Dobrý deň, dnes prišla mama z práce a priniesla malú modrú knižku, na ktorej je napísané Nová zmluva. Dnu som sa dočítala, že ide o Gideonovcov. Zaujímalo by ma, čo je to za spoločenstvo, ktoré zadarmo rozdáva biblie, či je nebezpečné. Ďakujem s pozdravom A.


Základné informácie o Gideonovcoch nám poskytol dlhoročný člen tohto spoločenstva. The Gideons International vznikli pred 100 rokmi. Nie je to cirkev, ale združenie kresťanských podnikateľov, živnostníkov aj odborníkov. Celosvetovo pôsobia v 192 krajinách sveta.

Ich poslaním je rozširovať Bibliu a Novú Zmluvu (časť Biblie) zdarma žiakom, študentom, vojakom, polícii, zdravotníkom aj pacientom, v hoteloch. Na Slovensku pôsobí ako občianske združenie zaregistrované štátom, ktorého dobrovoľnými členmi sú ľudia z evanjelikálnych zborov štátom uznaných cirkví okrem členov Katolíckej cirkvi, Adventistov siedmeho dňa, Svedkov Jehovových ani Kresťanských spoločenstiev (napr. u nás Milosť).

Členmi nemôžu byť kazatelia ani kňazi, ktorí sú platení štátom. Členovia pracujú v jednotlivých miestnych „campoch“ od Bratislavy po východ Slovenska, prevažne v krajských mestách, menej je to na juhu Slovenska V porovnaní s adventistami a rímokatolíkmi ide doktrinálne o iné učenie. Katolíci nedali súhlas na preklad žalmov a prísloví pre použitie gideonských Nových Zmlúv. Preto je na Slovensku použitý preklad evanjelický a nie rímskokatolícky a používa sa trojjazyčný preklad – angličtina, nemčina slovenčina. Rímskokatolícki predstavení (biskupi, kňazi) preto neodporúčajú používať a čítať gideonskú Novú Zmluvu (nie je tam inprimátur), pretože je to pre nich citlivá otázka.

V našej praxi sme sa nestreli doposiaľ so žiadnym klientom, ktorý by mal problém s týmto spoločenstvom a ani odborná literatúra ich neuvádza medzi rizikovými skupinami so sektárskymi charakteristikami. Viac nájdete na stránke v angličtine www.gideons.org. Ak by ste ešte potrebovali viac informácii ozvite sa

Mgr. Ivana Škodová