Verili liečiteľom a prišli o svojich blízkych alebo o vlastný život. Ako spoznať šarlatánov, ktorí využívajú zúfalstvo chorých, ktorým pripadá, že lekári im nedokážu pomôcť? Prinášame vám príbehy troch pacientov, ktorí sa zverili iba do starostlivosti liečiteľov. Pokiaľ niekto vážne ochorie a lekári mu nepomôžu, potom sa často obracia k alternatívnej liečbe, k liečiteľom ako ku spasiteľom, ktorí toho často zneužívajú a obohacujú sa na dôverčivých ľuďoch. To sa stalo osudným aj Alene. Dva roky sme sledovali jej príbeh od chvíle jej odchodu do Thajska až po tragický koniec, kedy sa na jej návrat do vlasti museli zložiť spolužiaci.

V období, kedy prišla o zdravie rozsudkom smrteľnej diagnózy, prišla aj o všetok majetok a nakoniec aj o život. Bezhraničná dôvera v liečiteľa spôsobila nedozerné následky aj u ďalšej rodiny účinkujúceho, pána Ivana. Jeho príbeh skončil smrťou šesťročného chlapca a on sa ocitol vo väzení. Aj pán Miloš sa začal upínať na liečiteľa vo chvíli, keď mu lekári povedali, že sa mu rakovina vrátila. Vďaka liečiteľmi prepásol čas pre možnosť návratu ku klinickej medicíne. Potom už bolo neskoro.

scenár: Libuše Marková
dramaturg: Jana Škopková
moderátorka: Jana Škopková
kamera: Jiří Krejčík, Miroslav Šnábl
réžia: Alena Derzsiová, Jana Škopková