otec a dieťa

Zdroj článku: Ako vychovať silné dieťa

Psychiater Max Kašparů radí, ako vychovať psychicky silné dieťa

Žijeme v technicky vyspelej dobe, ale človek je stále viac psychicky vyčerpaný. Našu vnútornú nepohodu podľa českého psychiatra, spisovateľa, pedagóga a gréckokatolíckeho kňaza Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Maxa Kašparů Ph.D., dr. h. c zásadne ovplyvňujú dva faktory. Zrýchlený vývoj po stránke výmeny informácií, cestovania, náporu na človeka predstavuje takú rýchlosť, že sa nestačíme prispôsobovať. „Okolo nás je to veľmi rýchle, ale v nás na to nie je možné tak rýchlo reagovať. Teda dochádza k pnutiu. Druhá vec je, že sme boli zvyknutí na určité životné normy: Rodina bola norma – otec, matka, deti, k tomu ďalšie generácie, ktoré žili spoločne. Toto je dnes rozbité. Heidegger to pekne povedal, že moderná doba prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila žiadnu blízkosť. Tak rodičia, ktorí sedia v obývačke pri televízore, dobre vedia, čo sa deje v Tararingapateme na druhom konci planéty, ale nevedia, čo sa deje v duši ich dieťaťa za stenou detskej izby,“ hovorí známy psychiater. Medzi ďalšie nepriaznivé okolnosti podľa neho patria strata životnej orientácie, citová prázdnota, nedostatok spoločenstva a odcudzenie.

Čo teda robiť a ako vychovávať deti tak, aby v budúcnosti dokázali zostať samy sebou, aby boli psychicky odolné, vyrovnané a šťastné zároveň?

1. Oboznámte deti s tým, že rodina má svoje pravidlá, hodnoty a vlastné názory

Max Kašparů odporúča odmalička hovoriť deťom, že v médiách a od kamarátov budú počuť rôzne názory. Niektoré sa im budú páčiť viac, iné menej. Môžu im veriť, ale aj nemusia. Dôležité je, že otec a mama sa snažia hovoriť skutočnú pravdu. Matka a otec sa v budúcnosti stanú tými, ktorí budú v prvom rade zodpovední za to, aké informácie, ale aj hodnoty sa budú k deťom dostávať. Nemá zmysel deťom niečo úplne zakazovať počúvať a pozerať. Deti by sa tajne aj tak k tomu dostali. Bude sa  musieť v rodinách cielene vyhradiť čas na komunikáciu o správach, filmoch, piesňach, počítačových hrách, o čomkoľvek s čím deti prídu od spolužiakov a kamarátov. Do budúcnosti sa rodina stane ešte dôležitejšia  aj preto, lebo sa pravdepodobne stane jediným odovzdávačom skutočnej pravdy. Ak je rodina v tomto benevolentná, nezáleží jej na tom, nemôžeme sa potom čudovať, že deti žijú v chaose. A v tom horšom prípade nasávajú všetky negatívne impulzy z okolia. Niektorí rodičia by boli naozaj veľmi prekvapení, akú hudbu ich deti počúvajú, aké filmy pozerajú a aké hry hrajú.

„Všetko poznajte, ale dobrého sa držte!“ odporúča Max Kašparů. Samozrejme, najdôležitejšie je, aby rodičia vedeli, čo je dobré. Ak to ani oni nevedia, tak tam je už každá rada zbytočná. Rodičia by sa mali snažiť deťom odovzdávať prirodzenú ľudskú múdrosť. „Veľa ľudí je vzdelaných, veľa ľudí je prefíkaných a vďaka tomu aj úspešných, ale málo ľudí je prirodzene múdrych,“upozorňuje Max Kašparů. A práve o tú prirodzenú múdrosť sa všetci musíme snažiť, musí z nás vyžarovať a deti ju určite vycítia a budú sa nás snažiť napodobňovať.

2. Vyrovnané a šťastné dieťa môže vyrásť len v rodine, v ktorej nie je chaos

Keď rodičia nepoznajú sami seba, nerozumejú zmyslu svojej existencie, nepoznajú svoje smerovanie a svoje ciele, keď sú neustále podráždení a nahnevaní, ako to môže vplývať na deti? Mať deti v dnešnom svete je obrovská zodpovednosť.  Človek musí najprv pracovať na sebe, aby bol v budúcnosti dobrým vzorom pre svoje dieťa. Ak má dieťa šťastie na pokojných, psychicky vyrovnaných a optimisticky naladených rodičov, ktorí sa tešia zo svojho rodičovstva, tak z dieťaťa väčšinou vyrastie aj psychicky odolný a šťastný  dospelý človek.

3. Vysvetľujte deťom význam slov láska, múdrosť a pokora

V dnešnej dobe sa za slovami často neskrýva ich pravá podstata. Slovami viac klameme, ako hovoríme pravdu. Rodičia by však mali byť autentickí. Mali by žiť v súlade so slovami a vetami, ktoré hovoria. Mali by žiť skutočný a pravdivý život pozbavený pretvárky a falošnosti. Na každom kroku a každý deň by deťom mali vysvetľovať, že na svete je potrebná láska, pokora a ľudská múdrosť. A nemali by o tom len hovoriť. Láska by mala prekvitať medzi všetkými  rodinnými príslušníkmi. Keď v nej deti budú naozaj žiť, odnesú si ju do vlastného života ako veľký dar. Byť pokorný nie je hanbou. Pokora je výsadou múdrych. Rodičovská pokora spočíva v tom, že keď rodič urobí chybu, prizná si ju a snaží sa ju napraviť. Aj takto vychováva dieťa k pravde, konkrétne k pravde, že človek sa neustále učí a robí aj chyby. Dôležité však je, že chyby sa dajú vždy opraviť. Najhoršie je zostať pyšný stáť na jednom mieste.

dieťa

4. Učte deti pomáhať iným

Niekedy je až zarážajúce sledovať, koľko pýchy a egoizmu je v niektorých ľuďoch. Lenže tieto vlastnosti k ničomu nevedú. Väčšinou spôsobujú len utrpenie a nesúlad so samým sebou. Už je dávno dokázané, že len prosociálny život, teda život, ktorý žijeme aj pre iných, je šťastným životom. A preto by rodičia mali takto žiť a učiť takémuto životu aj svoje deti. Len vtedy budú šťastné a spokojné. „Učte deti  súcitu, vciťovaniu, empatii a pomoci iným,“ upozorňuje Max Kašparů

5. Deti by mali mať úctu k autoritám a mali by poznať pojem zodpovednosť

Bezhraničná a uvoľnená výchova, v ktorej je všetko dovolené, vedie často aj k tomu, že dieťa neuznáva žiadne autority a necíti žiadnu zodpovednosť. Ak rodič neučí úcte k starým rodičom, k učiteľom, k starším ľuďom či iným osobám, nemôže potom čakať, že dieťa bude mať úctu ani k samotnému rodičovi. Najväčší problém vo výchove pramení často z toho, že deti majú úplne všetko dovolené. Potom sme svedkami toho, že také dieťa nemá problém šikanovať učiteľa, posmievať sa starým ľuďom alebo sa vysmievať aj vlastným rodičom. Keď sa rodič dieťaťa úctivo správa k svojim vlastným rodičom, dieťa to vidí a napodobňuje ho. Ak nemá čo napodobňovať, nemôžeme byť prekvapení z toho, že neuznáva nikoho z rodiny, z okolia ani zo školy. Takéto dieťa potom ani necíti zodpovednosť za svoje slová a činy. Môžete aj stokrát niečo dieťaťu hovoriť. Ono robí to, čo vidí a nie to, čo počuje. „Dieťaťu, ktoré žije bez vzorov, sa žije veľmi ťažko,“ konštatuje Max Kašparů.

6. Hľadajte spolu s deťmi šťastie

„Často sa pýtam mladých ľudí. Máte domov v rozvinutej Európe, máte možnosť registrovaného partnerstva, môžete voľne cestovať, máte neobmedzenú voľbu zábavy, vyše sto televíznych kanálov, perfektnú antikoncepciu, fantastické parfémy, garantované ľudské práva, občianske slobody. Nič z toho vaši predkovia nemali. Tak prečo tak často navštevujete moju psychiatrickú ambulanciu, beriete drogy a páchate samovraždy? Nikto z tých mladých ľudí mi však nevie odpovedať,“ 

 hovorí Max Kašparů. Upozorňuje tiež, že je to spôsobené tým, že nič zo spomínaných vecí ich neurobilo šťastnými a človek je predsa  stvorený na to, aby hľadal svoje ľudské šťastie. Max Kašparů odporúča rodičom, aby deťom pomáhali hľadať to, čo ich naozaj baví a čo im robí radosť a aby ich nenútili do niečoho, čo robia s odporom. Veľa rodičov svoje nesplnené sny vkladá do svojich detí. Denne sme svedkami toho, ako rodičia nútia deti chodiť na šport, ktorý ich nebaví alebo musia hrať na hudobný nástroj, ktorý vyslovene neznášajú. Je potrebné hľadať rozumné kompromisy. Ale to si vyžaduje každodennú komunikáciu, nefalšovaný záujem o detský svet a súzvuk duší.

7. Učte deti odolnosti

„Aj v minulosti bol svet preplnený problémami a naši predkovia to všetko vydržali a nechodili ani ku psychiatrom. Bolo to však spôsobené tým, že mladí ľudia mali fyzickú kondíciu a tiež duševnú odolnosť. V súčasnosti sa mnoho mladých ľudí zosype pri prvom probléme,“ upozorňuje Max Kašparů. Deti mali určité povinnosti a vedeli prekonávať prekážky. Dnes deti nemusia prekonávať žiadne prekážky, mnohé z nich nemajú ani žiadne povinnosti, a tak náhodou, ak sa objaví problém, nevedia ho zvládnuť. Max Kašparů odporúča rodičom, aby im pridelili domáce práce a tiež to, aby všetky problémy neriešili za ne. Deti sa prirodzenou cestou musia naučiť riešiť problémy medzi rovesníkmi. Zasiahnuť je potrebné len vtedy, keď sa jedná o veľký problém.

8. Prebúdzajte v deťoch svedomie

V deťoch by sa malo  ozývať svedomie. Keď prídu do ticha, svedomie sa začne prebúdzať. Ono v človeku je, lenže my ho musíme často uspávať, aby nám dalo pokoj, aby nás neťažilo. A tak učte deti byť aj v tichu, tam sa v nich svedomie prebudí. Nedovoľte im sústavne počúvať hudbu, pozerať filmy, hrať sa na počítači či tablete. Dieťa musí vedieť vydržať aj samo v tichu. Svedomie sa vo veľkej časti rozvíja pod silným vplyvom najbližšieho prostredia, v ktorom dieťa žije. Je ním rodina a predovšetkým rodičia. Úroveň morálnej výchovy je potom niečo, za čo je rodič v plnej miere zodpovedný. Má teda najväčšiu šancu do dieťaťa vložiť pevné základy mravných noriem či hodnôt, ktorým potom verí a ktoré považuje za správne. Svedomie funguje ako autoregulačná činnosť, vzťahuje sa na vlastné činy a na základe svedomia sa rozhoduje, koná a hodnotí vykonané. Zdôrazňuje fakt, že jedinec za svoj čin nesie zodpovednosť. Stupeň rozvoja svedomia závisí od stupňa mravnej výchovy a sebavýchovy človeka.

Rodina mala, má a bude mať vždy prvoradú úlohu pri výchove detí. To, či budúce generácie detí budú šťastné, veselé a spokojné, záleží od toho, do akej miery budú rodičia zaujatí ich výchovou a či budú do tohto procesu vkladať celé svoje srdce a energiu. Ak budú do výchovy maximálne ponorení a ak jej budú pripisovať adekvátny význam, majú šancu vychovať psychicky odolné deti.


Zdroj článku: Ako vychovať silné dieťa