Kniha amerického psychológa Thomasa Gordona, nominovaného na Nobelovu cenu za mier. Zrozumiteľne a názorne opisuje postupy, ako komunikovať s deťmi, ako posilniť spoluprácu v rodine a ako efektívne riešiť problémy. Táto kniha čitateľom poskytne odpovede na otázky: Ako sa pri výchove vyhnúť prílišným ústupkom deťom. Ako deťom načúvať, aby boli ochotné s rodičmi hovoriť. Ako s deťmi hovoriť, aby boli ochotné načúvať. Ako deti naučiť riešiť svoje vlastné problémy. Ako riešiť konflikty tak, aby sa nikto necítil porazený. Súčasťou knihy sú praktické cvičenia, ktoré rodičom umožnia osvojiť si nové postupy, zažiť ich a prípadne si ich vyskúšať vo svojej vlastnej rodine. Výsledkom bude menej hádok a bojov, menej zúrivých scén a klamstiev, menej trestov.

Chcete mať dobré vzťahy v rodine? Lepšie si rozumieť ? Lepšie vychovávať?

Ponúkame nový zážitkový kurz pre rodičov, starých rodičov, pedagógov a všetkých

 

„VÝCHOVA BEZ PORAZENÝCH“ THOMASA GORDONA P.E.T.

Čo je to: https://oz-integra.sk/p-e-t-vychova-bez-porazenych/

dlhodobejší zážitkový kurz o výchove detí – naučíme sa počas 8 stretnutí (3 hodiny) v malej skupinke zvládať emócie, komunikovať, minimalizovať konflikty, reagovať na ne, riešiť ich, určovať hranice vytváraním pravidiel, robiť dohody s deťmi, s partnermi ….

 

Rozhovor s lektorkou Katarínou Lahovou

Vypočujte si rozhovor pre rádio Lumen s pani lektorkou Katarínou Lahovou o kurze Výchova bez porazených v relácií rádia Lumen Vitaj doma rodina.

Kto kurz vedie:

 • Mgr. Katka Lahová – certifikát o absolvovaní kurzu v ČR v júli 2017
 • +421 908 826 148,
 • klahova@gmail.com,
 • herna@mudresovy.sk

Vzdelanie

 • predškolská pedagogika, vychovávateľstvo (SŠ), environmentálna výchova VŠ UMB
 • kurzy Montessori pedagogiky
 • kurzy Baby signs a Go kids english
 • kurz o výchove „Výchova bez porazených“ Thomasa Gordona
 • kurz o výchove „Rešpektovať a byt rešpektovaný“

Prax

 • Divadlo z pasáže – práca s mentálne postihnutými hercami
 • OZ Nádej deťom práca s deťmi v rómskej komunite
 • OZ Návrat – kluby s teenagermi z náhradných pestúnskych rodín
 • vyučovanie angličtiny v MŠ, vychovávateľka na základnej škole
 • 2010 založenie herne „Múdre sovy“ na princípoch Montessori pedagogiky
  a rešpektujúcim prístupom – stretnutia pre deti aj semináre pre rodičov

 


Kde: Banská Bystrica, herňa Múdre sovy, Fončorda – Zelená 2a (konečná aut. 26, trolej 7)

Kedy: predpokladaný začiatok P.E.T. kurzu 22. 2. 2017 (štvrtok) od 17:00 – 20:00

ďalšie podľa dohody:

 • 1x /týždeň alebo 1x/2 týždne od 17:00-20:00
 • víkend (sobota alebo nedeľa dopoludnia alebo od 15:00-18:00)
 • OBSAH KURZU: TU

Cena: celý kurz 8 stretnutí/3 hodiny celkovo 24 hodín – cena za celý kurz 190 € (8€/hodina)
Po dohode môžeme zabezpečiť baby sitting – postaráme sa o vaše deti a budú v bezpečí