(Orig. titul: „Dérives sectaires dans l’Église catholique“) Le Monde,
22.02. 2001
Autor: Xavier Ternisien


Francúzsky týždenník „la Vie“ („Život“) zverejňuje významný dokument o piatich náboženských komunitách podozrivých zo zneužitia moci a zo zlého zaobchádzania voči svojim členom. Vyšetrovanie je vedené v mene Evanjelia, to znamená na obranu najslabších. Je to bezpochyby ďalší horúci spis, ohľadom ktorého bude musieť katolícka cirkev Francúzska viesť „operáciu pravdy“ tak, ako to nedávno odvážne urobila ohľadom pedofílie.

Katolícky týždenník „la Vie“ položil otvorene otázku vo svojom vydaní z 15. februára: „Sú v kláštoroch guruovia“? Po dôkladnom vyšetrovaní bolo päť nedávno vytvorených náboženských komunít obvinených zo „sektárskych odchýlok“, či už z minulosti alebo zo súčasnosti. Vymyslené zjavenia a odkazy Panny, aby veriaca zostala v kláštore v zajatí pochybností, podozrenia z pedofílie v komunite, v ktorej žijú deti s Dawnovým syndrómom, psychologická nadvláda zakladateľky „komunity uzdravenia“ nad svojimi členmi….

Tieto fakty, však – podčiarkuje riaditeľ „la Vie“ Jean-Claude Petit – nesmú byť „v žiadnom prípade zovšeobecňované a nesmú vrhať podozrenie na väčšinu týchto komunít“.

Mariánske sestry Izreala a Svätého Jána sa opäť dostávajú do pozornosti (časopis Le Monde z 28. – 29. januára 2001). Táto náboženská komunita, založená v roku 1982 v diecéze Autun, sa teraz usadila blízko Roanne, v Lyonskej diecéze. V roku 1986 rodičia šiestich sestier zverejňujú v liste Autunskému biskupovi závažné odchýlky pripísateľné zakladateľke, Tûnde Szentes, ktorá si prisvojila meno Matka Myriam:

„Okamžitý vstup do komunity a používanie habitu, vačšinov bez vedomia rodín, brutálne prerušenie vzťahov s okolím, urážky, ponižovanie, telesné tresty, nedostatočná výživa, psychologický nátlak od nadriadenej, majú za následok závislosť sestier na nej v atmosfére strachu a úzkosti…“

„Obľúbená obeť“

O rok neskôr rozhodnutie cirkevného súdu v Lyone uzavrelo a zhrnulo „úzku závislosť sestier“ na Matke Myriam. To nebránilo tomu, aby bola komunita v roku 1994 Lyonskym arcibiskupom uznaná ako súkromná asociácia verných, a je schválená ako „nová vetva“ Bratov a sestier Svätého Jána, náboženskej „rodiny“, ktorej zakladateľ dominikán Marie-Dominique Philippe hrá úlohu „poradcu“ Matky Myriam.

Poradca, ktorý jedného dňa prišiel z kláštora sestier s modrinami na tvári a rozbitými okuliarmi reportuje „la Vie“! „Obľúbená obeť“ matky Myriam, sestra Marie-Madeleine zomrela 19. januára minulého roku po hospitalizácii záchrannou službou. Bola často bitá do takej miery, že jej hlava bola ako „plynomer“, hovoria viacerí svedkovia.

Rodičia sestry boli upovedomení až dva dni po jej smrti. Jej matka vyslovila tieto strašné slová:

„Táto žena (matka Myriam) nám ukradla našu dcéru až po smrť“

Voči takýmto obvineniam sa zdá byť reakcia biskupov ešte opatrnejšia. „Pozor, aby nedošlo k honu na čarodejnice. (…) Niektoré skutky sú deliktami alebo kriminálne činy, je potrebné ich odsúdiť. Čo sa týka ostatného, je naozaj potrebné konať s rozvahou“ vysvetľuje Jean-Charles Thomas, bývalý biskup z Versailles. Pokiaľ ide o biskupa z Autun, Mgr. Raymonda Séguya, ten sa bráni tým, že obviňuje žurnalistov, že sú „mafia“ poštvaná na „zničenie cirkvi“.