Shincheonji

Tento článok je prevzatý zo stránky Postoj.sk

Tajomná sekta/Je čoraz aktívnejšia aj na Slovensku, kresťanov láka na štúdium Biblie

Ste aktívny veriaci a zúčastňujete sa práve na biblickom kurze? Možno aj vy ste v kontakte s juhokórejskou sektou Šinčchondži a vôbec o tom netušíte.

Začalo sa to úplne nenápadne. Laura je mladá žena, ktorá pracuje v Bratislave a je aktívna v jednom z kresťanských spoločenstiev. Na sociálnych sieťach sa so svojou vierou netají, zdieľa na nich citáty zo Svätého písma či informuje o plánovaných akciách v ich spoločenstve.

V jeden februárový deň jej cinkla na Instagrame správa z neznámeho účtu s názvom Nikdy na to nejsme sami. Oslovili ju dve dievčatá z Česka a predstavili sa ako členky modlitebnej skupiny. Zaujímali sa, či verí v Boha, či číta Písmo a má ho rada. Pýtali sa jej, či by sa mohli za ňu modliť v nejakej konkrétnej veci, a vyzvali ju, aby im napísala v akej.

„Nereagovala som na to, veď to bol úplne neznámy účet. Po čase sa mi zase ozvali s prosbou, či by som im neodpovedala na pár otázok. Nič mi na tom nebolo podozrivé,“ opísala pre Svet kresťanstva prvé kontakty s členkami sekty. Až teraz zisťuje, že je to ich typický postup, ako oslovujú ľudí pod nejakou zámienkou.

Laura istý čas neodpovedala ani na zaslané dotazníkové otázky týkajúce sa jej viery a osobného vzťahu s Bohom. Preto ju po týždni opäť kontaktovali a urgovali odpoveď. Tak sa začal jej príbeh a skúsenosť so Sinčchondži.

Laura nevystupuje pod pravou identitou, naša redakcia ju však pozná. Požiadala nás o zachovanie anonymity v obave, že by sa jej osobné údaje dostali do rúk členov sekty. Keďže bola s ľuďmi z tohto spoločenstva len v online kontakte, jej celé meno nepoznajú. Zároveň sa však chce podeliť o svoju skúsenosť a varovať ostatných, ktorí možno práve teraz zažívajú niečo podobné, aby vedeli, s kým to v skutočnosti komunikujú.

Pripravujú sa na druhý Kristov príchod

Kto vlastne stojí za sektou, ku ktorej sa hlási takmer 200-tisíc ľudí po celom svete? Hnutie založil Man-hee Lee v roku 1984. Kým v susednom Česku sú aktivity sekty známe od roku 2018, aj keď tam v tajnosti pôsobila už dlhšie, začína byť čoraz aktívnejšia aj u nás.

Členovia sa snažia vystupovať pod menom nezávislých vzdelávacích biblických inštitúcií. Cielene konajú v utajení. Osloveným ľuďom svoju identitu taja a nemajú problém klamať o sebe, že sú napríklad katolíci. Nových členov sa snažia získať cez účasť na biblických seminároch alebo ich požiadajú o účasť na dotazníku či výskume.

Prečo to robia? Dôvod je praktický. Sekta oslovuje najmä aktívnych veriacich, či už katolíkov, alebo členov protestantských cirkví, nemajú záujem presviedčať neveriacich. A u týchto ľudí by ťažko pochodili, keby im hneď na začiatku „vyjavili pravdu“, že vodca ich sekty Man-hee Lee je anjel pravdy a stelesnenie druhého Kristovho príchodu na zem.

Podľa náuky Sinčchondži zostúpil Kristus na zem duchovne, a to práve na Man-hee Leeho, ktorému údajne zjavil pravý, doteraz skrytý význam Biblie. Tak ako Starý zákon a jeho proroci ukazovali na Krista, tak Nový zákon a Zjavenie apoštola Jána ukazuje na Man-hee Leeho, ktorý má byť jediným pravým vyvoleným. Jedine v ňom a v jeho slove je prítomný Kristus, jedine u neho je spása, jedine v cirkvi Sinčchondži sa začína „nové nebo na zemi“, čo je aj preklad ich názvu.

Buď ľudia prijmú učenie Sinčchondži a dostanú sa do novej ríše, alebo ho odmietnu, čo sa skôr alebo neskôr skončí ich zánikom v jazere horiacej síry. Všetko mimo ich učenia je zlé, preto sú členovia sekty upovedomení, že ich rodičia, partneri a priatelia, ktorí ich odhovárajú od tejto viery, sú nástrojom satana.

Napriek tomu, že pre veriaceho človeka toto učenie znie úplne absurdne, nemožno praktiky sekty podceňovať. Dokážu postupne krôčik po krôčiku ľudí spracovávať a svoju „pravdu“ vyjaviť až vtedy, keď majú nádejného adepta úplne rozpracovaného. O tom, že sa im to darí, svedčí narastajúci počet ich členov.

Po tom, ako Laura odpovedala na zaslané otázky, ju po čase oslovili znovu s ďalšou prosbou. Tvrdili, že ich známa zo Slovenska končí biblický kurz a chýba jej kvalitatívna časť. Aby mohla získať certifikát, potrebuje odučiť niekoľko online lekcií a v Česku má problém zohnať poslucháča, ktorý by mal seriózny záujem o duchovné veci. Preto si spomenuli práve na ňu. Tak sa zoznámila s Barborou, cez ktorú sa dostala do užšieho vzťahu s členmi sekty.

Po niekoľkých online lekciách ju Barbora požiadala, či by sa mohla pripojiť aj jej mentorka, ktorá ju celým kurzom vedie. „Súhlasila som. Boli sme potom na kurze tri, chvíľu sme sa rozprávali, keď sa zrazu Barbora odhlásila. Zostala som s mentorkou nečakane sama a ona začala so mnou viesť lekciu na tému hriech. Vykladala mi, čo sa o ňom píše v Písme, a pýtala sa, čo si o tom myslím,“ hovorí Laura.

Počas kurzu sa Laura viackrát uisťovala, kto za ním stojí. Barbora ju ubezpečovala, že je katolíčka, že mentorka je letničiarka z protestantskej cirkvi, všetky sú kresťanky a celé to zastrešuje Campus Danubia z Viedne. Na internete zistila, že je to inštitút pri Viedenskej univerzite. Nemala vtedy ani tušenia, že všetko je jedna veľká lož.

Laura ukončila plánovaných osem lekcií, považovala to za zaujímavú skúsenosť a prehlbovanie si znalostí Božieho slova. „Vôbec som si vtedy neuvedomovala, že niektoré veci si môžu úplne inak vykladať a vytrhávať z kontextu,“ dodáva.

Lenže ukončením tohto kurzu sa to celé neskončilo. Práve naopak. Krátko pred letnou dovolenkou ju Barbora opäť skontaktovala a navrhla jej účasť na ďalšom kurze, ktorý mal byť už intenzívnejší. Stretávali by sa online trikrát do týždňa a trvalo by to mesiac.

O kurzoch im zakázali hovoriť

Laura nemala veľkú chuť pokračovať, chcela si oddýchnuť s priateľmi a už vôbec nemala v pláne brať si na dovolenku počítač. To už začala Barbora silnejšie presviedčať a zasievať podvedomé výčitky, že je dôležité byť s Bohom a na jeho slovo by si človek mal nájsť čas. Laura nakoniec súhlasila, pričom jej Barbora dôrazne povedala, aby nikomu o tom, že na takýto kurz chodí, nehovorila. Vraj ona mala skúsenosť, že ju od kurzov okolie odhováralo, a nech si radšej nájde nejakú výhovorku.

Laura teda odišla na dovolenku, ktorej súčasťou boli aj biblické online kurzy. Na ňom už bolo tridsať účastníkov. Viedol ich lektor, ktorému pomáhali štyria asistenti.

Kamarátkam napriek upozorneniam o kurze povedala, pretože ju upodozrievali, že pracuje aj v čase voľna. Keď sa raz pripájala a mala už zapnutú kameru, prechádzali jej priateľky okolo. Barbora jej hneď napísala, či im niečo povedala. Laura sa priznala, že áno.

Ihneď mala urgentný hovor. „Veľmi rázne mi povedala, či si uvedomujem, že som tým prestúpila Božie slovo. Že je v ňom napísané, a neskôr nám to ešte viackrát pripomínali, že keď Ježiš zostupoval po premenení z hory Tábor, povedal učeníkom, aby nikomu nehovorili, čo videli.“

Laura sa snažila vysvetliť, že aj jej priateľky sú veriace a vôbec ju od biblického kurzu neodhovárajú. „Vraj sa mi to len zdá. Že Zlý ich môže použiť na to, aby ma časom odhovorili od štúdia Božieho slova. Že Zlému sa nepáči, keď sa priblížime k Božiemu slovu,“ spomína Laura.

Laure tento psychický nátlak vôbec nepripadal zvláštny, naopak, úplne mu podľahla. „Cítila som obrovskú vinu, že som prestúpila Boží zákon. Mala som zo seba zvláštny pocit, prišlo mi to tak ľúto, až som sa rozplakala,“ dodáva. Až teraz spätne, keď je mimo vplyvu týchto ľudí, si uvedomuje, že išlo o čistú manipuláciu.

Dovolenka sa skončila, neskôr sa ukončil aj druhý kurz. Po ňom však prišla ďalšia ponuka. Tentoraz bol na programe intenzívny sedemmesačný kurz, v ktorom Laura automaticky pokračovala.

Pred jeho začiatkom lektor s každým z účastníkov osobitne rozprával a zdôraznil im, aby nikomu nič nehovorili. Argumenty sa neustále opakovali, príbuzní či priatelia ich budú chcieť časom odhovárať, pričom to bude cez nich konať satan. Dokonca im aj radili klamstvá, ktorými majú existenciu kurzov zatajiť.

„Poradili mi, aby som povedala, že chodím na online angličtinu alebo že mám rozvojový seminár. Že keď prejdeme celým kurzom, nastane čas, keď budeme o ňom hovoriť. Vtedy dôjdeme k plnému poznaniu toho, čo nám Božie slovo zjavuje,“ opisuje Laura.

Teraz už nešlo len o kurzy. Ich lídri sa snažili účastníkov čo najviac vtiahnuť do spoločenstva, okrem vyučovania už boli na programe modlitebné stretnutia či každý piatok „fun night online večer“, keď spoločne pozerali filmy či robili nejaké online aktivity.

Laura na tieto mimokurzové aktivity nemala čas, keďže chcela byť aj so svojou rodinou či s priateľmi. To nezostalo bez odozvy, ozvala sa jej Lucia – dievča z letného kurzu –, ktorá jej začala volávať každý deň. „Prosila ma, či by sme sa mohli rozprávať o tom, čo som prežila na kurze, že jej to pomáha pochopiť preberané témy,“ hovorí Laura.

Okrem toho sa jej ozývali ďalší ľudia z kurzu, spomínaná Barbora či jej mentorka. „Stále si vyžadovali moju pozornosť a môj čas. Bolo mi hlúpe ich neustále odbíjať, tak som sa snažila nájsť si ten čas, porozprávať sa s nimi aspoň chvíľu,“ dodáva. Takto si „noví priatelia“ zabezpečili, aby s ňou boli v neustálom kontakte.

Učili ich nebáť sa označenia sekta

Kým prvé dva kurzy boli skôr všeobecnejšie, tu už začalo ísť do tuhého. Účastníkom vysvetlili, že teraz je čas, aby pochopili proroctvá o druhom príchode Krista.

„Dávali otázky s navádzajúcimi odpoveďami. Napríklad: Myslíte si, že keď ste na tomto kurze, chce to Boh alebo satan? Samozrejme, všetci odpovedali, že Boh. A keď sa vám nedá pripojiť, chce to Boh alebo satan? A každý volal: Satan. Každú lekciu nás masírovali, že keď sme prišli, je to Božia vôľa, a keď nám do toho niečo prišlo, chcel to satan. Ale nie je všetko čierno-biele. Niekedy sa skutočne nedá prísť kvôli práci alebo pre niečo iné,“ hovorí Laura o chvíľach, keď jej začali „blikať kontrolky“.

Nasledovala lekcia, ktorá bola celá zameraná na to, čo je sekta. Na nej sa dozvedeli, že aj Ježiša pri prvom príchode považovali za sektára. A potom prišla otázka: Vidíte, takto to bolo pri Ježišovom prvom príchode. Myslíte si, že to tak nebude, keď príde aj druhýkrát, že si o ňom nebudú myslieť, že je sektár? Že si nebudú myslieť, že jeho nasledovníci sú sektári? „A všetci odpovedali: Áno, budú si myslieť, že to je sekta,“ opisuje Laura.

Vyučovania začali ísť smerom k vysvetľovaniu druhého príchodu Krista. Ten čas vraj nastáva. Podrobne sa venovali Zjaveniu svätého Jána a pýtali sa ich, čo si myslia, kto je ten tajomný a verný sluha, ktorý pochopí význam toho, čo Ježiš zjavuje, a bude mať ísť a učiť všetky národy.

„Dávali nám záhadné otázky, tak sme sa ich pýtali, čo tým myslia a či toho sluhu poznajú. Dostali sme odpoveď, že všetko sa časom dozvieme, najskôr však musíme prijať tieto proroctvá. Dokonca povedali, že príde čas, keď to aj druhí ľudia budú môcť poznávať a my im to budeme podávať ďalej,“ spomína Laura na obdobie, keď už začínala tušiť, že so spoločenstvom týchto ľudí nie je všetko v poriadku.

Utvrdila ju o tom ďalšia situácia, keď na kurze vysvetľovali, ako cirkevní hodnostári nerozpoznali v Ježišovi mesiáša. „Potom sa spýtali, či si myslíme, že ho súčasní cirkevní predstavitelia rozpoznajú, keď príde Kristus druhýkrát. Všetci odpovedali, že asi nie. Začala som sa pýtať, čo mi to tu naznačujú. Hádam nebudú chcieť povedať, že moja cirkev je falošná?“ opisuje Laura rozpačité pocity, ktoré začala z kurzu mať.

Laura sa stala aj svedkom absurdnej situácie, keď videla, ako sa ľudia skutočne dajú bez rozmýšľania manipulovať. Najskôr mali prednášku o ohni. Potom im pustili dve desaťsekundové videá z kázania nejakých pastorov na túto tému. Lektor s asistentmi sa na nich obrátil: Teraz sme si hovorili o biblickom výklade ohňa. Myslíte si, že to, čo hovoria, je Božie slovo? Všetci jednohlasne volali: Nie, to je satanovo slovo.

Laura zostala užasnutá. Ako môže niekto identifikovať satanovo slovo z desaťsekundovej ukážky? nechápala. „Potrebujeme sa naučiť pravý význam Božieho slova, aby sme neuverili satanovmu klamstvu. To bolo posolstvo tejto lekcie. Strašne mi to začalo škrípať,“ hovorí.

Článok o sekte jej otvoril oči

V tom čase sa s ňou skontaktovala jedna z asistentiek kurzu s tým, že má cestu do Bratislavy, a navrhla jej osobné stretnutie. Deň pred dohodnutým stretnutím oslovil Lauru kamarát, že čítal o akejsi sekte, ktorá pôsobí v Česku a láka ľudí na biblický kurz, a či to nie sú náhodou tí istí ľudia, ktorí vedú aj jej kurz. Keď si prečítala článok, ktorý jej poslal, Lauru zamrazilo. Všetko, čo v článku opisovali, vyzeralo presne ako z ich kurzu.

Poslala esemesku žene, s ktorou sa mala stretnúť, či učenie, ktoré im prednášajú, je Šinčchondži. Aj keď inokedy zvykla reagovať skoro, ozvala sa až po niekoľkých hodinách s tým, že sa rada o tom porozpráva osobne a všetko jej vysvetlí.

Laura mala najskôr strach sa s ňou stretnúť, ale povedala si, že chce poznať pravdu. Dohodli sa na stretnutí v centre mesta, ktoré je plné ľudí, priateľom povedala, kam ide aj s kým sa stretne, aby vedeli, keby sa im prestala ozývať.

Tak sa Laura dozvedela pravdu. Áno, spoznávala učenie Šinčchondži, všetci ľudia, s ktorými prichádzala do kontaktu, už boli členmi sekty. Nikomu z nových účastníkov sa nedovolili kontaktovať, na každého mali nasadeného „anjela strážneho“, ktorý len predstieral, že patrí k nováčikom. Laura pochopila, prečo sa s nikým nemohla počas kurzov spojiť a nemohli si spolu písať. Vzájomná komunikácia bola zablokovaná, mohli spolu komunikovať len tí, ktorých spojil lektor.

Laurina prvá otázka bola prečo. Prečo všetky tie klamstvá a podvody? Aj odpoveď na túto otázku majú pripravenú a všetci ju opakujú. „Povedali mi, že vedia, že keby nám to povedali na začiatku, tak by sme nechceli na kurz chodiť. Že by sme si našli na internete veľa negatívnych článkov o nich. Urobili by sme si názor bez toho, aby sme ich skutočne poznali,“ hovorí Laura.

Lauru najviac zaujímalo, či o všetkom vedela aj Lucia, ktorá sa s ňou spojila po letnom kurze a s ktorou bola v neustálom kontakte. Zblížila sa s ňou a zdôverovala sa jej s najosobnejšími pocitmi. V skutočnosti Lucia bola na Lauru nasadená. Pomocou predstieraného priateľstva vedela o nej všetko, sledovala jej vývoj a názory na kurzy a manipulovala ňou.

Toto zistenie Lauru nesmierne zranilo. „Bola som z toho znechutená a sklamaná. Každý deň sme si volali, rozprávali sa, spolu sme sa modlievali. Otvorila som jej svoje srdce, vyjavila jej svoje zranenia, veci, ktoré som prežívala, a ona mi celý čas klamala.“

Laura verí, že ľudia zo sekty nie sú pre ňu nebezpeční, lebo nikdy medzi ich členov nepatrila a kurz nedokončila. Netuší však, či sa tak ľahko dá od nich odpútať, keď už je niekto oficiálny člen. Nevie, čo by sa stalo, keby ju kamarát neupozornil na existenciu takejto sekty. „Neviem, do akej miery by som sa dala ovplyvniť, keby som sa nechala nimi obklopiť a trávila s nimi všetok svoj čas,“ uvažuje Laura.

S týmito ľuďmi však už nechce mať nič spoločné, aj keď sa jej ešte donedávna neustále ozývali. Sami potvrdili, že viacerí z tých, ktorí zistili predčasne, o čo ide, a odišli od nich, sa vrátili naspäť, a to zrejme čakali aj od nej. Nevzdávali sa a vyvolávali v nej výčitky, že viac verí druhým ľuďom a článkom na internete ako Božiemu slovu. Sľubovali jej, že na konci kurzu sama dôjde k záveru, že ich učenie je pravda a že ten verný sluha tu je a je ním Man-hee Lee.

„Jasne som im povedala, že toto je koniec, že im nemôžem veriť, ani ich učeniu, keď je za tým všetkým klamstvo,“ povedala. Lauru najviac desí, že ako veriaca, ktorá pôsobí aktívne v spoločenstve, pracuje v kresťanskej organizácii, má veľa veriacich priateľov, medzi ktorými sú aj kňazi, ich klamstvo neodhalila.

Dozvedela sa, že oslovujú už aj pastorov a kňazov a pozývajú ich na semináre. Vraj sa dokonca objavili aj medzi účastníkmi na Godzone campe a lákali ich na svoje kurzy. „Táto informácia vo mne vyvolala hrôzu, že sa idú zameriavať už aj na tínedžerov. Ja som v cirkvi zakorenená a neodhalila som ich, čo potom oni?“

Foto: Andrej Lojan, Postoj

Sekta je aktívna aj medzi mladými kresťanmi v Brne

V susednom Česku je Šinčchondži dosť aktívna. Ich aktivity sú známe najmä v Prahe a stále sa snažia získať nových členov. Kým Laure z nášho príbehu sa predstavili pod hlavičkou Campus Danubia, v Česku jej členovia vystupujú pod logom nezávislých cirkví, ako napríklad Global Christian Leadership či City Church Prague.

S aktivitami juhokórejskej sekty sa stretol aj Ján Poláčik, ktorý vedie kresťanské spoločenstvo Brno Worship. „Tá sekta je tu už dosť aktívna, ale začína sa rozbiehať aj na Slovensku,“ tvrdí.

„Začali sme v našom spoločenstve včas upozorňovať ľudí, čo sa deje. Pokiaľ viem, majú takú taktiku, že pozývajú na biblické semináre najmä ľudí, ktorí sú kresťansky aktívni, zameriavajú sa na líderské typy, oslovujú dokonca kňazov a diakonov,“ povedal pre Svet kresťanstva Ján Poláčik.

Aj viacerí členovia tohto kresťanského spoločenstva už prišli s nimi do kontaktu. Naposledy chodievalo na biblické online vyučovanie len 17-ročné dievča. Po niekoľkých mesiacoch síce tínedžerka prišla na to, že ide o sektu, a prerušila s nimi kontakt, ale sama priznáva, že ju toto učenie domotalo. „Síce už v sekte nie je, ale je z toho duchovne rozbitá,“ hovorí Poláčik.

Podľa jeho informácií nových členov sa snažia získavať témami, ktoré sú pre mladých pomerne atraktívne. Hovoria o Zjavení apoštola Jána, o Apokalypse, o tom, čo má nastať na konci sveta.

„V mladých ľuďoch je dnes hlad po takýchto témach, čo táto sekta využíva. U nás v cirkvi sa veľmi nestretnú s podobným vyučovaním, kde by sa toto vysvetľovalo. Myslím si, že je to výzva do našich radov,“ dodáva Ján Poláčik.