Na Slovensku otevřou gymnázium s výukou dle pedagogiky M. P. Ščetinina

Nedaleko Spišské Nové Vsi v sousedství Slovenského ráje bude jako experiment od 1.9. 2007 otevřeno Soukromé osmileté gymnázium, Hnilčík – Bindt. Je to první škola, která bude v Evropě mimo teritorium Ruska oficiálně aplikovat osvědčené pedagogické principy internátního lycea M. P. Ščetinina.

Ministerstvo školstva SR v Bratislave zaradilo do siete škôl a školských zariadení Súkromnú školu v Hnilčíku – Bindte č. 20, so začiatkom prevádzky od 1. 9. 2007, v ktorej sa bude vzdelávať a vychovávať podľa pedagogických princípov Michaila Petroviča Ščetinina.

Okrem toho sa v škole bude realizovať experimentálne overovanie jeho pedagogických princípov pod vedením prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc., riaditeľa Ústavu humanitných štúdií pri PdF UK v Bratislave a to znamená, že škola bude fungovať ako experimentálna škola.

Podstata nášho pedagogického zámeru spočíva v premyslenom usporiadaní všetkých výchovných a vzdelávacích aktivít v priebehu celého dňa tak, aby boli harmonicky rozvíjané všetky psychické funkcie. (Povedané slovami M.P.Ščetinina – chceme rozví- jať “srdce i rozum”.)

Naša škola si teda kladie za cieľ vychovať z detí harmonicky rozvinuté osobnosti. Naviac – máme aj iný dôležitý zámer!!!

Školské systémy našej civilizácie nutne potrebujú zmenu. Dnešný človek sa svojim životným štýlom vzdiaľuje od prirodzeného bytia, porušuje prírodné zákony a výsledkom je problematický život, plný stresu, strachu, chorôb, násilia, agresívnosti…

M. P. Ščetinin vychováva svojich žiakov v duchu pôvodných morálnych hodnôt, so vzťahom k prírode, k človeku, k životu. V našej škole by sme sa chceli tomuto výchovnému štýlu čo najviac priblížiť. Preto by sme chceli každoročne s celou školou absolvovať študijný pobyt priamo v Tekose, v jeho škole.

 

Mgr. Imelda Trochtová, PhD. zriaďovateľ školy

Letos v dubnu podnikla slovenská skupina v čele s prof. PhDr. Mironem Zelinou, DrSc. pracovní návštěvu Ščetininovy školy na Kavkazu – nejen o tomto se dočtete na stránkách občanského sdružení Rodová škola.

Na stiahnutie:

Leták Rodovej školy