Shincheonji

(Církvi Šinčchondži se podařilo do kampaně zapojit i prezidentku Čaputovou, Dingir 27. 10. 2020)

Svědectví – Global Christian Leadership

 

Během našeho posledního setkání mi Martina oznámila, že má pro mě nového učitele. Je jím Korejec,
kterému nikdo neřekne jeho korejským jménem, ale přezdívkou Jack. Je to prý mladý a velice žádaný řečník, kterého zvou po celém světě, chytrý, vtipný aj. Ani se mě příliš neptala, zda s ním chci nebo nechci pokračovat, jen mi to oznámila. Jack pochází z Jižní Koreje s křesťanské rodiny. Na první schůzku přišel oblečený jako by měl obchodní schůzku. Na většinu našich setkání chodil takto formálně oblečený. Studoval v Kanadě i v Bostnu. První setkání s Jackem na mě působilo velice formálně ve srovnání s Martinou. Měla jsem pocit, že mi chce hlavně předat nějaké učení a tím to pro něj končí. Myslím, že s ním Martina musela po našem prvním setkání mluvit, protože na druhém setkání byl Jack už mnohem neformálnější, uvolněnější a „lidštější“.

Zlomem v mém bádání ohledně GCL byl rozhovor s kamarádkou, která Ivanu osobně znala. Když
jsem se jí zeptala na GCL, zjistila jsem, že GCL má na Ivanu spíš negativní než pozitivní dopad. Ivana
byla naplno zapojená do služby v ICF. Po setkání s GCL začala ICF vidět negativně, kritizovala jej a
nakonec z něj odešla. Také skončila s prací, ve které se jí dříve dařilo. Podle všeho má GCL negativní
vliv také na Ivanino manželství. Toto zjištění ve mně utvrdilo předešlé negativní pocity. Začaly mě
navíc zajímat otázky, proč GCL učí Bibli, a přitom nespolupracuje s žádnou konkrétní církví? Proč na
webové stránce nejsou uvedeny žádné kontaktní údaje, vyznání víry, historie, adresa apod.? Proč na
určité otázky jsem nedostala přímou odpověď? Začala jsem se ve svém okolí ptát na GCL, ale nikdo
nic nevěděl, dokonce ani kamarádi – zahraniční misionáři. Rozhodla jsem se proto v setkáních
s Jackem vytrvat, abych zjistila nějaká fakta, která by více ozřejmila, co GCL je zač, zda je to církev či
není, zda je nebezpečná či není, v čem konkrétně se liší apod.

Jack začal ve svých lekcích od začátku – od tématu náboženství obecně a kdo napsal Bibli. Ptal se
celkem jednoduché otázky a vždy si na ně uměl v Bibli najít odpověď. Verše sypal jeden za druhým a
tvrdil mi, že se je neučí zpaměti, ale že to z něj mluví „duch“. Určil pravidlo, že se ho můžu v průběhu
ptát jakékoli otázky. Tím mi dal výsostné právo se ptát na cokoli, co mě zajímá ohledně GCL!
O GCL mluvil dost vágně, nekonkrétně. GCL pořádá i hromadné kurzy, které se konají na dvou
místech v Praze – na Karlínském náměstí a na Palmovce. Vedle kurzů se Jack věnuje i pastorům
konkrétních církví. Konkrétní jména mi ale neřekl. Onehdy se zmínil, jak Církev adventistů sedmého
dne GCL propůjčila nějaké prostory ke konání jejich kurzů, podporu také měli od Hare Krišny.
Jack vyučuje „základy“ Bible, přesto nezmiňuje Boží milost, Boží spravedlnost, podstatu hříchu, proč
Ježíš přišel apod. Mluví o dobrých a špatných lidech. Mluví o tom, jak farizeové byli ti špatní –
nemluví o jejich srdci, ale o tom, jak špatně studovali Písma. Vyloženě řekl, že v naší době „nestačí
jen věřit v Ježíše, musíme navíc studovat Bibli, abychom nepropásli Ježíšův druhý příchod“. Říká, že
chodit do církve nestačí. Svým způsobem ostatní věřící obviňuje z toho, jak nestudují a neznají Bibli.
Generalizuje, co většina církví a věřících dělají špatně. Přitom neuvádí žádný konkrétní případ, žádný
důkaz z konkrétní církve, konkrétního člověka. Jack tvrdí, že Bible je zrcadlo, ve kterém člověk může
zjistit, jaký je a jaký by měl být. Také tvrdí, že potřebujeme být napojeni víc na přírodu – stejně jako
zvířata; hřích nás prý oddělil od našeho původního harmonického vztahu s přírodou. Některé Jackovy
myšlenky mi připadaly ovlivněné asijskou filosofií, např. myšlenka sjednotit všechna náboženství pod
jednoho Boha.

Nedostali jsme se k tématu Ducha Svatého, ale jednou toto téma načal a evidentně odmítá koncept
Trojice. Mluvil dost o tom, že je velké množství duchů a někteří jsou na straně Boha, někteří na straně
satana. Podle Jacka každý duch na Boží straně je duch svatý…Tento koncept ale blíž nedovysvětlil.

Odpovědi na otázku, z čeho je on placený nebo jak je GCL financovaná se snažil vyhnout. Odpovídal
stylem, že se o něj Bůh vždy postaral, že má všeho dostatek a že si s ničím nedělá starosti. Na
konkrétní otázky mi ale přímou odpověď nedal.
Poslední setkání probíhalo na konci srpna. Jack odlítal zpět do Koreje. Oznámil mi, že mi příště
představí někoho, kdo se mnou bude v lekcích pokračovat. Jelikož jsem měla asi 2 týdny před
státnicemi, oznámila jsem Jackovi, že bych si chtěla dát pauzu, abych se mohla připravit na zkoušky.
Argument státnic naprosto neakceptoval a naléhal na mě, abych se nadále scházela na lekce min. 2x
týdně. Dát si pauzu pro něj absolutně nepřipadalo v úvahu. Vnímala jsem obrovský tlak, dokonce jsem
si všimla, že se začal i fyzicky ke mně přibližovat. Já jsem si však stála za svým. Později začal
s argumenty, abych toho na věčnosti nelitovala apod. Dosáhl pouze toho, že jsem mu slíbila, že o
svém rozhodnutí budu ještě do příště přemýšlet (já ale měla jasno). Takovou reakci na odpor jsem
opravdu nečekala.

Jack mě seznámil s další Korejkou, která má také svoji nekorejskou přezdívku – Jennifer. Představil
mě jako „strong believer“ a „proud believer“. Jennifer mi vysvětlila smysl těchto individuálních
setkání. Pro věřící je smyslem, aby se stali „more true believer“ a pro nevěřící je smyslem, aby se o
Bohu dozvěděli. Jejími slovy: „musíme porozumět tomu, kdo jsme v Bibli,“ říká, že jsme v Bibli a
musíme opravdově otevřít oči, abychom to v Bibli viděli – jinak je Bible jen historií a tu nemůžeme
aplikovat do našeho života. V Bibli je 66 knih a všechny mají prý totéž poselství. Když toto poselství
v každé té knize neuvidíme, pak bude těžké Bibli jako celku porozumět. S Jennifer jsem se víc
nevídala.

V rámci svého hledání informací o GCL jsem oslovila také doc. Zdeňka Vojtíška. Od něj jsem se
dozvěděla víc informací. Podle Vojtíška je GCL „tzv. předvojová organizace, kterou vytvořila církev
Sinčchondži k náboru mezi křesťany (což je její obvyklá strategie). Z hlediska křesťanství se jedná o
heretické společenství, které založil korejský posel Ježíšův Man Hee Lee (*1931).“

Vojtíšek také zaslal odkaz na článek, který napsal http://www.dingir.cz/index.php?co=cislo/15/3 a
poté ještě další http://info.dingir.cz/2017/09/misie-cirkve-sincchondzi/ ve kterých popisuje církev
Sinčchondži a její praktiky.