forum zivota

Vyjadrenie k projektu o. z. Fórum života – Škola patrí deťom

(sídlo Fóra života na Heydukovej v Bratislave)   Podnet na vyjadrenie sme dostali zo základnej školy, v ktorej ponúkalo o. z. Fórum života projekt Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy (10/2015). Podklady sme čerpali z verejne dostupných zdrojov a tlačených materiálov k projektu: Webová stránka občianskeho združenia: Home – Fórum života (forumzivota.sk) Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú napokoji. Písomné stanovisko odborníkov ako vplýva rodová výchova na duševné zdravie detí zverejnené aj na www.rodovescitlivovanie.sk Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.   Občianske združenie Fórum života (FŽ) FŽ založila v decembri 2003 skupina občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve (2001). Víziou je vytvoriť spoločnosť rešpektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako… Read More

Continue Reading