Je pôsobenie zhubných kultov a siekt problémom na školách?

Mgr. Ivana Škodová, metodička KPPP Banská Bystrica Mgr. Zuzana Škodová, psychologička   Prečo je dôležité venovať sa téme zhubné kulty a sekty? V bežnom živote sa často stretávame s pozvánkami na rôzne prednášky alebo stretnutia s duchovným podtextom. Na tom by nebolo nič zvláštne. To, čo nás však na takýchto ponu-kách niekedy zaráža, je miesto konania týchto akcií. V mnohých prípadoch sú to priestory škôl. Môžeme sa takto dozvedieť, že na pôde obchodnej akadémie sa pravidelne na svojich “meditáciách” stretávali prívrženci Sahaja jogy, na učilišti sa konajú kurzy “liečebnej” metódy Reiki, v škole sa organizoval koncert “duchovnej” hudby Šri Chinmoya. Odborní pracovníci Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v Banskej Bystrici (KPPP) sa… Read More

Continue Reading

Informácie o spoločenstve SAIB

SAIB Autorom tohto učenia je Ing. Martin Marek. Vyštudoval leteckú elektroniku a techniku. So svojimi „filozofickými“ prednáškami začal v roku 1990 a celý systém svojho učenia nazval SAIB. Je zaloţené na kozmológii a teórii hmoty – rozoberá také problémy ako tajomstvo mysle, vitálne sily človeka (fyzické aj psychické), mimozmyslové vnímanie, zmenené stavy vedomia. V roku 1998 vydal knihu „Úsvit a súmrak ducha“ kde rozoberá tieto svoje teórie a pripravuje knihu „Anatómia ţivota a smrti“. Robí pravidelne 13 rokov kaţdý mesiac víkendové semináre v Demänovskej doline, Smoleniciach aj na Morave. V dlhodobých ročníkových seminároch ide uţ o postupné dlhodobejšie a systematickejšie vplývanie na človeka cez jeho prednášky aj praktické cvičenia, ktoré… Read More

Continue Reading

Banská Bystrica a Mierové kvety Sri Chinmoya

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka občianskeho združenia Integra – Centrum pre-vencie v oblasti siekt Ing. Ján Biba, poslanec Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici Ponúkame vám príbeh, v ktorom sa dozviete, ako sa Banská Bystrica stala mierovým kvetom a bola zasvätená bez nášho vedomia aj proti našej vôli Sri Chinmoyovi. Možno aj vám pomôže pri hľadaní spôsobu ako presadiť pravdu, ako odolať psychickej manipulácii a ako dosiahnuť zmenu, aby zvíťazil zdravý rozum. V rozprávke stačilo aby zvolalo naivné dieťa bez zábran “Kráľ je nahý!” čím otvo-rilo ľuďom oči a pomohlo im vidieť pravdu. Život je však zložitejší. V našom príbehu museli rozmýšľajúci a neľahostajní ľudia prekonávať množstvo zábran a vytrvalo opakovať svoje… Read More

Continue Reading

Informácie o Michailovi Petrovičovi Ščetininovi

Člen Ruskej Akadémie vzdelávania Michail Petrovič Ščetinin sa narodil 17. októbra 1944 roku v dedine Novyj Birjuzjak Kizljarského okresu Dagestanskej ASSR, člen KSSZ od februára 1977 roku. V 1973 roku diaľkovo ukončil Štátny pedagogický inštitút v meste Saratov v odbore „hudba a spev“. Bol riaditeľom hudobnej školy v meste Kizljary, kde, podľa jeho slov, rozvíjal hudobné schopnosti skupiny detí, ktoré sú absolútne neschopné a nemajú žiadny vzťah k hudbe a zaoberal sa ich spoločným „harmonickým vývinom“. Po skončení pôsobenia v Kizljarskej škole, približne v 1974 roku, stal sa riaditeľom školy v obci Jasnyje Zori, v Belgorodskej oblasti, kde sa okrem iného zaoberá pedagogickými experimentmi a rozvíja v tom čase modernú… Read More

Continue Reading

Otázky o scientológii

1. Je scientológia náboženstvom? Na túto otázku nevedia presne odpovedať ani religionisti, ktorí náboženstvá skúmajú. Nie sú jednotní v názore na to, či Scientologická cirkev (SC) tvorí náboženskú spoločnosť, či ide o pseudopsychoterapiu, pseudonáboženstvo, alebo krytie výnosných podnikateľských aktivít. Podľa vlastnej definície Scientologickej cirkvi je scientológia „aplikovaná náboženská filozofia vyvinutá Lafayettom Ronaldom Hubbardom (LRH)“. Pôsobí v dvoch formách: ako scientologická cirkev aj ako dianetika, čo nie je verejnosti všeobecne známe. Pritom scientológovia tvrdia, že Dianetika je „moderná veda o duševnom zdraví vyvinutá LRH“ – Hubbard ju publikoval knižne prvýkrát v roku 1950 v USA. 2. Je dianetika skutočnou vedou o duševnom zdraví? Ak má byť dianetika vedou, potom musí byť… Read More

Continue Reading