Extrémy hnutia Nazaret

Bc. Iveta Husenicová ÚVOD V priebehu celých cirkevných dejín možno pozorovať vznik rozmanitých hnutí, no najmä po Druhom vatikánskom koncile (1962 – 1965) dochádza v Cirkvi k ich nebývalému rozvoju. V období prenasledovania zo strany komunistického režimu v Československu to boli práve hnutia, ktoré významnou mierou prispeli k oživeniu a udržaniu viery. Prispievali k formovaniu zrelých kresťanských osobností, vedomých si vlastnej identity a svojho poslania v Cirkvi i spoločnosti. Osobitnú úlohu zohrávajú pri formovaní kresťanských rodín. Základným cieľom hnutí je prispieť k tomu, aby sa kresťanstvo stávalo životným štýlom, kultúrou. Laici majú prostredníctvom hnutí získavať impulzy, aby boli v spoločnosti schopní viesť dialóg, obraňovať katolícku vieru a ponúkať ľudské a… Read More

Continue Reading

Astrológia

Ľuboš Magic Banská Bystrica 2005 1. Úvod Človek sa oddávna snažil predpovedať budúcnosť. Odhad sledu nasledujúcich udalostí je výsledkom každodennej činnosti každého z nás. Percento správnych odhadov, je priamo úmerné našim skúsenostiam a množstvu nám dostupných, relevantných informácii. Nikdy však nemôžeme budúcnosť určiť stopercentne. Toto obmedzenie sa ľudstvo snaží prekonať pomocou rôznych druhov veštby, v našom prípade za pomoci „nebeských znamení“. Už dlhší čas sa zaoberám problematikou siekt, zhubných kultov a okultizmu, preto mi je táto téma blízka. Cieľom tohto projektu je zvýšiť informovanosť žiakov, ale aj profesorov o astrológii, keďže nejeden si myslí, že sa jedná o serióznu vedu. Prečo je dôležité venovať sa tejto téme? Nevinné astrologické stĺpčeky… Read More

Continue Reading

Viete, čo je CARP alebo HARP klub?

Prihovorili sa vám už na ulici mladí ľudia s otázkou (možno aj anglicky, nemecky, španielsky), či ste spokojní s dnešným svetom? Či nechcete zmeniť svet? Pozvali vás na príjemný kultúrny večer a konverzáciu v cudzom jazyku? Ponúkali vám letáčik s adresou a programom CARP alebo HARP klubu? Viete o tom, že takto robia nábor mladí moonisti do Cirkvi (Hnutia) zjednotenia, ktorá je považovaná za autoritársku a manipulatívnu sektu?   Kto sú títo mladí moonisti a ako sa správajú? Títo náborári tvoria tím ETF – Európska jednotka nasadenia. Je to skupina ôsmych mladých členov Cirkvi zjednotenia rôznych národností, ktorí sú po špeciálnom školení vyslaní robiť nábor po Európe. Ich misia trvá… Read More

Continue Reading

Zhubné spoločenstvá

Úvod Túto tému som si vybral, pretože je to na Slovensku málo rozoberaný existujúci spoločenský problém. Je to o zneužívaní nešťastia alebo problémov iných pre vlastný prospech. Zhubné spoločenstvá, teda zhubné kulty a zhubné sekty sa oháňajú slobodou vierovyznania, ktorá je zaručená našou Ústavou a tiež Deklaráciou ľudských práv. Pritom však využívajú nečisté praktiky psychickej manipulácie, ktoré v našom štáte nie sú protizákonné, nakoľko naša justícia nepozná pojem psychickej manipulácie, ale sú prinajmenšom nemorálne. Psychicky zmanipulovaní si myslia, že sa do spoločenstva dostali z vlastnej vôle, pričom neraz odovzdávajú všetok svoj majetok spoločenstvu a tiež opúšťajú rodiny a svojich známych, ale v skutočnosti nejde o vlastné rozhodnutie. Je to vsugerovaná… Read More

Continue Reading