Vyjadrenie k prevenčným akciám o. z. ACET na podnet CPPPaP Nové Mesto nad Váhom

Podľa prípravných stanov o. z. ACET SR je súčasťou svetovej organizácie ACET International – skratka AIDS Care, Education and Training. Jedným z hlavných cieľov činnosti je zabrániť šíreniu HIV/AIDS, budovať kresťanské zdravotnícke zariadenia a vytvárať zákonné podmienky pre obmedzenie šírenia AIDS.

Continue Reading