Dôraz na rozum, Dôraz na emócie, Chybné vyvodenie, 

Dôraz na rozum

DÔRAZ NA NEZNÁMU AUTORITU

Tvrdenie je pravdivé, pretože to tvrdí nemenovaný znalec alebo šíri skupina ľudí (napr. lekári, ľudia s praxe)

“Ale americký vedci dokázali, že čarodejnice neexistujú” povedal Janko. 

DÔRAZ NA PENIAZE

Predpoklad, že bohatstvo či vysoká cena nejako nutne súvisí s pravdivosťou tvrdenia.

“Ak má niekto celý dom z luxusného perníku, nebude predsa jesť deti. “

DÔRAZ NA NEVHODNÚ AUTORITU

Tvrdenie je pravdivé, pretože to tvrdí nekompetentný alebo nedôveryhodný “odborník”.

“Moja  scestovaná kamarátka tvrdila, že vraj ponúkate kvalitný lacný nocľah aj s raňajkami. Za koľko? “Spýtala sa Marienka

DÔRAZ NA NOVOSŤ

Predpokladať, že je niečo lepšie len preto, že je  to nové.

“Mám teraz úžasnú novú pec,” chválila sa Ježibaba, “nedá sa  otvoriť zvnútra!”

DÔRAZ NA NEZNALOSŤ

Tvrdenie je pravdivé, pretože doteraz nebolo vyvrátené (prípadne je nepravdivé preto, že doteraz nebolo potvrdené).

“Žiadne dieťa si na mňa doteraz u rodičov nesťažovalo,” bránila sa ježibaba.

DÔRAZ NA TRADÍCIU

Predpokladať, že niečo je pravda len preto, že sa to tak (údajne) vždy robilo.

“Keď sa spýta, kto jej to tu lúpe medovníček, tak povedz, že len vetrík.” “Prečo?” Začudoval sa Janko. “To ju upokojí,” odpovedala Marienka. “A nebolo by lepšie jednoducho mlčať?”

DÔRAZ NA NEDÔVERYHODNOSŤ

Tvrdenie musí byť nepravdivé, pretože znie neuveriteľne.

“Perník je úplne nevhodný stavebný materiál,” povedal otec prísne, keď sa deti  vrátili, “teraz chcem počuť pravdu. Kde ste boli? “

DÔRAZ NA OBVYKLÝ POSTUP

Tvrdenie je pravdivé, pretože sa to tak zvyčajne robí.

“Pôjdeme za svetielkom, tam určite žijú nejakí dobrí ľudia, ktorí nám pomôžu.”

DÔRAZ NA PRAVDEPODOBNOSŤ

Predpokladať, že niečo sa musí stať len preto, že sa to môže stať.

“Neboj sa, Marienka, starší ľudia sú väčšinou veľmi slabí a nemajú zuby. Tá nás nezje. “

DÔRAZ NA ROZŠÍRENÝ NÁZOR

Tvrdenie je nutne pravdivé, lebo v neho verí väčšina ľudí.

“Sladkosti spôsobujú u detí hyperaktivitu.”

 

 

Dôraz na emócie

ZASTRAŠOVANIE

Zdôvodniť tvrdenie pomocou strachu a predsudkov k opačnému názoru.

“Len poďte dnu,” vyzvala ich starena, “vonku vás zožerú medvede.”

VYVOLANIE HNEVU

Odmietnuť opačný názor vyvolaním hnevu voči protistrane.

“Klamú. Nechcela som ich zjesť, “obhajovala sa babizna. “Vari vy veríte niekomu, kto kradne starým ľuďom perník zo strechy?”

LICHOTENIE

Podsunúť neodôvodnené tvrdenie pomocou nesúvisiacich komplimentov.

“Také krásne dievča sa predsa nebude báť, no nie?”

DÔRAZ NA PRÍRODU

Zdôvodniť tvrdenie porovnaním s “dobrým” svetom prírody.

“Je úplne normálne jesť ľudí. Pozrite sa napríklad na vlky, tým ľudské mäso vyložene chutí. “

ZOSMIEŠŇOVANIE

Predložiť protivníkovi argument tak, aby vyzeral smiešne.

“Ja a jesť deti? No dovoľte, to je absurdné! To už by ste ma rovno mohli obviniť, že som zjedla aj tých troch pocestných, čo tu boli vlani cez zimu, než pribrali a stratili sa. “

TÚŽOBNÉ ŽELANIE

Tvrdenie je nutne pravdivé, lebo si veľmi silno želáme, aby pravdivé bolo.

“Neklam, tak veľkú pec má proste len na pečenie kancov!”

VYVOLANIE SÚCITU

Odmietnuť opačný názor vyvolaním súcitu s nami.

“Nedokážeme, naozaj. Museli sme odmalička drieť tak, že sme ani nemali čas naučiť sa sedieť na lopate. “

 

 

Chybné vyvodenie

PRÍHODA

Odmietnuť starostlivo získané a overené dôkazy kvôli odlišnej osobnej skušenosti či príhode.

“Náš dedko raňajkoval perník každý deň a tiež nebol tučný.”

UNÁHLENÝ KOMPROMIS

Predpokladať, že pravdivé tvrdenie musí ležať niekde uprostred medzi pre kladnými názory.

“Vy hovoríte, že nesmiem zjesť ani jedného z vás. Ja hovorím, že vás môžem zjesť oboch. Tak zjem len jedného a hotovo. “

OMYL HAZARDNÉHO HRÁČA

Predpokladať, že minulé náhodné výsledky nejako ovplyvňujú budúci náhodné výsledky.

“Dlho sem žiadne deti nezablúdili,” zamrmlala si ježibaba, “takže dnes alebo zajtra to už iste klapne.”

VŠETKO, ALEBO NIČ

Predpokladať, že ak nemožno dosiahnuť dokonalého výsledku, nemá snaženie žiadny dobrý zmysel.

“Nemá zmysel tie deti hľadať. Les je príliš veľký a nikdy ho nepreskúmame celý. “

SKLADANIE

Predpokladať, že vlastnosť čati je zároveň aj vlastnosť celku.

“Som silnejšia ako Marienka, som silnejšia ako Jeníček,” radovala sa ježibaba, “som silnejšia ako obaja.”

ZRELATIVIZOVANIE

Odmietnuť tvrdenie len preto, že “každý má predsa svoju pravdu”.

“Niekomu môže pečenie detí pripadať nevhodné, ale ja osobne na tom nevidím nič zlé. Je to vec vkusu. “

ROZDEĽOVANIE

Predpokladať, že vlastnosť celku je zároveň aj vlastnosťou každej jeho časti.

“Perníková chalúpka bude mať z perníka aj mreže v pivnici. Prejeme sa von. “

ROZVOĽNENIE PRAVIDLÁ

Použiť nejaké pravidlo príliš voľne či na prípady, pre ktoré nie je určené.

“Len sa pokojne posaďte na tú lopatu ako prvý,” povedala Maruška, “starí ľudia sa predsa majú púšťať sadnúť.”

UNÁHLENÉ ZOVŠEOBECNENIE

Vyvodiť všeobecný záver z príliš malej skupiny prípadov.

“Takže teraz už, ocino, vieš, že všetky staré ženy sú ježibaby,” zakončil svoje rozprávanie Jeníček.

KLAMLIVÝ  VZHĽAD

Predpokladať, že ak je niečo pekné, je to aj pravdivé.

“V tak krásnej chalúpke musia bývať naozaj dobrí ľudia.”

UNÁHLENÝ ZÁVER

Vyvodit závěr bez zamyšlení nad jinými možnými výklady.

„Aha, vy mě jistě chcete zvážit,“ řekla ježibaba, když si sedala na lopatu.

DVOJZMYSELNOSŤ

Použiť slovo v dvoch rôznych významoch a zároveň predpokladať, že ide o jednu a tú istú vec.

“Tak a teraz mi za trest urobíte večeru.” “No dobre, ale my nevieme variť,” bránili sa deti. Babizna sa usmiala: “Nejako to vymyslíme.”


centrum-vzdelavania
Koncept a grafika: David McCandless @ informationisbeautiful.net
Český preklad: PhDr. Marek Picha, Ph.D.
http://www.obcanskevzdelavani.cz/argumentacni-fauly

PDF na stiahnutie klikni Tu