Násilie

Marie-France Hirigoenová: Psychické týranie

16 rokov ago admin 0
preklad: Vladimíra Komorovská; Vydavateľ: SOFA, Bratislava 2001 (voľne spracovala Mgr. Ivana Škodová) OBSAH I. Perverzné násilie v každodennom živote 1. Násilie v súkromí – v manželstve a rodine 2. Psychická tyrania na pracovisku   II. Perverzný vzťah a jeho protagonisti 3. Perverzné zavádzanie 4. Perverzná komunikácia 5. Perverzné násilie 6. Agresor 7. Obeť   III. Read More