Vyjadrenie k prezidentskej kampani, v ktorej premiér prehlásil svojho protikandidáta (pána Kisku), za človeka prepojeného so scientológiou. Údajne preto, že mu vydali knihu – žiadne argumenty ani dôkazy nepredložil.

Domnievame sa, že takto „prepojení“ na scientológov a ich dianetiku sú mnohí z nás bez toho, aby to tušili. Je totiž veľmi ťažké vyznať sa v množstve komerčných firiem , občianskych združení a vzdelávacích organizacií, ktoré patria priamo pod Scientologickú cirkev (SC nie je u nás legalizovaná) alebo jej druhú formu Dianetiku.

Viaceré vzdelávacie organizácie sú prepojená na SC tým, že po splnení podmienok získali licenciu na používanie Hubbardových učebných technológií. Niektoré ich vzdelávacie programy majú udelenú akreditáciu Ministerstva školstva SR podľa zákona č. 386/1997 – to znamená, že štátny orgán vydal súhlas na používanie týchto programov, aby ich scientológovia používali pri vzdelávaní li dospelých aj detí v SR.

Keď budem rozmýšľať na základe analógie (podobne ako prehlasuje premiér) tak si kladiem tieto otázky:

Sú prepojení na scientológov členovia tejto akreditačnej komisie, minister školstva aj premiér zodpovedný za činnosť celej vlády keďže vydali štátny súhlas na vzdelávanie programov realizovaných cez SC?

Sú prepojení na SC študenti a školy (205 ZŠ, 89 SŠ), ktorí sa zúčastnili v škole v rámci vyučovania na prevenčnom programe cez o.z. Slovensko bez drog, ktorý je dielom SC?

Sú všetci pedagógovia – učitelia etiky scientológovia, keďže boli vzdelávaní so súhlasom riaditeľstva školy v programe „Cesta ku šťastiu“ netušiac o tom, že je to dielo Hubbarda zakladateľa SC a Dianetiky? Niektorí dokonca učia podľa tejto metódy svojich žiakov a využívajú pritom pomôcky, ktoré dostali zadarmo k dispozicii od SC.


Poznámka na záver:

Domnievame sa, že premiér urobil zadarmo v priamom prenose masívnu reklamu scientológom aj ked negatívnu – toľko vysielacieho času a mediálneho priestoru by inak nikdy nezískali zadarmo ani za peniaze.

Mgr. Ivana Škodová, predsedkyňa o.z.Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, 22.3.2013