OKULTIZMUS A VEDA

preklad súboru článkov Investigating the paranormal z časopisu Experientiač.4/1988 (vydalo nakladateľstvo Stanislav Libovický, Praha 1994) I. SKÚMANIE PARANORMÁLNYCH JAVOV D.F. MARKS – School of Psychology, Middlesex polytechnic, Anglia Cieľom článkov v tejto knihe je kriticky preskúmať dôkazy podporujúce existenciu paranormálnych javov vo vybraných historicky významných oblastiach. Zdôvodnenie: 1. napätý vzťah – konfrontácia medzi uznávanými vedami a tzv proto-vedami a pseudovedami podporuje kritické myslenie a tvorivé riešenie otázok vo vede. 2. veda je závislá na podpore verejnosti – musí sa preto snažiť aby dokázala vysvetliť problémy ktoré verejnosť veľmi zaujímajú – vedecké dôkazy o existencii paranormálnych javov sú veľmi slabé a je záhada, prečo im toľko ľudí verí.   II. OPRÁVNENÝ… Read More

Continue Reading