OKULTIZMUS A VEDA

preklad súboru článkov Investigating the paranormal z časopisu Experientiač.4/1988 (vydalo nakladateľstvo Stanislav Libovický, Praha 1994) I. SKÚMANIE PARANORMÁLNYCH JAVOV D.F. MARKS – School of Psychology, Middlesex polytechnic, Anglia Cieľom článkov v tejto knihe je kriticky preskúmať dôkazy podporujúce existenciu paranormálnych javov vo vybraných historicky významných oblastiach. Zdôvodnenie: 1. napätý vzťah – konfrontácia medzi uznávanými vedami a tzv proto-vedami a pseudovedami podporuje kritické myslenie a tvorivé riešenie otázok vo vede. 2. veda je závislá na podpore verejnosti – musí sa preto snažiť aby dokázala vysvetliť problémy ktoré verejnosť veľmi zaujímajú – vedecké dôkazy o existencii paranormálnych javov sú veľmi slabé a je záhada, prečo im toľko ľudí verí.   II. OPRÁVNENÝ… Read More

Continue Reading

Scientológia: Prekvitajúci kult chamtivosti a moci

Preklad článkov z angličtiny: Časopis Time, 6. máj 1991, str. 50 Scientológia: Prekvitajúci kult chamtivosti a moci. Tento slávny článok, kritický voči scientológii, sa stal terčom „pálenia kníh“, organizovaného scientológmi, čo je zdokumentované v Scarffovom svedectve. Tento text získal Cenu Geralda Loeba za vynikajúci ekonomický a finančný žurnalizmus, ako aj cenu Wortha Binghama a Cenu za svedomie v médiách od Amerického novinárskeho a autorského zväzu. Dúfame, že jeho opätovným zverejnením na digitálnej doméne Usenetu mu prepožičiame ten druh nesmrteľnosti, ktorý scientológia nikdy nedáva páchateľom ani obetiam jej zločinov. Prosím, používajte tento text v súlade s nariadením o korektnom používaní amerického autorského zákona. Teraz, keď sa scientologická sekta pokúša zničiť pravdu,… Read More

Continue Reading