Hnutie Sri Chinmoy

Bc. Iveta Husenicová Úvod Hnutie Sri Chinmoy zaraďujeme medzi deštruktívne kulty s hinduistickým pozadím. Je súčasťou hinduistického hnutia neovendánta a prvý krát sa predstavilo v misii Rámakrišnu založenú Svámím Vivekánandom. Jadro tohto posolstva tvorí učenie o podstatnej jednote náboženstiev, pričom Ježiš ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v hnutí Sri Chinmoy aj ako Sri Chinmoy. Neovendáta patrí k advaitskému hinduizmu, ktorý uznáva bytostnú jednotu všetkých náboženstiev. „ Tento monoistický myšlienkový smer vedie k presne definovanému učeniu o máji (ilúzia). Človek žijúci v máji vidí rozdiely medzi bytím a bohom ako aj rozličnými individuálnymi druhmi bytia, čo sa v advaistickom hinduizme interpretuje ako výraz… Read More

Continue Reading