P.E.T. – Výchova bez porazených ponúka rokmi aj výskumy preverené, praktické metódy na riešenie problémov a komunikáciu v rodine. Zručnosti, ktoré sa vyučujú v kurzoch P.E.T., už desiatky rokov, pomáhajú rodičom v budovaní dlhodobo uspokojivých vzájomných vzťahov s deťmi. Učia je starať sa o svoje deti aj o seba.

 

Deťom prispievajú k rozvoju emočnej inteligencie, zodpovednosti, samostatnosti, schopnosti riešenia problémov, sebavedomie. P.E.T. – Výchova bez porazených je ucelený systém, ktorý má 24 hodín a 8 krokov. Súčasťou každého kurzu je Pracovný zošit, ktorý má 130 strán.

 

V kurzoch sa učia a prakticky trénuje:

POROZUMIEŤ A POČÚVAŤ

Dvojročný Peťko bežal a zranil si koleno. Plače.
Osemročná Anička má kamarátku, ktorá s ňou prestala hovoriť. Smutne to hovorí mamičke.

AKO POMOC NAUČIŤ DETI RIEŠIŤ SVOJE EMÓCIE A PROBLÉMY A NERIEŠIŤ ICH ZA NICH?

Otecko už nehovorí – “Peťo, môžeš si za to sám, to ťa nemôže tak bolieť. Neplač, si chlap, predsa niečo vydržíš.”, Čím by ho len učil neveriť vlastným emóciám, alebo nedôverovať, že je u neho v bezpečí.

 

KOMUNIKOVAŤ A KONFRONTOVAŤ

Päťročná Petra zaprská celú kúpeľňu. Nechá vodu vodou a ide sa pozerať na večerníček.
Dvanásťročný Radko počúva hudbu tak nahlas, že rodičia sa navzájom nepočujú.

AKO VYRIEŠIŤ TO, ČO NÁM PREKÁŽA, BEZ OBVIŇOVANIA, TRESTOV A ODMIEN?

Mama už nehovorí. “Vypni ten odporný kravál, je ti úplne jedno, že tu nie je počuť slová.” Čo by Radka obvinilo a zahanbilo, obhajoval by svoju hudbu.

 

RIEŠIŤ A SPOLUPRACOVAŤ

Mama aj dospievajúci dcéra chcú do kúpeľne v rovnakú chvíľu.
Dieťa nechce ísť do škôlky a otecko potrebuje byť včas v práci.

AKO NÁJSŤ RIEŠENIE PRE OBE STRANY, ABY SA NAPLNILI POTREBY RODIČOV Aj DETÍ?

Otec už nehovorí: “To mi snáď robíš naschvál, každý musí chodiť do škôlky? Ak nepôjdeš, tak uvidíš ten bordel.” Čo by syna len viedlo k väčšiemu odporu a plaču.

 

 

Ako postupovať v rodičovských situáciách sa učíme na našich kurzoch …

Súčasné výskumy potvrdzujú účinnosť a zmysluplnosť metód, ktorých bol psychológ Dr. Thomas Gordon priekopníkom, a ktoré spracoval do jedinečného prístupu, Tento prístup sa zrieka trestov a nahrádza ich efektívnejšími metódami, postavenými na empatickom a rešpektujúcom postoji k deťom.

P.E.T. je praktický tréning zručností, ktorý stavia na princípe spolupráce. Kľúčové zručnosti, ktoré sa v P.E.T. vyučujú sú rozpoznanie problému a jeho vlastníctvo, pasívne a aktívne počúvanie, Ja-oznámenie a Metóda III – riešenie problémov tzv. bez porazených (alebo dnes označovaný často aj ako tzv. “win-win” prístup).

Teraz tento svetovo prvý a najviac “kopírovaný” ucelený kurz pre rodičov môžete zažiť aj na Slovensku, pod vedením kvalifikovaného  lektora.

 

Základný kurz P.E.T. – Výchovy bez porazených učí rodičia:

 • hovoriť k deťom tak, aby im skutočne počúvali
 • načúvať deťom tak, aby sa cítili pochopené a prijaté a rodičom dôverovali
 • riešiť konflikty v rodine, aby nikto neprehral a napriek tomu zostali vyriešené
 • zručnosti, ako vyriešiť zložité rodinné situácie a problémy
 • zvládať zložité emócie a situácie
 • zbaviť sa automatizmov  prevzatých z vlastnej výchovy a nahradiť ich účinejším postupom
 • vysporiadať sa s názorovými stretom a konfliktom hodnôt
 • vyvarovať sa komunikačných blokov, ktoré zastavujú komunikáciu

 

Komu sú kurzy určené

Všetkým rodičom. P.E.T. je komplexný model pre rozvoj vzťahu rodičov a detí v rodinách všetkých typov. Funguje pre deti od raného veku až po rebelujúci adolescentov. Možno ho uplatniť v rodinách, kde sa už vzťahy rodičov a detí zhoršili či narušili, aj pre rodiny, kde sú skôr prevenciou problémov. V oboch prípadoch učia rodičia aj deti predchádzať vzniku vzťahových problémov a konfliktov a riešiť ich skôr než vzniknú. Je vhodný aj pre rodičov, ktorí vychovávajú deti sami, starí rodičia, vychovávateľa, pestúnky.

P.E.T. kurzy sú osvedčený program, ktorý je rozdelený do 8 lekcií, ktoré na seba vzájomne nadväzujú. Celkovo sa jedná o minimálne 24 výukových hodín. Každý účastník dostane Pracovný zošit, ktorý má 130 strán. Základná cena kurzu je 190 €  za 24 hodín, teda cca 8 €  za hodinu vrátane materiálov.

Obsah kurzu podľa jednotlivých stretnutí


Reportáž o Výchove bez porazených.

 

Obsah Kurzu

Stretnutie 1. – POROZUMENIE ÚČINNÉHO RODIČOVSTVA

 • vzájomné zoznámenie
 • nastavenie osobných cieľov pre celý kurz
 • zoznámenie s metódou Okno správania

Stretnutie 2. – UČENIE SA POMÁHAJÚCIM VZŤAHOM

 • rozpoznanie, kedy má naše dieťa problém
 • zoznámenie a praktický nácvik dvoch funkčných metód – pasívne načúvanie a aktívne počúvanie
 • rozpoznanie nefunkčnej komunikácie – 12 blokov v komunikácii

Stretnutie 3. – POUŽÍVANIE AKTÍVNEHO POČÚVANIA V PRAXI

 • kedy a ako používať aktívne počúvanie
 • keď aktívne načúvanie nepoužívame
 • najčastejšie chyby pri aktívnom načúvaní
 • ako používať pomáhajúce vzťahy s batoľatami a malými deťmi

Stretnutie 4. – KONFRONTÁCIA S NEPRIJATEĽNÝM SPRÁVANÍM

 • pojem prijateľné / neprijateľné správanie
 • predstavenie myšlienky efektívneho sebavyjadrenia a nácvik v praxi
 • “Ja-oznámenie” – predstavenie funkčná konfrontácie, základný nácvik

Stretnutie 5. – POUŽÍVANIE “JA-OZNÁMENIE” V PRAXI

 • precvičovanie konfrontujúce “Ja-oznámenie” a preraďovaní na aktívne počúvanie
 • 3 časti kontrolujúceho “Ja-oznámenie”
 • typické chyby počas “Ja-oznámenia”
 • úprava prostredia a zóna bez problémov
 • zhodnotenie kurzu v polovici

Stretnutie 6. – VYRIEŠENIE KONFLIKTU

 • vysvetlenie pojmu konflikt
 • predstavenie metódy I, II a III
 • problémy pri používaní metódy výhra-prehra
 • výhody a nevýhody Metódy III pri riešení rodinných konfliktov

Stretnutie 7. – POUŽÍVANIA METÓDY III

 • 6 krokov Metódy III detailne
 • rozlišovanie medzi potrebou a riešením
 • precvičovanie Metódy III
 • ako používať Metódu III s malými deťmi

Stretnutie 8. – RIEŠENIE KONFLIKTU HODNÔT

 • porozumenie podstaty hodnôt a ich úloha pri riešení konfliktov
 • barometer hodnôt
 • neefektivita sily a hrozby pri riešení konfliktu hodnôt
 • model riešenie problému konfliktov hodnôt
 • uzatvorenie kurzu P.E.T.