Prihovorili sa vám už na ulici mladí ľudia s otázkou (možno aj anglicky, nemecky, španielsky), či ste spokojní s dnešným svetom? Či nechcete zmeniť svet? Pozvali vás na príjemný kultúrny večer a konverzáciu v cudzom jazyku? Ponúkali vám letáčik s adresou a programom CARP alebo HARP klubu? Viete o tom, že takto robia nábor mladí moonisti do Cirkvi (Hnutia) zjednotenia, ktorá je považovaná za autoritársku a manipulatívnu sektu?

 

Kto sú títo mladí moonisti a ako sa správajú?

Títo náborári tvoria tím ETF – Európska jednotka nasadenia. Je to skupina ôsmych mladých členov Cirkvi zjednotenia rôznych národností, ktorí sú po špeciálnom školení vyslaní robiť nábor po Európe. Ich misia trvá pol roka. Majú za úlohu propagovať CARP kluby – oslovujú na ulici ľudí a tvrdia, že šíria filozofiu srdca, ktorá zjednocuje ľudí všetkých národov, rás a náboženstiev a snaží sa o vytvorenie dokonalej rodiny.

Organizujú zaujímavé náborové akcie – kultúrne večery zamerané vždy na inú krajinu, (napr. American culture night), premietanie videofilmov s duchovnou tematikou, prednášky na rôzne duchovné témy. Organizujú dobrovoľnícku pomoc deťom, postihnutým, ochranu životného prostredia, výlety, lyžovačky, tábory spojené so vzdelávacími seminármi o filozofii srdca.

Na prvý pohľad sa zdá, že sú to veľmi užitočné akcie propagujúce lákavé a ušľachtilé myšlienky. Škoda len, že sa za nimi skrýva deštruktívne spoločenstvo – zhubná sekta, ktorá zatajuje svoje skutočné ciele.

 

Čo sa skrýva za CARP klubmi?

Málokto vie, že CARP a HARP kluby slúžia ako náborové centrá Cirkvi zjednotenia zriadené špeciálne pre vysokoškolákov a stredoškolákov. Väčšinou majú aj svoje mená – napríklad v Košiciach Klub 596, v Banskej Bystrici Mesto Zion podľa filmu Matrix. Skratka CARP znamená Collegiate Asociation for the Research of Principles – Vysokoškolské združenie pre výskum princípov.

Na konci prvého stretnutia v CARPe, v príjemnej priateľskej atmosfére, vám nejaký sympaťák ponúkne osobitne prednášku o filozofii srdca a snaží sa získať kontakt na vás. Na priame otázky odpovedá vyhýbavo a tvrdí, že sa všetko dozviete postupne, pretože je to veľmi zložité a ešte by ste nepochopili celú filozofiu.

Ak prídete na prednášku, nasleduje prvé oboznámenie s filozofiou srdca a pozvanie na dlhší seminár (3-7 dní v prostredí mimo klubu aj mesta), kde pochopíte celé učenie – tu sa už systematicky namotáva a presviedča o jedinej pravej filozofii a jedinom božsky osvietenom mesiášovi, ktorý Vás dovedie k pravde. V závere spoločne oslávite znovuzrodenie, mnohí nájdu svoju „novú, dokonalú“ rodinu a pravého Otca a Matku Moonovcov a stanú sa členmi Cirkvi zjednotenia.

 

Čo hovoria o sebe moonisti? Čo je to filozofia srdca?

Cirkev zjednotenia založil 1. mája 1954 San Myung Moon aby mohol plniť božské poslanie. „Bibliou“ je pre nich 500 stranová Moonova kniha „Božský princíp“. Opisuje v nej svoju „filozofia srdca“, ktorá je zmesou špiritizmu, okultizmu, kresťanstva, taoizmu, politiky a sociológie. Tento „náboženský guláš“ je popisovaný tak zamotane, že ani po prečítaní všetkých spisov a zásad človek nevie, čo za náboženstvo vlastne Moon predstavuje.

Podľa Moona bolo ľudstvo oddelené od Boha duchovným pádom človeka vtedy, keď Lucifer zviedol Evu. Boh preto hľadal niekoho, kto by napravil tento pád a založil „pravú rodinu“, ktorou o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt http://www.integra.fost.sk mala byť pôvodne prvá rodina Adama a Evy. Moon tvrdí, že Boh ho osvietil, aby poznal božskú pravdu a vytvoril spolu so svojou manželkou pravú, dokonalú rodinu. Ako jediných „pravých rodi- čov“ ich treba bezvýhradne nasledovať, rešpektovať, poslúchať a podriadiť sa.

 

Čo hovoria o moonistoch odborníci?

Odborníci považujú Cirkev zjednotenia (CZ) za jednu z deštruktívnych náboženských siekt, ktoré psychickou manipuláciou veľmi negatívne ovplyvňujú cítenie, myslenie aj správanie člena až ho postupne zbavia svojho vlastného „JA“, osobnej slobody a duchovne ho zotročia bez toho, aby si to uvedomoval. V tomto zhubnom spoločenstve je jediným vodcom Moon, ktorý má neobmedzenú moc, rozhoduje o všetkom čo sa v sekte deje, čomu sa verí, čo sa robí.

Určuje, koho má člen milovať a vyberá mu vhodného životného partnera podľa fotografie a dáva im požehnanie na hromadných svadbách. Svoje Božské princípy a filozofiu srdca vyhlasuje za jedinú neomylnú pravdu, ktorej majú všetci členovia bezvýhradne veriť. Od svojich členov vyžaduje absolútnu poslušnosť a obdiv „pravým rodičom“, musia ich uctievať, modliť sa pred ich fotografiou, podriadiť sa všetkým požiadavkám, získavať peniaze a šíriť ich učenie. Na získanie nových členov používajú psychickú manipuláciu – neodpovedajú priamo na otázky, zatajujú informácie, prekrúcajú fakty.

Skrývajú pravý cieľ svojich atraktívnych akcií, na ktorých využívajú tzv. love bombing, čo znamená, že neznámy človek je neprirodzene zahŕňaný láskou, bezvýhradne prijímaný a obdivovaný všetkými členmi. Členom odporúčajú opustiť svoje záujmy, rodinu a žiť v komunite, oddane slúžiť Moonovi a získavať nových členov a peniaze. Dôsledkom členstva v tejto deštruktívnej sekte sú rozbité rodiny, členovia trpia pocitom viny a strachu pred zatratením, strácajú svoje vlastné „JA“ – rovnako sa správajú aj rozmýšľajú, až sa môžu stať psychicky závislými na vodcovi.

To im bráni opustiť moonistov aj keď už s nimi nesú- hlasia. Keď sa im to podarí mávajú vážne zdravotné aj psychické problémy. Moon organizuje medzinárodné vedecké konferencie, festivaly, koncerty a patrí pod neho veľa organizácií napríklad:

• Medzináboženská a medzinárodná federácia za svetový mier

• Federácia žien za mier vo svete

• Federácia rodín za svetový mier (FFWP)

• Free Teens – program proti AIDS na školách

• WON HWA DO – kórejské bojové umenie bez zbrane aj so zbraňou

 

Rozpory v Moonovej Cirkvi zjednotenia spochybňujúce jeho vierohodnosť:

⊕ Cieľom Cirkvi zjednotenia (CZ) je vybudovanie ideálneho sveta bez ľudských slabostí a ideálnej dokonalej rodiny, ktorej deti, tak ako 12 Moonovych detí, budú bez prvotného hriechu

⊖ „Dokonalú“ rodinu sa mu podarilo vytvoriť až s druhou manželkou – (Moon pritom v CZ rozvody zakazuje).

⊖ Najstarší syn, ktorý ho zastupuje na kázňach bral kokaín, týral svoju ženu a deti, preto aj s deťmi od neho ušla a musí sa skrývať (CZ fajčenie a iné drogy zakazuje).

⊖ Dcéra Sunjin odišla od svojho manžela a zmenila si meno.

⊖ Najmladšia dcéra verejne vyjadruje pochybnosti o učení moonistov.

⊕ Cieľom Moona je zjednotiť ľudstvo a vytvoriť jednu veľkú dokonalú Rodinu s pravou láskou

⊖ Moon vyberá členom manželského partnera podľa fotografie – spája tak umelo ľudí rôznych národností, ktorí sa vôbec nepoznajú a nemajú k sebe žiadny vzťah, mnohí sa vidia po prvýkrát v živote.

⊖ Moon požehnáva páry na hromadných svadbách (1995 v Soule 360 000 párov), ktoré potom musia žiť až 3 roky odlúčene, neodporúča sa sexuálny styk, aby dieťa malo „čistú krv“ – v tejto skúške majú dokázať svoju odhodlanosť slúžiť Moonovi o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt http://www.integra.fost.sk Logo FFWP

⊖ Uctievanie „jediných pravých rodičov“ Moona a jeho manželky spôsobuje odcudzenie medzi deťmi a rodičmi a rozbíja vzťahy vo vlastnej rodine.

⊖ Ničí pôvodné priateľstvá, pretože člen sa uzatvára do skupiny a venuje sa iba práci pre moonistov.

⊕ Cieľom Moona je hlásať vieru v Boha a zanechanie všetkých pozemských slabostí, hriechov a život v mieri

⊖ Sám Moon so svojou rodinou žije v prepychovom sídle.

⊖ Vlastní obrovský majetok – napríklad noviny The Washington Times, podnik na spracovanie mäsa, lodiarstvo, strojársku, farmaceutickú výrobu, zbrojársku výrobu.

⊖ Na získavanie peňazí zneužíva svojich členov na celom svete – predávajú predražené výrobky na ulici aj podomovým predajom, a pritom všetky peniaze musia odovzdať vedúcemu skupiny.

⊖ V roku 1982 bol v USA odsúdený za daňové úniky na peňažnú pokutu a 13 mesačné väzenie.

 

Ako sa môžeme chrániť?

• Keď vás ktokoľvek (kamarát, príbuzný, neznámy človek) nahovára na nejakú akciu, prekonajte prvotnú zvedavosť a nechajte si čas na rozmyslenie! Overte si, aké spoločenstvo to organizuje a snažte sa získať všetky dostupné informácie. Až potom zvážte či tam pôjdete. To isté platí pre pozývanie cez letáky, články, plagáty, inzeráty.

• Nedávajte na seba žiadny kontakt! Nepodľahnite nátlaku a nič nepodpisujte, kým si neoveríte, kto to je, čo to je, odkiaľ je, načo to potrebuje aj keď je vám dotyčný sympatický.

• Nerobte žiadne rozhodnutie, keď ste unavení, chorí, hladní, vyčerpaní, či v osobnej kríze! V takomto stave sme totiž ľahšie ovplyvniteľní a skôr podľahneme sľubom a ponuke jednoduchých riešení.

• Veľa (aj opakovane) sa pýtajte! Trvajte na priamej a konkrétnej odpovedi! Keď vám odpovedajú vyhýbavo a niečo sa vám na ich správaní a reči nepozdáva, povedzte rázne „NIE“ a radšej odíďte!

 

• Prečítajte si:

– zaujímavú knihu Hassan: Jak čelit psychické manipulaci zhoubných kultů, v ktorej americký psychológ opisuje svoje vlastné skúsenosti s členstvom u moonistov aj možnosti pomoci;

– knihu Kay Porterfieldová: O sektách;

– časopisy Rozmer a Dingir;

– na webe: www.sekty.sk, www.sekty.cz, www.rozmer.sk/c_rubriky, www.duch.sk, www.integra.fost.sk. My sme vychádzali zo všetkých týchto zdrojov.