empower the child

(http://empowerthechild.org/ru/)

 

Kto je Andrej Karimov?

Karimov uvádza v životopise v roku 2014: Narodený 1971 v Jekaterinburgu, etnológ, expert na psychológiu, klinický, praktický a rodinný psychológ. Člen Rady poslancov v Krasnoobsku, vedúci regionálnej organizácie LAD (Centrum ruskej kultúry) v Novosibírsku. Ženatý, tri deti – medzitým sa však rozviedol, druhá manželka Slovenka, majú 2 deti, žijú na Slovensku (2020).

Píše, že od 16 rokov (1987 – 2009) trénoval bojové umenia SAMBO, ruský box, osobný boj, rôzne systémy Cossack ruských majstrov (12 systémov). Od svojich 24 rokov do 2012 viedol semináre v Rusku, Taliansku, Srbsku, Malajzii, Maďarsku, Švajčiarsku, Austrálii, v SR. Organizuje a vedie výcviky pre špeciálne jednotky a políciu v Rusku. Dostal za to ocenenia aj diplomy Ministerstva obrany Ruska, Srbska aj špeciálnych jednotiek Ruska a ruských kozáckych vojakov. Aby ste si vedeli predstaviť ruské bojové umenia v škole Sibírsky kozák, tu predvádza boj s kozáckym mečom.

Napísal knihy o ruskom boji rukami a predškolskú metodiku “Ethnomusical Organization of Physical Education Of Preschoolers (knihy sme nezohnali, nevieme sa vyjadriť). Natáča názorné filmy Siberian Cossack System.” Vedie Cossack military-patriotic camp“Siberian outpost“- Sibírska základňa.

Na FB profile Andrey Karimov zverejňuje: „Študoval odbor Philosophy na škole НГПУ“ (pedagogická). Na stránke univerzity v Novosibirsku je síce kapitola Abiturienti, no po zadaní mena Андрей Каримов ani Andrey Karimov údaje nenašlo, preto v tomto čase nevieme informáciu o vzdelaní overiť. Na inom FB profile Андрей Каримов údáva: Chodil do školy Школа1 – na FB nie sú žiadne informácie verejné.

Pôsobenie A. Karimova v súkromnej alternatívnej základnej škole

Bezpečnostný analytik Radovan Bránik uvádza v blogoch tieto organizácie vedené Karimovom v škole Fantázia/Dve ruky v Banskej Bystrici (2018): Empower The Child (Otcovia a deti), Sistema Siberian Cossack, či Together Вместе Spolu. ZŠ Fantázia/Dve ruky bola po opakovaných kontrolách inšpekcie a pretrvávajúcich problémoch vyradená zo siete škôl pre porušovanie finančnej disciplíny, nedostatky v hospodárení aj dokumentácii. Medializovaná bola kauza bitky žiaka riaditeľom ZŠ Alešom Šteskom.

Prepojenie rodičov aj pedagógov s Karimovom vidíme na letnom sústredení s témou „Konflikt a kontakt“. Pod titulom Initiation of an autistic Iniciácia autistu, predvádza Aleš Štesko s kolegami dramatickú scénku, zrejme ako svoju predstavu správania autistu. Pozrite si video a urobte si názor.

Andrej Karimov v tejto škole učil, zavádzal vlastné netradičné metódy, prednášal na víkendových seminároch v škole pre rodičov aj pedagógov. Priblížime jeho názory aj „vývinovú teóriu“:

Na videozázname (2017) s témou „Kráľ v hlave I. – stabilná osobnosť“ (po rusky, preklad účastníci) vysvetľuje, prečo sa niekto stane alkoholikom. Začína endorfínmi bez bližších súvislostí a končí pri trávení voľného času v supermarketoch (viackrát tieto dôvody opakuje), kreslí ležatú osmičku, čím znázorňuje nekonečné prúdenie sociálnej energie. V ďalších prednáškach vysvetľuje, ako dosiahnuť spojenie s Bohom (nekonkretizuje akým), že negatívna sociálna kvalita je pôsobenie rodičov, epigenetika je „to čo máme v hlave z predchádzajúcich generácií z rodiny“, rozprávka je „mytologický psychosociálny priestor“, na ktorom rozvíja vlastnú vývinovú teóriu a rozlišuje tieto obdobia: zajac, zajac v lese, mladý medveď, medveď v lese, dospelý medveď aj vlk, prelomová je svadba.

Poznámky: Vypočuli sme si všetky prednášky a nikde svoju netradičnú „vývinovú teóriu“ nepotvrdzuje relevantnými argumentmi. Ako zdroje z ktorých vychádza uvedie ruskú rozprávku Mrázik a Ostrovského román Ako sa kalila oceľ. Nepodarilo sa nám nájsť žiadne overovanie jeho „vývinovej teórie“ – čiže ide o subjektívne tvrdenia bez objektívneho overenia. Prednášky orientuje na mužské role a správanie, ženu spomenie len sem-tam okrajovo ako doplnok. Matku prezentuje výhradne ako kontrolujúcu a obmedzujúcu. Chodí po celom svete a podľa záznamov komunikuje výhradne po rusky – možno to patrí do jeho stratégie šírenia ruskej kozáckej kultúry a identity sovietskeho človeka (tento termín tiež opakovane používa). Zdá sa, že minimálne po slovensky by komunikovať zvládal, nakoľko na jednom z videí opravuje prekladateľa (žije na Slovensku, manželka je Slovenka).

Ilustrácie sporných prvkov a porušovania osobnej aj intímnej zóny v Systeme Karimova

Program Otcovia a deti vyzerá ako veselá skupinová zábava otcov s deťmi s akčným lektorom hrajúcim na balalajke. Dokáže obšírne „vedecky“ vysvetľovať bytostný zmysel používania balalajky a jej vplyv na prežívanie a správanie účastníkov, najmä detí. Keďže vieme, že intenzívne rytmické cvičenie a každá rytmizovaná činnosť spúšťa v organizme zvýšenú tvorbu endorfínov (hormón šťastia), dá sa vidieť nepretržité hlasné hranie na balalajke so sloganmi aj ako zámerné ovplyvňovanie nálady aj podvedomia účastníkov – šťastný človek (dieťa) si veselo opakovane pospevuje slogany a nenapadne ho odmietať pohybové hry a kriticky zvažovať ich pôvod, pozadie ani prípadné dôsledky.

Hry rodičov s deťmi vzbudzujú ďalšie pochybnosti: napr. hra Tunel, kde vnímame na videozázname narušovanie osobnej intímnej zóny dieťaťa v „tuneli“ vytvorenom z tiel účastníkov, rodičov. Dieťa tu nemá inú možnosť, ako nechať sa obchytávať inými ľuďmi bez možnosti brániť sa. Pri účasti 11 rodičov(?) a 13 detí sa dá odhadnúť, že každé dieťa má v tejto hre určenými pravidlami (bez priameho povelu) nanútený blízky fyzický kontakt s inými cudzími ľuďmi, narúšajúcimi jeho osobnú aj intímnu zónu. Asi mimo pravidiel je v tomto zázname dieťaťu aj priamo vnútený úzky fyzický kontakt objatia, bozky, bez otázky na súhlas. Pozorujeme aj priame obchytkávanie intímnych miest v „uzavretom tuneli“ vytvorenom rodičmi, bez akejkoľvek možnosti dieťaťa brániť sa, alebo sa tomu aspoň vyhnúť.

Na seminári „Mama a dieťa a princíp kontroly“ (Taliansko, 2012) Karimov predvádza s účastníkom kurzu názornú dynamickú ukážku ako sa správa matka pri kontrole dieťaťa: fyzicky ho obmedzuje pevným držaním a nešetrnými hmatmi nedovoľujúcimi žiadny voľný pohyb – matka takto pri kontrole dieťaťa blokuje jeho vývoj a nedovolí mu slobodne sa rozvíjať. Počúvame opakovane ako v prednáškach prisudzuje negatívnu rolu protektívneho rodiča výhradne matke. Podľa neho rola otca je najprv tvoriť hranice, potom ich otvárať a učiť dieťa, aby ich porušovalo.

Všetko draho zaplatíte

Robí platené hry dospelých s deťmi, kurzy, workshopy, dlhodobé výcviky inštruktorov (november a december 2019 vo Florencii, Slovinsku. Mníchove, ČR a SR). Podľa fotodokumentácie sa dá odhadnúť, že v priemere 20 účastníkov dostane vždy aj certifikát. Celodenný 6 hod. seminár 95 €/osoba. V začiatkoch nosili účastníci v Rusku maskáče a kozácke baranice. Teraz nosia tričká s logami troch jeho organizácií a predáva ich na každej akcii aj CD, DVD, nože, nagajgy. Od účastníkov totiž už vyžaduje základné vybavenie: kryty, boxerské rukavice, nože, kozácka nagajka, ktorá údajne dokáže masážami vyliečiť prostatu, chudokrvnosť, prechladnutie aj iné choroby.

Predaj už rozšíril aj cez E- shop: 200 filmov (hodinové filmy natočené na seminároch, výklad v ruštine s prekladom do 10 jazykov, 1 odkaz na film stojí 15€. Komplet téma 6 – 10 DVD (150 €).

A expanzia pokračuje – tvorí sieť svojich klubov: inzerát z novembra 2019 Empower yourself space: „Oslovujem bojovníkov rôznych bojových umení na Slovensku a v Čechách. Hľadám spolupracovníkov na rozvoj klubov bojových umení, organizovanie kurzov. V mojom poňatí je bojové umenie viac, ako len priestor pre tréning skupiny mužov a žien, je to celá kultúra, ako nájsť a rozvíjať zmysel svojho života. Ponúkam know-how, výcvik, pomoc s organizáciou, zľavy na moje akcie a silný medzinárodný tím skúsených spolupracovníkov. Dobre rozbehnutý merch a podiel zo zisku z akcií. Andrey Karimov“.

Otázky do diskusie a kritické poznámky k akciám a učeniu Andreja Karimova

Rozhovor z 31.10.2014 nám poodhalí zmysel aj ciele jeho snaženia The System of Siberian Cossacks, no aj to, ako vidí „expert“ na psychológiu vážne problémy s deťmi – napríklad:

„… vytvorili sme všetko od interakcie v rodine až po využitie vojenského bojového vybavenia ….ide o vzdelávanie osobnej identity prostredníctvom bojových, rytmických a pohybový cvičení …. Ruská tradičná kultúra vytvorila kultúru sovietskeho človeka … Pokiaľ sa budeme o chlapca dlho starať, stane sa z neho alkoholik alebo drogový narkoman, alebo má sklony k samovražde. Takže prílišná starostlivosť o deti spôsobuje paradox, ktorý má za následok iba rýchlejšiu sebadeštrukciu…. Rusko má zvláštnu misiu aj osud … máme najzaujímavejších a najjedinečnejších ľudí …. Rusko hrá významnú rolu. V iných zemiach sa ľudia na Rusko pozerajú s nádejou, pretože svet je na pokraji duševnej a duchovnej …nedá sa to jednoducho vysvetliť …“.

Otázok máme zatiaľ viac ako odpovedí. Ak máte námietky, že sme vety vytrhli z kontextu, prečítajte si celý rozhovor interwiew s Karimovom a urobte si úplný obraz. Podstatu vystihujeme. Zo všetkých uvedených informácií sa dá logicky dedukovať, že Karimov vytvoril metódy na zdravotné, fyzické, psychické aj výchovné problémy a práve šírením ruskej tradície kozáckych bojových umení a hier pomáha predchádzať problémom aj ich riešiť. Potrebná je však hlbšia premena človeka, a preto asi cielene šíri po celom svete identitu sovietskeho človeka. Chcete mať vy aj vaše deti identitu sovietskeho človeka? Kurzy vám ju pomôžu tvoriť – viacerí muži na videách ju imidžom dlhej typickej brady už prejavujú. Podľa Karimova je správne dieťa čím skôr oddeľovať od matky a zamedziť jej vplyvu na dieťa. Ak tomu uveríte (lebo podľa nás o vedu nejde) a dodržíte jeho výchovné odporúčania, zabránite preventívne vzniku alkoholizmu, drogovej závislostí aj sebadeštrukcii dieťaťa. A Rusko ako jedinečná krajina nám všetkým prináša nádej pred deštrukciou sveta aj konzumom. Zaujímavé je, že takýmto zastrašovaním chce záujemcov zbaviť strachu pred jeho bojovými kurzami.

O téme rizika skrytého pozadia hovorí v rozhovore publicista Borisom Reitschuster z Nemecka Putins Geheimtruppe wartet auf ein Signal“, kde A. Karimova spomína. Napísal knihu Putinova Tajná válka: jak Moskva destabilizuje Západ“, no posúdiť, či je Karimov (oceňovaný ministerstvom obrany Ruska a oddielmi špeciálneho bojového určenia SPECNAZ) nejako prepojený s takýmto skrytým pozadím, prípadne akým spôsobom, to je v kompetencii iných štátnych orgánov.

Záver

Rozumieme snahe rodičov hrať sa pohybové hry spolu s deťmi v skupine rovnako naladených rodičov s akčným lektorom s balalajkou. Ten istý lektor však na prednáškach a kurzoch vytvára negatívny obraz matky vo výchove a masívne preferuje vplyv otca ako toho, kto dieťaťu vytvára priestor na slobodný vývoj. Generalizuje a paušalizuje, neberie do úvahy individualitu človeka ani rodiny ako jedinečného sociálneho systému. Všetko stavia na svojej „vývinovej teórii“ nijako, nikdy, nikým neoverenej postavenej na ruských rozprávkach a mytológii a mimo klasickej vedeckej psychológie.

Z nášho pohľadu je minimálne ako „expert“ v oblasti psychológie nedôveryhodný, pretože jeho vývinová teória nie je overená a výchovné odporúčania sú veľmi sporné, pretože neberú do úvahy najnovšie výskumy psychológie a nových výchovných prístupov. Ponúka predražené umelé sklíčka, za cenu pravých perál. A pri dlhodobej účasti môže ovplyvňovať vašu vlastnú identitu bez toho, aby ste si to uvedomovali. Liečba prostaty nagajkou už len dokresľuje celkový sporný obraz.

Z uvedených dôvodov žiadne kurzy ani akcie Andreja Karimova neodporúčame školám ani rodičom.

 

Mgr Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt

v Banskej Bystrici, 1/2020, 10/2023, neprešlo jazykovou úpravou