Herňa „Múdre sovy“ – bezpečné miesto na hry a rozvoj pre deti, rodičov, pedagógov

Kto som, čo viem, čo ponúkam Volám sa Katka Lahová, mám tri deti, muža, kocúra a žijeme v domčeku na dedine v horách. Keď sa nám narodili dvojičky, začala som učiť dcéru prváčku Alicku v domácom vzdelávaní. Využívala som svoje odborné pedagogické vzdelanie aj skúsenosti z praxe – angličtinu, environmentálnu výchovu, ekológiu, hry z táborov a klubov s rómskymi deťmi aj mladými z náhradných rodín, Divadlo z pasáže s mentálne postihnutými hercami.

Continue Reading