Preklad článku z francúzskeho denníka Le Monde
28.1.2001
Vyšetrovanie sektárskych odchýlok v katolíckej cirkvi
(Orig. titul: « Enquête sur des dérives sectaires au sein de l’Eglise catholique ») Le Monde, 28.01. 2001
Autor: Xavier Ternisien


Rodičia detí, ktoré náborom získali náboženské skupiny uznané Katolíckou cirkvou, nedávno napísali biskupom, aby zverejnili zneužitie moci « niektorých zakladateľov týchto komunít.» Biskupský úrad začína opatrne priznávať túto skutočnosť.

Katolícka cirkev, ktorá dlho popierala existenciu sektárskych odchýlok v rámci nej, začína opatrne pripúšťať možnosť zneužitia v niektorých náboženských komunitách.

Asociácia náboženského života a rodiny (AVREF), vytvorená rodinami, ktorých deti sa nachádzajú v týchto komunitách, sa dožaduje odpovede cirkvi. Dokument biskupského úradu nabáda k opatrnosti pri kvalifikácii nejakej skupiny ako « sekty » a radí rodinám, aby podali žalobu na cirkevný súd.

Rozhodnutie z roku 1991 sa však zakladá na princípe, že rodiny nemajú žiadne právo konať. Komunita Bratov Svätého Jána, prezývaní « malí siví », bola nedávno vylúčená z kolégia Stanislas v Paríži. Návrh zákona zameraného na posilnenie odvetných opatrení proti sektám bude prejednaný v druhom čítaní Senátu.

Sekty v Katolíckej cirkvi

V máji 1996 vyvolala kniha s týmto podtitulom riadny škandál. Autori tohto kolektívneho diela (« Stroskotanci viery », orig. « Les Naufragés de l’Esprit », vyd. Seuil) obviňujú z vážnych odchýlok, viaceré náboženské komunity vychádzajúce z Charizmatickej obnovy. Biskupský úrad dôrazne protestoval v jednom komuniké, proti tejto « obžalujúcej reči » vrhajúcej podozrenie na « ostražitosť biskupov ».

 Chcú potvrdiť myšlienku, že v cirkvi sú sekty ? (…) To nemôžeme pripustiť.

O päť rokov neskôr sa začína rysovať nesmelé uvedomovanie si tejto skutočnosti. Katolícka cirkev vo Francúzsku nedávno pripustila v texte napísanom otcom Jeanom Vernetteom, národným sekretárom oddelenia « Pastorále, sekty a nové viery », že « sektárske odchýlky » môžu v rámci nej existovať (Le Monde, 17. január).

Dokument vydaný v informačnom liste biskupského úradu (SNOP) z 15. januára, je jedným z prvých výsledkov reflexií začatých pred dvoma rokmi v rámci « skupiny Gamaliel » : Táto vnútro-cirkevná pracovná komisia vytvorená v čo najväčšej diskrétnosti, má za cieľ pomôcť čeliť zneužitiam v náboženských komunitách a obzvlášť v tých, ktoré nazývame « nové komunity », vytvorené v priebehu posledných tridsiatych rokov. « Silné morálne tlaky »

Je na čase: viaceré rodiny, ktorých deti sú členmi týchto skupín, uznaných Katolíckou cirkvou, sa združili v asociácii a dožadujú sa odpovede od predstavených cirkvi. Asociácia náboženského života a rodiny, ktorá vznikla v roku 1998 adresovala 29. novembra list všetkým biskupom Francúzska.

Zverejňuje v ňom zneužitia moci niektorých « zakladateľov komunít alebo ich spolupracovníkov », « nedostatok rozvahy » v štádiu náboru a najmä « silné morálne tlaky vykonávané počas života v ústraní alebo počas duchovnej cesty a pri súkromných spovediach ».

AVREF ľutuje, že až doteraz ich volania o pomoc neboli vypočuté, a že zodpovední z Katolíckej cirkvi ich nebrali vážne . V prvom okruhu komunít, na ktoré sa zamerala AVREF, figurujú Mariánske sestry Izreala a Svätého Jána: komunita, ktorej zakladateľka, matka Myriam, dala podnet k rečiam protestnou hladovkou v roku 1988 pod oknami arcibiskupstva v Lyone.

V roku 1982 táto mladá žena maďarského pôvodu (volá sa Tünde Szentes) založila v Rimonte, blízko mesta Autun (okres Saône-et-Loire), komunitu Malých sestier Izraela a zvolila si meno matka Myriam. Snažila sa získať kanonické uznanie od Mgr. Armanda Le Bourgeoisa, vtedy biskupa Autun, ktorý jej priznal provizórne osvedčenie ad experimentum.

V roku 1986 zverejnili viaceré rodiny, ktorých dcéry sú u Malých sestier a tiež jedna bývalá sestra, « psychologický nátlak » vykonávaný nadriadenou, ako aj « urážky, ponižovania a kruté telesné zaobchádzanie ». Viaceré svedectvá uvádzali hysterické scény, počas ktorých matka Myriam bije svojich spoločníkov.

Rodičia – presvedčení katolíci – sa rozhodli obrátiť na cirkevný tribunál v Lyone. Rozhodnutie bolo vydané 23. septembra 1987. Vyhlasovalo, že žiadosť rodín je prijateľná. Jeho záverom bolo, že « úzka závislosť dievčat na matku Myriam je istá a náležite dokázaná. Autorita, ktorú Tünde Szentes voči nim uplatňuje je dosť silná na to, aby mohla byť považovaná za neoprávnenú a za zasahovanie do ich duchovnej slobody.

Ako je to oficiálne zvykom, sudcovia sa spoliehali na rozhodnutie Lyonskeho arcibiskupa a biskupa Autun. Protestná hladovka V tomto momente matka Myriam začala svoju protestnú hladovku. Sťažovala sa, že ju prenasledujú, pretože je « židovka, imigrantka a socialistka ».

Kardinál Decourtray, Lyonsky arcibiskup podľahol: Obnovil uznanie komunity. Dňa 18. februára 1991, druhý odvolací rozsudok ruší prvý z toho dôvodu, že rodičia obetí nemali kvalitatívny štatút (oprávnenie, nespĺňali podmienky ? – pozn.prekl) pre začatie súdneho konania. V roku 1994, Mgr. Decourtray priznal komunite štatút súkromnej asociácie verných. O rok neskôr boli Malé sestry zľutovania, Izraela a Svätého Jána prijaté do kongregácie Bratov a Sestier Svätého Jána ako “nová vetva” ich “rodiny”.

Od tohto dátumu je komunita matky Myriam pravidelne spomínaná v Liste priateľom Svätého Jána. Je potrebné podotknúť, že zakladateľ Bratov Svätého Jána, dominikán Marie-Dominique Philippe, je veľmi blízky Tünde Szentes. Bol jej profesorom filozofie vo Fribourgu.

Posledný incident: 2. februára 1999 komunita matky Myriam, ktorej sídlo sa odteraz nachádza v Mars (region Loire), v Lyonskej diecéze, dosiahla od slovenského biskupa Mgr. Kojnoka z Rožňavskej diecézy uznanie ako inštitút zasväteného života. Dnes robia Malé sestry Izraela nábor vo Francúzsku, ale aj v Maďarsku, v Rumunsku a na Slovensku, prinajmenšom diskutabilným spôsobom. M. H. (tak ako mnoho členov AVREF uprednostňuje zostať v anonymite kvôli “obave z represálií”) v súvislosti s týmto zažil bolestnú skúsenosť.

Počas katolíckeho združenia sa jeho 23-ročná dcéra zoznámila s Malými sestrami Izraela, ktoré jej ponúkli účasť na “živote v ústraní mladých.” V skutočnosti, po príchode do kláštora, 26. decembra 1997 sa tam ocitla ako jediná civilná osoba medzi zasvätenými. Od 1. januára bola oblečená do kláštorného habitu. Otec Marie-Dominique Philippe sa skontaktoval s jej rodinou: «Počas jednej spovede som zistil, že vaša dcéra má poslanie… »

Rodičia sa márne snažili stretnúť so svojou dcérou tvárou v tvár: odmietli jej to povoliť. Napokon sa tak stalo vďaka energickému zásahu jedného príbuzného farára, že mladé dievča mohlo v septembri 1998 odísť z kláštora matky Myriam. «Dnes priznáva, že sa nechala nachytať», rozpráva jej otec.

Otec Fülop, duchovný z Maďarskej katolíckej misie v Lyone je veľmi zhovorčivý, čo sa týka prípadu matky Myriam. Popisuje jej silné metódy náboru, keď sa vydá do Maďarska v sprievode otca MarieDominiquea Philippea: « Chodí po dedinách a rozpráva mladým dievčatám: «Nasledujte ma, ponúkam vám krásny život vo Francúzsku». Dievčatá to priťahuje. Nechá ich vstúpiť do domu, z ktorého už potom nemôžu vyjsť von.

V auguste 1998 sa otec Philippe a matka Myriam bili tyčami zo stoličiek s dedinčanmi, keď si chceli zobrať naspäť svoju dcéru zavretú v presbytériu. Stalo sa to v dedine Sur, na severe jazera Balaton. Maďarská tlač a televízia o tom obšírne informovali a zverejnili tak jej metódy. V apríli 1999 našla polícia na nástupišti na stanici v Lyone blúdiacu mladú Maďarku. Pokúsila sa utiecť z kláštora matky Myriam, ale tá jej zobrala pas…

Rodiny, ktorých dcéry sa stále nachádzajú v komunite Malých sestier Izraela už nevedia, na koho sa majú obrátiť. Jedna z nich sa náhodou dozvedela, čítajúc List priateľom, že ich dcéra nedávno zložila večné sľuby…Rodičia klopú na všetky dvere. Zbytočne. Odpoveď biskupa Autun, Mgr. Seguia: « Nanešťastie nemám žiadne kompetencie, čo sa týka tohto prípadu, keďže nie som biskup ochranca tejto asociácie.» Odpoveď Lyonskeho arcibiskupa, Mgr. Billého: «Aby bolo jasné, ja som neuznal túto komunitu.»

Odpoveď Kongregácie pre rehoľníkov, vo Vatikáne: «Tieto problémy musia byť posúdené diecéznou autoritou miesta, kde sa dotknutá asociácia nachádza … » Otec Vernette, pri rozhovore v denníku Le Monde, je optimistický: «Katolícka cirkev sa zaangažovala do operácie pravdy, na ktorej jej záleží a ktorá bude prospešná pre všetkých. Mgr. Billé za svoju stranu hovorí, že «vyšetrí všetky body, ktoré umožnia vyhlásiť, či komunita matky Myriam má alebo nemá budúcnosť».


Preložila : dobrovoľníčka o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, máj 2010