Morgens Amdi Petersen Morgens Amdi Petersen je Dán, narodený 9. 1. 1939. Je zakladateľom komplexu TVIND, ktorý bol vybudovaný v 70 – tych rokoch skupinkou mladých ľudí pod jeho vedením.

Pán Pedersen je považovaný a vodcu dánskych komunistov. Je uchvátený marxisticko-revolučným duchom a jeho cieľom je úplne zmeniť spoločnosť. Komplex TVIND, ktorý bol pôvodne systémom “progresívnych internátnych škôl”, sa v očiach verejnosti v priebehu rokov zmenil z pôvodne malej ľavicovej skupinky na absolútne kapitalistický koncern.

V roku 1997 Inšpekcia Britskej charity v Zambijskej pobočke Humany odhalila finančné podvody, založené na niekoľkonásobnom získavaní grantov na rovnaké projekty. Švédska SIDA v roku 1999 zistila, že iba 2% hospodárskeho zisku bolo naozaj využitých v prospech krajín tretieho sveta.

V Anglicku (ale aj v Berlíne) bol Humane odňatý štatút verejnej prospešnosti. Vo Viedni vypovedala mestská správa Humane povolenie vystavovať zberné kontajnery na verejných pozemkoch.

V Dánsku napokon neprehľadné finančné obchody vyniesli TVINDu podozrenie z daňového úniku 70 miliónov DK, čo viedlo v apríli 2001 k policajnej razii, zhabaniu počítačov a dokumentov.

V roku 2001 bol v Spojených štátoch pán Petersen zatknutý spolu s “učiteľmi” z Teacher“s Group, ktorí boli obvinení z podvodu a prania peňazí v Európe. Po zistení týchto negatívnych skutočností sa médiá obrátili proti TVINDu.

Verejné inštitúcie prestali TVIND podporovať (napr. Európske spoločenstvo či štátne organizácie rozvojovej pomoci). Vo Francúzsku, Nemecku a Veľkej Británii Humanu považujú za sektu a sleduje ju polícia.

Pána Pedersena hľadal celé roky Interpol. Petersen stíhaniu dlho unikal avšak 17. februára 2002 ho zatkla FBI na letisku v Los Angeles a obvinila ho z rozsiahlych finančných podvodov a zo sprenevery miliónov dolárov.

HUMANA a TVIND Organizácia HUMANA People To People (Ľudia ľuďom) nazývaná tiež DAPP (Developement Aid from People to People) alebo v Škandinávii UFF (Ulandshjaelp fra folk til folk = Rozvojová pomoc národa národu) je jedným z názvov, pod ktorými sa prezentuje organizácia TVIND.

TVIND je dánska charitatívna organizácia, ktorá bola založená Dánom menom Morgens Amdi Petersen. Navonok pôsobí ako celosvetová humanitárna organizácia. Má stovky projektov prostredníctvom ktorých organizuje pomoc v rozvojových krajinách.

TVIND však charitou pravdepodobne zastiera svoje ekonomické aktivity, funguje aj pod menami či organizáciami ako:

 • PLANET AID
 •  GREEN WORLD
 • GAIA / GAIA-MOVEMENT TRUST
 • ADDP
 • Inštitút pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj
 • CHILD AID – projekt zameraný na boj proti vysokej úmrtnosti detí zvyšovaním životného štandardu Afrických rodín.
 • HOPE – projekt zaoberajúci sa problémom HIV a AIDS * TCE (Total Control of the Epidemic – program boja proti HIV/AIDS
 • HOPE – projekt zaoberajúci sa problémom HIV a AIDS v Afrike
 • NETUP * U´SAgain (spojenie USA+Use again – znova použiť) zberové kontajnery * taktiež veľa škôl – napr. „cestujúca vysoká škola“ na zastaralých plavidlách o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt http://www.integra.fost.sk TVIND je organizácia ktorá pôsobí vo viac ako 30 krajinách.

Internetová stránka www.tvindalert.com (je to internetová stránka anglického novinára M. Durhama) sa zaoberá činnosťou TVINDu. Ponúka veľa kritických faktov a názorov o tejto veľmi reklamovanej “radikálnej” Humana People to People”, ich dobrovoľníckom programe a jej školách po svete, ako je napríklad IICD v Spojených štátoch a CICD vo Veľkej Británii. Dobrovoľníci = lacná pracovná sila

Dobrovoľníci (ide predovšetkým o mladých ľudí) ale hlavne ich nábor, je pre organizáciu veľmi dôležitý, pretože sú zdrojom finančných príjmov a lacnou pracovnou silou. Podľa výpovedí niektorých účastníkov sa na dobrovoľníkoch šetrí najmä na strave, kúrení, aj na očkovaní pred cestou.

Dobrovoľníci potrebujú vstupné peniaze aby sa mohli zúčastniť zaškolenia. Ak ich nemajú (čo sa väčšinou stáva) môžu si ich odpracovať triedením starého šatstva, predávaním (predražených) pohľadníc a časopisov na ulici cez tzv. foundraising. Stáva sa, že niektorí dobrovoľníci sa do Afriky ani nedostanú ak nenazbierajú na uliciach dosť peňazí.

Čo je fundraising? – ide o prácu na ulici v mestách (dánskych nórskych, nemeckých) kde študenti predstavujú projekty v Afrike, predávajú časopisy alebo pohľadnice, získavajú malé finančné dary – predaj kvetov – študenti chodia po večeroch od dverí k dverám – trvá 20 dní počas ktorých si študenti musia sami nájsť miesto na bývanie, alebo zabezpečiť jedlo pre skupinu (väčšinou prosbou v reštauráciách) = žobranie – takmer polovica peňazí priamo či nepriamo končí v Teacher“s Group – býva najčastejším dôvodom odchodu dobrovoľníka zo skupiny

Organizácia TVINDu TVIND je usadlosť pozostávajúca z niekoľkých jednoduchých drevených budov, športovej haly, bazénu a veterného mlyna (zostrojili najväčší moderný veterný mlyn, ktorý mal celkom pozitívnu odozvu) v severozápadnom Dánsku v blízkosti mesta Ulfborg. V TVINDe sú tri školy, v ktorých pracujú mladí ľudia a hovoria si “učitelia”. Školy v TVINDe sú:

l. The traveling Folk Highschool – táto škola je pre dobrovoľníkov ktorí chcú pracovať v Afrike – cieľom je pripraviť dobrovoľníkov na túto prácu – štúdium má tri časti:

 1. štúdium na travelling folk highschool – trvá 6 mesiacov
 2. dobrovoľnícka práca v Afrike – trvá 6 mesiacov
 3. zhodnocovanie a informovanie študentov v jednej z travelling folk highschool v Európe – trvá 1-2 mesiace Za koľko? – 47 500 DK (285.500 Sk od r. 1999) – zahrňuje 50% z ceny letenky do Afriky, z toho musí študent dopredu zaplatiť 105.000 Sk, ostatok zarobia študenti tzv. fundraisingom.

ll. The necessary Teacher Training College = DNS – je to štvorročná vzdelávacia inštitúcia – cieľom je produkovať dobre pripravených “učiteľov” Za koľko? – 500.000 DK (3.000.000 Sk) – peniaze na túto školu študenti zarábajú fund-raisingom a prácou v školách, fabrikách, na farmách – na konci študenti získajú certifikát

lll. Freescholl TEACHER´S GROUP Teachers´ group je pravdepodobne jedna z najbohatších organizácií na svete. Komunita má okolo 600 členov vo všetkých častiach sveta. Osoba ktorá je pozvaná do Teachers´Group sa stáva členom na jeden alebo dva roky po podpísaní kontraktu.

Potom podpíše novú zmluvu na ďalších päť rokov. Napokon osoba podpíše doživotnú zmluvu. Už tu sa ukazujú prvé sporné „sektárske“ znaky, ktoré súvisia s konceptom Teachers´s Group a životným štýlom jej členov.

Základná myšlienka je veľmi podobná utopistickým myšlienkam Marxa, Engelsa, Lenina, Maa a iných komunistických totalitných vodcov a mysliteľov. Členovia skupiny majú spoločný čas a spoločnú ekonomiku. Člen skupiny musí byť k dispozícii 24 hodín denne každý deň. Osobný majetok každého člena prechádza v prospech celej skupiny. Členovia odovzdávajú väčšiu časť svojej mzdy skupine, nechávajú si len vreckové.

Členovia skupiny môžu uzatvárať manželstvá len v rámci Teacher´s Group. Majetok, ktorý vlastnia: – všetky travelling folk highschools – vrátane komplexu TVIND – organizácie HUMANA People to People – továreň na oblečenie v Maroku (Casablanca) – počítačovú fabriku v Číne (Tvind Data) – flotilu nákladných lodí (premávajú medzi Európou a Afrikou) – plantáže v Južnej Amerike – vlastnú banku a mnoho ďalších aktivít.

Teachers´Group ovláda obchod so second-handovým oblečením. Kontajnery Humana na použité šatstvo sú rozmiestnené v celej západnej Európe. Do kontajnerov ľudia dávajú šaty s vierou, že tie budú odovzdané chudobným v Afrike. Opak je pravdou: – 10% zozbieraného šatstva je odpad – 15% – najlepšia kvalita – sa predá v second-handových obchodoch v Európe – 75% – najhoršia kvalita – sa odváža do Afriky.

Tu však cesta nekončí. V Afrike sa šatstvo opäť rozdeľuje: – to najhoršie sa vo veľkých množstvách predáva obchodníkom – to lepšie sa kusovo predáva v second-handových obchodoch Humany v Afrike Všetko oblečenie sa predá, nič sa nerozdá chudobným zadarmo.

Táto technika získavania peňazí sa volá “Od nulovej hodnoty po značnú hodnotu”. Humana však tvrdí, že peniaze, ktoré získa predajom šatstva, idú na financovanie rôznych projektov v Afrike. A pritom rozvojová pomoc by mala spočívať v darovaní starého šatstva k dispozícii tamojším vládam, aby mohli samy spravovať tržbu z predaja.

TVIND však sám staré šatstvo predáva a utŕžené peniaze používa na vlastné projekty. Chceme vás upozorniť na kontroverzné zistenia, ktoré sa nezlučujú s ich vlastným verejným prezentovaním sa ako humanitárnej organizácie:

1. V čele stojí guru – Amdi Petersen, ktorý je podporovaný úzkou skupinkou vedúcich pracovníkov. Širšiu základňu tvoria tzv. Teacher´s Group – to sú vedúci projektov.

2. Všetci členovia prijali spoločné princípy (Petersenove): spoločné financie, žiadny alkohol, stopercentná oddanosť k práci a hľadanie partnerov iba medzi členmi organizácie.

3. TVIND sa teda vo svojej vnútornej štruktúre správa ako uzavretá sekta so všetkými jej atribútmi (okrem vyzývania nejakého náboženstva – božstvom je v tomto prípade finančný zisk cez humanitárnu zásterku).

4. Finančne a psychicky zneužíva svojich prívržencov, ktorí pre TVIND vo forme školného a tzv. fundraisingom (ktorý je však blízky žobraniu), prinášajú do organizácie obrovské finančné čiastky.

5. Kontroluje sa kontakt dobrovoľníkov s domovom – všetky maily sa sústreďujú v centrále organizácie a až potom sa rozposielajú adresátom.

6. Zneužívajú dôveru ľudí po celom svete, ktorí v dobrej viere pomáhať, venujú svoje obnosené veci na charitu smerujúcu k chudobným Afričanom, ale ktoré Tvind obratom predáva vo svojej rozsiahlej sieti second-handov po celom svete.

7. Peniaze získané z projektov, od študentov-dobrovoľníkov a rôznych charitatívnych zbierok presúva z jedného svojho vrecka do druhého a na dane v príslušných krajinách zabúda.

8. Humana nie je registrovaná charita.

9. Je to komerčná činnosť, ktorá si vyžaduje vaše peniaze a čas.

10. Prácou pre Humanu podporujete TVIND – organizáciu, ktorá je obvinená z vykorisťovania verejnosti, jej vlastných dobrovoľníkov a tretieho sveta.

11. Činnosť tejto organizácie sa vyšetruje a bol jej odmietnutý charitatívny status v niekoľkých krajinách.

Vynárajú sa tu viaceré otázky. Nejde náhodou o zneužívanie ušľachtilej myšlienky humanizmu a pomoci iným na obohacovanie “vodcu” a organizácie? Ide naozaj o činnosť zameranú na humanitu, alebo ide o “novodobých otrokov”? Získajú dobrovoľníci to čo je im v inzerátoch ponúkané?

Na základe štúdia uvedených zdrojov sa domnievame, že cieľom TVINDu nie je pomoc tretiemu svetu, práca s deťmi na uliciach, práca na enviromentálnych projektoch či boj proti AIDS, ako to hlásajú inzeráty v médiách. Všetko nasvedčuje tomu, že ide o rozmnožovanie vlastného bohatstva s cieľom stať sa hospodársky čo najbohatším, a tým môcť uskutočňovať aj politické ciele.

Aká je v skutočnosti organizácia TVIND je ťažké jednoznačne definovať. Avšak z existujúcich zdrojov je možné povedať aspoň to, že ide určite o kontroverznú organizáciu. Pokiaľ chce niekto z vás ísť do Afriky pomáhať tým najslabším – chudobným, deťom, chorým na AIDS, či pomáhať v oblasti životného prostredia a výstavby nových škôl a nemocníc, mal by brať do úvahy aj tieto informácie a zvážiť svoje rozhodnutie robiť to cez organizáciu HUMANA – People to People a TVIND!

Zdroje:

 • F. GRIESS: Humana. In: Zborník: Fenomén duchovného vodcu.ÚVSC, Bratislava 2001
 • Dobrovoľníkom v Afrike? Radšej nie, SME 6. 7. 2001
 •  zpravodajstvi.ecn.cz, Humanitární pomoc podle Tvindu, Econnect
 • www.changenet.sk dňa 14. 5. 2004, Humana – People to Peole. Medzinárodná charita-sektazločinecká mašinéria-stroj na peniaze?
 • mujweb.atlas.cz, Humana and Tvind experience
 • www.tvindalert.com
 • www.burzaprace.sk
 • kariera.zoznam.sk
 • letákové materiály a časopisy Humana

Na základe štúdia uvedených zdrojov spracovala informácie dobrovoľníčka o.z. INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt 2.11.2004.