet duchovne a telesne, ale Židia ho neprijali ako Mesiáša, a tak sa rozhodol, že spasí ľudstvo aspoň duchovne. Nechal sa Židmi ukrižovať, aby aspoň z časti splnil svoju úlohu. Keďže si nestihol nájsť dokonalú partnerku, s ktorou by založil „Pravú rodinu“, Boží zámer bol prekazený. Preto telesné spasenie má zavŕšiť Pán Druhého príchodu. Keďže Židia ukrižovali Ježiša a nepochopili Boží zámer stratili výsadu vyvoleného národa. Nahradí ich národ kórejský, lebo podľa Zjaveni Jána 7,2- 4: „anjel vystupoval od východu slnka: v ruke držal pečatidlo živého Boha“ vyvolený národ je z východu. Práve kórejský národ si veľa vytrpel v područí satanakomunizmu, preto tam sa narodí Pán Druhého príchodu. Kto ním je, spozná každý vo svojom srdci, ale kto to nespozná, tak v roku 1992 vyšlo aj oficiálne vyhlásenie, že ním je Sun Myung Moon.

V Princípe sa prelína taoistické učenie o dualizme dvoch princípov, jin a jang, mužského a ženského s kresťanským učením. Dôležitú úlohu zohráva sexuálny vzťah Evy, ktorý spôsobil duchovný a telesný pád ľudstva. Žiaľ, obnova sa nepodarila na prvýkrát, a tak prišiel Pán Druhého Príchodu, aby napravil, čo Ježiš nestihol. Samozrejme, že takáto verzia je neprijateľná pre väčšinu kresťanských cirkví a tak zjednotenie všetkých náboženstiev, jeden z cieľov Cirkvi Zjednotenia, sa pravdepodobne nikdy neuskutoční.


ŽIVOTOPIS SUN MYUNG MOON


Život zakladateľa akéhokoľvek náboženského smeru alebo cirkvi je veľmi dôležitý, pretože učenie zvyčajne úzko súvisí s jeho osobnými zážitkami. Základy sú sformulované na základe vízií učiteľa. Jeho neskoršie účinkovanie by sa malo pozorne sledovať, lebo sa očakáva a dá sa predpokladať, že princípy, ktoré hlása, sú záväzné aj pre neho.

Problémom pri živote Moona je, že existujú dva takmer protikladné zdroje. Informácie o jeho živote, ktoré zverejnil on a informácie iných nemoonovských zdrojov. Kým literatúra v Cirkvi zjednotenia píše o rôznych znameniach a zázrakoch okolo osoby ich zakladateľa, kritické články ich vôbec nespomínajú.

Sun Myung Moon
Sun Myung Moon

Sun Myung Moon sa narodil 6.1.1920 v Severnej Kórei v rodine farmára. Už k jeho narodeniu sa viaže príhoda, že pri narodení plakal tak silno, že jeho slzy premočili podlahu a tiekli do prízemia. To tak oplakával ľudstvo a tešil Božie srdce.

Túto príhodu už len ťažko niekto overí, ale pre moonistov je jasným znamením jeho nadprirodzenosti. Rodičia boli budhisti, keď mal 10 rokov konvertovali na presbytariánsku vieru. Keď sa ako 16- ročný študent intenzívne modlil na Veľkonočné sviatky v roku 1936 na strání jednej kórejskej hory údajne uvidel Ježiša.

Ježiš mu dal úlohu, aby dokončil jeho dielo a zriadil na zemi Božie kráľovstvo. Odvtedy sa 9 rokov pripravoval na svoju úlohu. V roku 1942 odišiel študovať do Tokia elektrotechniku na Wasedovej univerzite, ale nie je známe či štúdium dokončil. Zdroje uvádzajú, že už o rok sa vrátil do Kórei a podarilo sa mu získať niekoľko nasledovníkov. V roku 1946 odcestoval do Južnej Kórei, kde strávil nejaký čas v Israel Soo-Do-Won, čo znamená Izraelský kláš- tor, ktorého zakladateľ Kim-Mun-Pek sa vyhlasoval za Mesiáša.

V tomto období si zmenil rodné meno Jong – drak na Sun – dobrota. Myung znamená žiariaci a Moon je znak, písmeno, čiže Dobré žiariace písmeno. V roku 1947 bol zatknutý údajne pre svoju misionársku a protikomunistickú činnosť. O rok neskôr bol pre „svojrázne“ bohoslužby vylúčený z presbytariánskej cirkvi, a potom zase zatknutý. V roku 1950 (koniec kórejskej vojny) ho oslobodili jednotky USA. Jeho utrpenie vo väzení je prirovnávané k utrpeniu Ježiša a tým akoby sa vyplnila predpoveď.

„Boh nemôže zjaviť svoju pravdu, ak nie je niekto schopný prijať ju. Cena za túto drahocennú Božiu múdrosť je nesmierne vysoká.“

Jedna príhoda hovorí o tom ako komunisti kruto zbili Moona. Dostal vnútorné krvácanie a stratil vedomie. Jeho telo vyhodili von, odkiaľ ho učeníci odniesli, aby ho pochovali, ale on ešte dýchal. O tri dni začal zase kázať. Jeho prívrženci to doteraz považujú za zázrak. Iné zdroje však uvádzajú, že bol väznený za cudzoložstvo a bigamiu.

Dokonca, že na začiatku fungovania jeho hnutia, „očisťoval“ prijaté ženy od prvotného hriechu tak, že s nimi mal pohlavný styk, neskôr kvôli vyššiemu počtu musel prejsť len k duchovnej očiste. V rokoch 1950- 54 vyučoval Princípy a v roku 1954 založil Cirkev zjednotenia. V tom istom roku ho po 10 rokoch manželstva opustila manželka, čo odôvodnil tým, že „ nemohla porozumieť jeho poslaniu“.

O rok neskôr polícia v Soule zatkla jeho a hlavných členov na tri mesiace, pôvodne za vyhýbanie sa vojenskej službe, neskôr za cudzoložstvo a promiskuitu. V tejto dobe mal už viacero nasledovníkov, ktorí boli obvinení z účastí na škandalóznych obradoch Cirkvi zjednotenia.

Moon bol zbavený obvinenia a v literatúre Cirkvi zjednotenia sa tvrdí, že bol prenasledovaný za svoje protikomunistické presvedčenie. V marci 1960 sa Moon oženil s Hak Ča Han, niektoré zdroje uvádzajú, že to bola jeho 4. svadba a tento sobáš bol označený za Svadbu Baránkovu. On sa nazýva Otec vesmíru, jeho žena je Matka vesmíru.

Moon vyhlásil, že 21 je magické číslo, a tak v pribehu 21 rokov mu manželka porodí 12 detí za každého učeníka a nebeskú bránu. V roku1981 sa im narodilo 12. dieťa. Všetky jeho deti sú považované za bezhriešne a spolu s rodičmi ohlasujú príchod dokonalosti ľudstva. Do Los Angeles priletel Moon v roku 1971 na turné s názvom Deň nádeje.

Prvý hromadný sobáš bol v roku 1982 na Madison Square Garden. Tento obrad bol zavŕšením týždňa umeleckých, vedeckých a a športových aktivít, ktorý sa nazýva Svetový festival kultúry a športu III. Aj keď bolo jeho meno pošramotené tým, že bol 16. júla odsúdený za daňové úniky na 18 mesiacov väzenia s pokutou 25000 dolárov, jeho nasledovníkov to len posilnilo vo viere v jeho nevinnosť a prenasledovanie okolitým svetom, ktorý chce očierniť ich vodcu.

Aj keď jeho žiaci verili, že Moon je Mesiáš, on sám sa až donedávna vyhýbal priamej odpovedi na túto otázku. V roku 1992 však vydal formálne prehlásenie, že je Mesiáš. Čo sa týka jeho dvanástich bezhriešnych detí, najstaršieho syna Hyo Jina obvinila jeho manželka Nansook zo zlého zaobchádzania.

V prísažnom prehlásení v roku 1995 uviedla, že ju bil, celé dni trávil pri pornografických filmoch, užíval alkohol a kokaín. Kvôli svojím závislostiam sa liečil v centrách Betty Ford a Hanley Hazelden na Floride. Dcéra Sunjin sa nielen odlúčila od manžela, ale zmenila si aj meno. Najmladšia dcéra Unjin sa dostala do ostrého konfliktu s otcom a verejne vyjadrila pochybnosti o jeho viere.


CIRKEV ZJEDNOTENIA NA SLOVENSKU


Na Slovensku nastalo uvoľnenie, vhodné pre prijatie nových náboženstiev v roku 1968. Pôvodne k nám prišla z Rakúska, kde vznikla v roku 1966, (v roku 1974 ju síce zakázali, ale zakrátko sa zaregistrovala ako Nový stred), pravdepodobne prostredníctvom študentov.

Vtedy ešte ČSSR bola prvým štátom z bývalého východného bloku, kde sa dostala Cirkev zjednotenia. Učenie hlásajúce pád komunizmu muselo byť vo vtedajšej dobe celkom sympatické. Prvé centrum vzniklo v Bratislave a tvorilo ho 30 ľudí. V roku 1973 boli zatknutí v priemere na 20 mesiacov, ale vytrvali a po roku 1989 mohli vzniknúť nové pobočky, keďže na Slovensku sa o Cirkvi zjednotenia nevedelo veľa a náboženstvá mali zelenú.

V súčasnosti majú svoje sídla aj v Banskej Bystrici, Nitre a Košiciach. Nie sú však zaregistrovaní ako cirkev, pretože na to je potrebných 20 000 podpisov a napriek veľkej snahe tento počet ešte nedosiahli. Zatiaľ sú zaregistrovaní ako občianske združenie na MV SR.V Českej republike sa už ozývajú varovania pred rôznymi podpisovými akciami, údajne na podporu charitatívnych organizácií, lebo je podozrenie, že ich zneužíva práve Cirkev zjednotenia.

V Českej republike potrebujú 10 000 podpisov na zaregistrovanie ako cirkev. Na Slovensku funguje Federácia rodín za mier vo svete, hnutie CARP (Vysokoškolská asociácia pre štúdium princípov) a pravdepodobne aj iné organizácie. Spoločnosť je len málo informovaná, a tak sa k rôznym letákom, ktoré hlásajú mier a zdokonalenie rodín, stavia pozitívne.

Slovenské pobočky sa aktívne podieľajú na živote hnutia: v roku 1995 sa festivalu v Soule zúčastnil aj slovenský mládenecký súbor ľudového tanca, nie je známe či vedeli o aký festival sa jedná. Satelitným prenosom sa dostalo slovenským párom v Bratislave požehnania od „Pravých rodičov“ 13.6.1998.

Z 1500 párov bolo 440 slovenských, potom nasledovali poľské, české, rakúske Takáto akcia už neunikla pozornosti. Komisia pre ekumenizmus a dialóg s cirkvami vydala pár dní pred tým vyhlásenie, v ktorom označila Moonovu cirkev za sektu a varovala pred podpisovými akciami, ktoré sa uskutočnili v rokoch 1997/98 na Orave.

Podpisom sa tak mala potvrdiť vernosť a zotrvanie v manželskom zväzku, ale Cirkev zjednotenia môže tieto podpisy zneužiť na iné účely. V niektorých periodikách sa objavili informácie o Moonovej sekte. Napriek tomu bola Bratislava jedným z miest, ktoré v roku 1999 navštívila Dr.Moonová so svojím prejavom.


NÁVŠTEVA CARPU


Už na predchádzajúcich stránkach sme písali, že Cirkev Zjednotenia má svoju pobočku aj v Banskej Bystrici. Na námestí môžeme v lete stretnúť mladých ľudí, ktorí nás oslovia, niekedy anglicky, či nechceme zmeniť svet a dajú nám letáčik s adresou CARP klubu.

Bystrický CARP- klub sa volá Mesto Zion, podľa mesta z nedávneho filmového hitu Matrix. Usporadúvajú sa v ňom rôzne prednášky a dokonca večery, na ktorých sa prezentujú rôzne krajiny, ako napríklad American Culture Night, German Culture Night.

Dňa 10.4.2002, o 18:00 sme sa ja a moja spolužiačka zúčastnili prednášky o filozofii CARPU. Keď sme tam prišli mali sme pocit, že sme vhupli do úplne iného sveta. Odrazu bolo všade veľa mladých ľudí, ktorí sa s nami hneď zoznamovali a pýtali sa nás, či sme tam už boli a kto nám o nich povedal.

Povedali sme, že sme počuli o večeroch, ktoré usporadúvajú, a keďže študujeme nemecky, máme záujem práve o nemecký večer. Nevadilo nám však, že to nie je v ten deň, veď sa aspoň dozvieme niečo o ich klube. Vládla tam rušná atmosféra, asi 20- 25 mladých ľudí sa usádzalo v malej miestnosti na koberec.

Všetci sa usmievali, boli milí, človek mal pocit, že sa všetci veľmi dobre poznajú, ale neskôr sme sa dozvedeli, že tam nie sme jediné nové. Bežne sa tam niektoré skupinky rozprávali anglicky a pár ľudí prejavilo snahu nadviazať reč v tomto jazyku aj s nami, ale žiaľ nevyšlo im to. A tak sa nás ujala Eliška, milé mladé dievča, ktoré sa nás pýtalo, čo študujeme, odkiaľ sme, vysvetlila nám, o čom bude dnes prednáška a kto bude prednášať.

Tiež sme jej vraveli o našom záujme o nemecký večer. Ale to sa už pred nás postavilo 8 mladých ľudí a zaspievali dve anglické pesničky. Predstavili sa ako ETF- Európska jednotka nasadenia a neskôr porozprávali viac. Predtým však hovoril asi 40- ročný pán o filozofii CARPu. CARP chce ľudí zjednotiť, pretože všetci sme deti jedného otca a to Boha.

Trápi ho keď sa hádame, ako aj našich rodičov trápi, keď sa bijeme so súrodencami. Celkom vtipne uvádzal príklady zo života, poukázal na to, že ľudia sú často zlí, ale na šťastie nie všetci. On sám bol v Kórei, zúčastnil sa seminárov a žil v komunite. A vlastne je takým vedúcim CARPu na Slovensku.

Potom nechal rozprávať dievča z komunity o konkrétnych aktivitách. Chodia navštevovať dom dôchodcov a deti v krízovom centre (na tieto deti môžu mať veľký vplyv, lebo práve ľuďom v kríze ponúkajú pomoc, úzko súvisiacu so vstupom do ich hnutia – preto je vhodné tiež zvážiť, či táto ich dobročinná aktivita by nemohla mať aj zlé následky), usporadúvajú výlety, starajú sa o prírodu a vychovávajú mládež.

Proti tomu sme nemali žiadne námietky, ba ich názory nám boli veľmi sympatické. Kto by nechcel zmeniť svet k lepšiemu? Neskôr prešla reč na komunity. Podľa nich by bolo dobre zmeniť aj náš život. Veď predsa život v komunite má toľko výhod: Posilní to charakter človeka, spozná povahy ľudí, naučí sa s nimi vychádzať, učí sa tolerancii, čo najlepšie pripraví mladých na život v rodine. (Tradičná rodina ako rodičia, súrodenci, starí rodičia asi už nespĺňajú pôvodnú úlohu. Dosiaľ to bola práve rodina, ktorá mala naučiť životu v rodine.) Spoločne tvoria rodinu a je im veselo, nikdy nedochádza k hádkam.

Potom sa predstavili ETF, štyria chlapci a štyri dievčatá z rôznych krajín, z Írska, Španielska, Čiech, Francúzska, Guatemaly, Anglicka…., ktorí sú na Slovensku od januára 2002 a budú do mája 2002. ETF je projekt CARPu, keď 16 mladých ľudí rôznych národností dostane špeciálne školenie a potom cestujú jeden rok po pobočkách CARPu po celej Európe.

Zúčastnia sa rôznych seminárov, dokonca aj v Kórei, zarábajú si na cestu už spomínaným fundrisingom, učia sa prednášať. Spomenuli, že by nebolo zle, keby si mohli výťažok z predávania darčekov a pýtania peňazí na charitu nechať, ale vedia, že to ide na správnejšiu vec. Nakoniec tento spôsob obživy má tiež veľa výhod.

Spoznáte ľudí, cvičíte si silu svojho charakteru a zarobíte. Akoby na záver svojho zaúčania mali súťaž, kto nazbiera najviac peňazí za krátky čas, nájde nejakého bezdomovca a pozve ho do reštaurácie. Potom mali v Hyde Parku predniesť nahlas a pred ľuďmi prejav o rodine. Pred cestou ich rozdelili na dva tímy po 8 ľudí a každý bol vyslaný do inej krajiny.

V nejakých intervaloch sa však zase stretávajú a niektorí členovia prejdú do toho druhého tímu. Pravdepodobne preto, aby sa zabránilo vznikaniu hlbších vzťahov. Ukázali nám veselé fotky z ich ciest a tým sa prednáška skončila. No neskončilo sa stretnutie vôbec, teraz sa nám mali venovať individuálne.

Prítomní sa nejako prirodzene rozdelili do skupín a rozprávali sa. K nám hneď prišiel člen ETF, Nemec Chung- Hee. Vtedy sme si spomenuli, o čom sme sa rozprávali s Eliškou a museli sme oceniť jej pohotovosť a ústretovosť. Chceli sme hovoriť nemecky, mali sme možnosť a dostali sme k tomu aj čaj.

Chung Hee nechal najprv pýtať sa nás, a tak sme sa dozvedeli, že má 19 rokov, pôvodom je Nemec, ale asi 4 roky už žije s rodičmi v Guatemale a na Slovensku sa mu páči.. Jeho rodičia pracujú v CARPe a tak bolo pre neho úplne prirodzené, že išiel do ETF. Samozrejme nemohli sme si na úvod odpustiť typický dievčenskú otázku o vzťahoch.

Spýtali sme sa, či v ETF nevznikajú počas takého dlhého spoločne stráveného času nejaké vzťahy, odpovedal, že sú ako bratia a sestry. Nevznikajú nijaké vzťahy a on osobne nie je za vzťah pred manželstvom. Vysvetlili sme, že vzťah pred manželstvom nemusí byť hneď myslený ako sex, že sme sa pýtali na chodenie, ale odpovedal, že on nesúhlasí s akýmkoľvek vzťahom pred manželstvom.

Pripustil, že je to zložité a pochopiť sa to dá len postupne.

Čo vlastne znamená CARP?

Vysvetlil nám, že sa jedná o štúdium istých princípov, ale to pochopíme až neskôr. To sa musí vysvetľovať postupne. Podobne vyhýbavú odpoveď sme dostali na otázku, k akej organizácii patrí vlastne CARP, či to patrí k Amnesty International alebo podobnej organizácii ako UNICEF. Nepatrí to pod tieto organizácie, tá ich ma sídlo v USA a Kórei, ale nejako sa nedostal k názvu.

Boli sme tiež zvedavé, či pán, čo rečnil je na čele celej organizácie, predpokladali sme, že nie, keďže je taká veľká. Očakávali sme nejaké kórejské alebo japonské meno, ale dozvedeli sme sa len, že prednášajúci je vedúcim len pre Slovensko a celá organizácia má iného vedúceho. Tak sme sa prestali pýtať.

No teraz mal nejaké otázky Chung- Hee, čo študujeme, či bývame na internáte, ako sme prišli do CARPu, ako sa nám páči a čo si myslíme o ich aktivitách. Neklamali sme, keď sme povedali, že sa nám to páči. Veď pomáhať v detských domovoch a starať sa o prírodu je veľmi sympatické, nakoniec aj ich výlety vyzerajú veselo.

Chvíľu sme sa ešte rozprávali o ďalších aktivitách, ktoré plánujú, ale už sme sa chceli aj rozlúčiť a vydať sa na cestu na internát. Chung- Hee chcel vedieť, kedy zas prídeme, ale vzhľadom na rozvrh sme vraveli, že to nevieme povedať. Tak chcel od nás nejaký kontakt. Vraveli sme, že to nie je až také nutné, veď Mesto Zion nie je tak ďaleko, sú tam každý deň od 8:00 do 18:00, takže nie je problém prísť hocikedy.

Nechceli sme dávať telefónne čísla, tak prišiel s takým zošitom, že si s nami naplánuje stretnutie. Zase sme mu vysvetlili, že len ťažko môžeme niečo plánovať, lebo máme veľa povinnosti v škole a aj vlastné plány sa nám často a rôzne menia. Nakoniec sme sa dohodli, že necháme e- mail a on sa nám teda ozve. Napísal nám na ich letáčik svoje meno a odprevadil nás až vonku (boli sme na druhom poschodí), a počkal vo dverách až kým sme mu nezišli z dohľadu.

Dojmy:

Najprv sme sa tam cítili stratené a neisto. Veľa ľudí a každý vedel, kde je jeho miesto, len mi nie. K stálej komunite patrili aj jeden Kórejčan a Japonec. Potom sa nás ujala Eliška a už bolo všetko perfektné, dostali sme čaj, už sme pokojne vnímali s kým sa zoznamujeme. Napriek tomu, že tam boli všetci mladí, nikto koho sme sa pýtali neštudoval, ale boli práve medzi strednou a záujmom o vysokú školu.

A všetci koho sme sa pýtali, chceli ísť študovať psychológiu. Prednáška nebola až tak zaujímavá a nepohodlne sa nám sedelo, ale rozhovor s Chung- Hee bol veľmi príjemný. Keďže sme už o CARPe vedeli, tak dojem kazilo vedomie, že sa s nami nerozpráva preto, že sme sympatické, máme si snáď niečo povedať, ale že sleduje priamy cieľ, ktorý bol čím ďalej, tým viditeľnejší.

Pýtanie kontaktu na nás bolo naozaj už dosť naliehavé. Ale spôsob, akým nás odprevadil až k dverám a pozdravy vyvolávali dojem, že sa lúčime s najlepším kamarátom. Po celý čas tam nepadlo meno Moon, či Cirkev zjednotenia. Človek, ktorý by nič nevedel, ba myslíme si že aj ten, kto má čiastočné informácie, sa ľahko nechá zlákať príjemnou atmosférou a nadšenými ľuďmi a príde na ďalšie stretnutie. CARP pritom usporadúva celkom zábavné večery, kde sa nič nevysvetľuje, neprednáša sa, len sa venujú zábave a novým hosťom, preto je ťažké dokázať nejaké násilné presvedčovacie snahy. Tento nenásilný spôsob je však oveľa nebezpečnejší.


Literatúra:

1. Enroth, R.: Pruvodce sektami a novými náboženstvami. EELAC, Praha 1994

2. Macháčková,L.,Dojčár, M.: Duchovná scéna na Slovensku. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, Bratislava 2001

3. Barrett, V.D.: Sekty, kulty, alternativní náboženství. Ivo Železný, Praha 1998

4. Funke, K. a spol.: Malý slovník sekt- sekty a nová náboženská hnutí v kontextu tradič- ných cirkví. Karmelitánske nakladatelství. Kostelní vydří 1998

5. Vojtíšek, Z.: Netradičné náboženství u nás

6. Abgrall, M. J.: Mechanizmus sekt

7. Rakovský, B.: Otrokmi falošnej nádeje I. In: Rozmer, č.3, 2001

8. Rakovský, B.: Otrokmi falošnej nádeje II. In: Rozmer, č. 4, 2001

Internet:

 • www.sekty.cz www.index.sk/michael/casopisy/archanjel
 • www.knihovna.adam.cz
 • www.bigg.host.sk/rodina
 • www.sekty.sk/c_temy
 • www.rcc.sk/dokumenty/dok_komisii_kbs