HISTÓRIA

Satanizmus má svoje korene v minulosti v podobe tajných okultných skupín, ktoré praktizovali vzývanie diabla a zosmiešňovali katolickú bohoslužbu v tzv. “čiernej mágii”. Za jedného zo zakladateľov moderného satanizmu sa pokladá Aleister Crowley. Bol zakladateľom rádu “Ordo Temple Orients” (Rád chrámu Orientu).

Organizácia zjednocuje najtvrdšiu satanistickú scénu a vykonáva množstvo okultných a sexuálnych rituálov, ktorých autorom je samotný Crowley. Vypracoval tzv. “Crowleyho chartu”, ktorá je základnou ideológiou neosatanizmu – “Rob, čo chceš, nech je celým tvojim zákonom”.

Táto myšlienka patrí k základu neosatanského systému hodnôt. Najznámejšiu organizáciu, ktorá sa verejne hlási k uctievaniu Satana, “Cirkev satanovu” založil v r. 1966 v San Francisku v USA Anton Szandor La Vey.

Živil sa ako krotiteľ levov, kúzelník, študoval kriminalistiku, pracoval ako policajný fotograf, hudobník. Svoj záujem spočiatu sústredil na mágiu, hypnózu a čarodejníctvo, aby neskôr vytvoril premyslené prevrátenie kresťanskej vierouky zhrnuté v “Satanskej biblii”, ktorú neskôr doplnil o Satanské rituály.

Vytvoril aj organizačnú štruktúru celej svojej cirkvi. Odhaduje sa, že v USA existuje asi 450 identifikovateľných satanských skupín. Svoje neregistrované pobočky má aj v Prahe a Brne.

 

ZÁKLADNÉ UČENIE

 

“Satanská biblia” tvorí myšlienkový základ činnosti mnohých satanistických organizácií. Vychádza zo základného presvedčenia, že človek je zlý, sebecký a násilnícky. Vina sa má odplácať stonásobnou odplatou. Obracia sa chrbtom k Bohu a oslavuje Satana, ktorého vôľu – to znamená zlo – chce vykonávať.

Z jeho učenia vyplýva, že človek by sa mal zlu oddať a radovať sa z neho. Satan je hebrejské slovo, ktoré znamená v Starom Zákone to isté ako nepriateľ, odporca alebo žalobca. V gréckom texte Nového Zákona je Satan preložený ako “Diabolos” – diabol. Bežne býva v kresťanskom učení označovaný za vládcu pekla, za najvyššieho z diablov. Jeho údelom je konať zlo. Základom učenia satanizmu je “Deväť satanských vyhlásení”, ktorými nahradil La Vey “Desať božích prikázaní”:

 

 1. Satan uznáva pôžitkárstvo namiesto odriekania.
 1. Satan uznáva vitálnu existenciu namiesto duchovného života.
 1. Satan uznáva nepoškvrnenú múdrosť namiesto pokryteckého sebaklamu.
 1. Satan uznáva láskavosť k tým, ktorí si ju zasluhujú, namiesto plytvania láskou na nevďačníkov.
 1. Satan uznáva pomstu namiesto nastavenia druhého líca.
 1. Satan uznáva zodpovednosť k zodpovedným namiesto starosti o psychických upírov.
 1. Satan uznáva človeka iba ako ďalšie zviera, niekedy lepšie, no častejšie horšie ako tie, čo chodia po štyroch, ktoré sa pod vplyvom “božsky duchovného a intelektuálneho vývoja” stalo najzákernejším zvieraťom zo všetkých.
 1. Satan uznáva všetky takzvané hriechy, pretože vedú k telesnému, duševnému alebo citovému uspokojeniu.
 1. Satan je najlepším priateľom cirkvi, akého kedy mala, pretože ju celé roky udržiava v č 1

 

 

PODOBY A SYMBOLY SATANIZMU

 

Satanizmus má najrôznejšie podoby. Od hier na satanistov až po rituálne vraždy. Skutoční satanisti tzv.”tvrdozrnný” sa schádzajú tajne, bez reklamy a v malých skupinkách vykonávajú svoje obrady vzývania Satana veľmi drastickým spôsobom. Obeťou stúpencov satanizmu sa stala aj americká herečka Sharom Tateová, manželka režiséra Polanského, ktorá bola v čase spáchania zločinu v pokročilom stupni tehotenstva.

Stúpenci satanizmu a príslušníci satanských cirkví prejavujú svoj vzťah k satanizmu aj vonkajšími symbolickými znakmi. Obliekajú sa výhradne do čierneho, nosia obrátený kríž, náušnice v tvare lebky, bižutériu so satanskými symbolmi ktorými sú napr. blesk, obrátená päťcípa hviezda kreslená jedným ťahom, štylizované písmo, velké písmeno “A” v kruhu.

Na stenách izieb majú satanské plagáty, používajú číslo “666” alebo “777” ako symbolické vyjadrenia Satana ( hebrejské číslovky sú vlastne písmená a vzťahujú sa k označeniu protibožskej šelmy v poslednej knihe Nového Zákona). Dávajú sa tetovať okultnými symbolmi a vlastnia rituálne predmety – oltár, čierne sviečky, lebky, zbierky kostí, klietky pre mačky ako obetné zvieratá.

Pravdepodobne majú aj “Knihu tieňov” čo je osobný diár obsahujúci opis rituálov, vlastné kresby a symboly. Satanské omše sa nezaobídu bez spomenutých rituálnych predmetov a satanských symbolov. Často sú plné zvráteného sexu, týrania, mučenia a iného násilia. Obrady sú vykonávané väčšinou v noci pri svetlách sviečok na zvláštych miestach – cintoríny, hrobky, zbúraniská, opustené domy – a majú vyvolávať strach a hrôzu, čo sa im aj v plnej miere darí.

Satanisti potrebujú ku svojej existencii obete či už zvieracie alebo ľudské. Sú presvedčení, že z nich získavajú silu tým väčšiu, čím viac a dlhšie obeť trpí. Satanovi sa najviac zavďačia mláďatami, pretože veria, že ich duše, keď k nemu po smrti prídu, môže ľahšie vychovať.

Na ilustráciu nebezpečnosti vplyvu satanizmu uvádzame správu agentúry Reuter z 29.6.1995 uverejnenej v Mladej fronte dnes:

“Stále nové detaily o mučení, znásilňovaní a vraždách mladých žien pri rituáloch satanistov ovládajú Grécko už mesiace, ale s blížiacim sa koncom procesu s členmi satanského kultu sú motívy ich strašných činov stále nejasné. Aténsky súd má tento týžden vyniesť rozsudky v prípade, kedy traja hlavní obžalovaní (21-22 rokov) sa zodpovedajú z únosu, znásilnenia a vrážd dvoch žien a 15 ročného dievčaťa počas okultného ceremoniálu v opustených budovách v blízkosti hlavného mesta”.

 

Záujemcov o podrobnejšie informácie odkazujeme na literatúru podľa ktorej sme túto informáciu spracovali:

 • Škvařil, Richard: Had leze z víry. Talpres, Praha 1995.
 • Keden, Joachim: Takzvané mládežnícke sekty a okultná vlna. Lúč, Bratislava 1990.
 • Frederikson,B.,G.:Ako odpovedať na … Satanizmus Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1993
 • Interný informačný materiál vydáva:
 • Pedagogicko-psychologická poradňa, Mládežnícka 34, Banská Bystrica