Všetko, čo ste chceli vediet o sektách, ale nemali ste sa koho spýtať

Úvod – alebo pár slov na začiatok. Krátka exkurzia do problematiky siekt. Prečo majú zhubné kulty a sekty u nás úspech? Prečo je dôležité hovoriť o zhubných kultoch a sektách? Kto je najviac ohrozený? Aké sú charakteristické znaky deštruktívnej skupiny? Ako sa prejavuje psychická manipulácia? Ako prebieha získavanie nových členov? Ilustrácia deštruktívnej skupiny – alebo viete čo je to CARP klub? Koľko typov zhubných kultov a siekt poznáme? Je možné deštruktívnu skupinu opustiť? Majú bývalí členovia siekt nejaké problémy a trvalé následky? Ako sa môžeme chrániť? Ako môžeme pomôcť sebe aj svojim blízkym? Odporúčame na prečítanie – literatúra kde sa dozviete viac Kde môžete hľadať kontakty, informácie a pomoc? Autori:… Read More

Continue Reading

Sú sekty na Slovensku celospoločenským problémom?

Aby sme sa vyhli nedorozumeniam objasnime si najprv o akých spoločenstvách bude reč. V odborných kruhoch sa diskutuje o pojme sekta, ktorý v pôvodnom význame označuje uzavretú skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie – vyjadruje teda hodnotovo neutrálne vzťah. Jazyk si však žije vlastným životom a slovu sekta ľudia pripisujú výrazne negatívnu hodnotiacu konotáciu. Ponechajme otázky o obsahu pojmu odborníkom. Zatiaľ sa s týmto rozporom vysporiadavame tak, že takto vnímanej sekte pridávame negatívne hodnotiace prívlastky – deštruktívna, zhubná, totalitná, manipulatívna a definujeme ich popisne. Máme na mysli spoločenstvá, ktorých vodcovia ako jediné autority rozhodujú o ideológii aj všetkých oblastiach života skupiny i jednotlivcov a na získanie nových členov aj… Read More

Continue Reading

Psychické problémy bývalých členov siekt

Mgr. Zuzana Škodová, psychologička ÚVOD   Všeobecne sa odborníci v problematike siekt zhodujú na tom, že vplyv siekt na osobnosť človeka je negatívny. Mohla by som vymenovať aj pár vecí, ktoré sú na sektách pozitívne napr. to, že určitá časť ľudí by sa bez závislosti na sekte pravdepodobne dostali do iného typu závislosti (niekoľko substitúcií drogovej závislosti za závislosť na sekte túto skutočnosť potvrdzuje). Je tiež pravdou, že ľudia v sektách bývajú prvé mesiace veľmi šťastní. Tento stav by sme mohli prirovnať k zamilovaniu. Je ale otázne, kedy tento prirodzený pocit šťastia nahradí šťastie z povinnosti, pretože člen sekty si nedostatok šťastia priznať nemôže. Niektorí ľudia sa pripájajú k sekte… Read More

Continue Reading