Kto som, čo viem, čo ponúkam

Volám sa Katka Lahová, mám tri deti, muža, kocúra a žijeme v domčeku na dedine v horách. Keď sa nám narodili dvojičky, začala som učiť dcéru prváčku Alicku v domácom vzdelávaní. Využívala som svoje odborné pedagogické vzdelanie aj skúsenosti z praxe – angličtinu, environmentálnu výchovu, ekológiu, hry z táborov a klubov s rómskymi deťmi aj mladými z náhradných rodín, Divadlo z pasáže s mentálne postihnutými hercami.

Chcela som svoje deti vychovávať inak ako som zažila ja v socialistickej škole, a preto som stále hľadala iné alternatívy pre výchovu a vzdelávanie. Postupne som absolvovala kurzy znakovania pre počujúce deti Baby signs, angličtinu pre najmenších Hocus-Lotus a Go kids english, Terapiu dotykom, alternatívnu pedagogiku Márie Montessori aj kurzy výchovy „Rešpektovať a byť rešpektovaný“ a „Výchova bez porazených“ podľa metódy Thomasa Gordona.

Overovala som si naučené na vlastných deťoch, učila v škôlke, v škole, organizovala kurzy pre rodičov a založila herňu Múdre sovy. V tomto roku sa už konečne po 8 rokoch môžeme stretávať vo vlastných priestoroch. Spoločne si vytvárame bezpečné a tvorivé miesto pre deti, rodičov aj všetkých návštevníkov s programom otvoreným aj pre iné zmysluplné aktivity:

 

  • Herňa Múdre sovy pre malé deti aj rodičov inšpirovaná pedagogikou Montessori s princípom – „Pomôž mi, aby som to zvládol sám“.
  • Otvárame pre rodičov, starých rodičov, pedagógov a všetkých záujemcov zážitkový kurz o výchove detí ako slobodné, zodpovedné a kriticky mysliace bytosti. „Výchova
    bez porazených“ nás naučí minimalizovať konflikty, riešiť ich, vytvárať pravidlá, robiť dohody s deťmi, tak, aby sme všetci boli čo najspokojnejší.
  • Individuálne výchovné poradenstvo podľa vašich potrieb.
  • Individuálne stimulácia problémového vývinu dieťaťa.
  • Ponúkame priestor pre iné zmysluplné tvorivé aktivity (už sa realizuje cvičenie pre správne držanie tela, výroba hudobného nástroja kalimba, podporná skupina pre
    rodičov po rozvode, … . )

Zaujala vás naša hernička? Máte nápady ako priestory využiť?

Prídite: Banská Bystrica – Fončorda, Zelená 2a – konečná autobus 26 a trolej 7
Volajte, píšte: +421 908 826 148, klahova@gmail.com, herna@mudresovy.sk
Čítajte: www.vychovabezporazenych.sk FB hernamudresovy