Přinášíme vám sestříhaný video záznam přednášky MUDr. Ranko Rajoviće o rozvoji dítěte a o krocích, které rozvoj dítěte podporují.

Můžete si objednat knihu Ranko Rajoviće: NTC Systém učení – IQ dítěte – výzva pro rodiče. http://deti.mensa.cz/kniha

Máte-li zájem o školení této metody: http://deti.mensa.cz/skoleni