Občianske združenie Phantasia

Podnet: Základná škola Klačno, Ružomberok – koordinátorka prevencie


Podľa informácií https://www.phantasia.sk/ občianske združenie Phantasia so sídlom Beckov 495, ponúka výchovné koncerty na tému prevencia kriminality, šikanovania a kyberšikany. Prezidentkou a súčasne garantkou výchovných koncertov je Mgr. Silvia Žovincová, viac informácií o výbore na stránke neuvádzajú. Pravdepodobne však garantuje iba manažment účinkujúcich (Bystrík, Marcel Dragúň, Robo Papp), pretože v minulosti pôsobila v umeleckej agentúre DUNA, s. r. o. https://www.youtube.com/watch?v=-aLHf2nNjA8. Agentúra bola podľa obchodného registra založená 2003 v Piešťanoch – konateľom aj spoločníkom bol Dušan Drobný, pôsobil súbežne aj vo viacerých firmách. Agentúra mala jedného zamestnanca a bola dobrovoľne vymazaná z obchodného registra v roku 2016 napriek tomu, že mala aj miliónové tržby https://finstat.sk/36253324/obchodny_register. Následníkom sa stala ALTEA GROUP, S.R.O., BETLIARSKA 12, 851 07 BRATISLAVA, pod ktorú patrí viac zrušených spoločností. Predpokladáme, že s týmito presunmi garantka Mgr. Žovicová nemá nič spoločné, pretože sa neuvádza ani ako konateľka, ani spoločníčka v žiadnej z týchto firiem. Sama je živnostníčka (2OO6) a štatutárka vo firme ZUAH, s.r.o. Beckov, ktorá sa zameriava na predaj, spoločne s ďalšími 2 štatutármi.   

Nepodarilo sa nám zistiť akú má garantka špecializáciu VŠ štúdia, no podľa blogov na https://www.phantasia.sk/blog/ vidíme, že neuverejňujú žiadne vlastné materiály. Sú  preberané výhradne z iných médií, niektoré sú považované za seriózne mienkotvorné, iné za bulvárne (Pluska, Nový čas), čo podľa nášho názoru do kvalitnej prevencie jednoznačne nepatrí.

Phantasia, o. z. pôsobí 8 rokov, no plán výchovných koncertov uvádza na stránke iba od roku 2017 (49 miest), 2018 (57 miest) – kvantitu poznáme, kvalitu môžeme odhadnúť iba zo spätných väzieb na stránke https://www.phantasia.sk/referencie/ – je tam 8 pozitívnych referencií a žiadna negatívna. Podľa článku v školskom časpise  http://www.genezis.sk/v-bezpeci-aj-na-socialnej-sieti/ spolupracujú priamo na koncertoch aj s Mgr. Branislavom Koncovým zo Zväzu väzenskej a justičnej stráže.  

 

Zhrnutie a diskusia

Nenašli sme v pozadí občianskeho združenia Phantasia nič spirituálne, ani rizikové spoločenstvo, prípadne sporné podnikanie, napriek tomu odporúčame zvážiť prínos takýchto tematických výchovných koncertov pre žiakov. Téma kyberšikany a internetovej bezpečnosti je určite veľmi aktuálna, no aj u nás už pôsobia vzdelaní odborníci z praxe, ktorí problém riešia komplexne, systematicky a ponúkajú aj prevenčné aktivity a materiály pre pedagógov a školy http://preventista.sk/info/category/prevencia/ , http://preventista.sk/info/category/akcie/.

Okrem toho, všeobecne platí, že v prevencii sú hromadné jednorazové akcie najmenej efektívne, preto je potrebné vždy ich začleniť do dlhodobej prevenčnej stratégie školy tak, aby boli zmysluplné a skutočne účinné. Jednou z možností je príklad riešenia problému šikanovania v dlhoročnej prevenčnej stratégii školy http://www.cpppap.svsbb.sk/download/metmat/sikan.pdf v spolupráci s odborníkmi z praxe.

 

Na základe uvedených podkladov spracovala:

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o.z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, február 2019