Leták: PODOZRIVÉ SPOLOČENSTVÁ – Ako rozoznáš nebezpečnú skupinu? Pomôže ti týchto 15 znakov.

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spoločne s organizáciou Chráňme deti pred násilím pripravilo dôležitý leták, v ktorom približuje základné znaky siekt a predstavuje možnosti, ako sa pred takýmito organizáciami na Slovensku brániť. Ak máte skúsenosť s nebezpečnými kultmi alebo hľadáte pomoc, či už pre seba alebo blízkych, leták obsahuje aj kontakty, na koho sa v prípade potreby obrátiť. Na záver poskytuje dôležité informácie pre rodičov a pedagógov vrátane zmien v správaní, ktoré môžete pozorovať na človeku zaplietajúceho sa pomaly do nebezpečného spoločenstva. Leták sa môže používať a šíriť podľa potreby odbornej aj širokej verejnosti a je k nemu dostupná aj Metodika „Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo“. Leták si vo formáte PDF môžete stiahnuť tu

Continue Reading

Hnutie Sri Chinmoy

Bc. Iveta Husenicová Úvod Hnutie Sri Chinmoy zaraďujeme medzi deštruktívne kulty s hinduistickým pozadím. Je súčasťou hinduistického hnutia neovendánta a prvý krát sa predstavilo v misii Rámakrišnu založenú Svámím Vivekánandom. Jadro tohto posolstva tvorí učenie o podstatnej jednote náboženstiev, pričom Ježiš ako osvietený majster stojí na tej istej úrovni ako Krišna alebo Budha a v hnutí Sri Chinmoy aj ako Sri Chinmoy. Neovendáta patrí k advaitskému hinduizmu, ktorý uznáva bytostnú jednotu všetkých náboženstiev. „ Tento monoistický myšlienkový smer vedie k presne definovanému učeniu o máji (ilúzia). Človek žijúci v máji vidí rozdiely medzi bytím a bohom ako aj rozličnými individuálnymi druhmi bytia, čo sa v advaistickom hinduizme interpretuje ako výraz… Read More

Continue Reading