Mantak Chia

(Mantak Chia)

Informácie sú odpoveďou na žiadosť klienta o odborné vyjadrenie vzhľadom na rodinné problémy.
Podklady na vyjadrenie tvorili verejné internetové zdroje (niektoré sa už nedajú dohľadať), knihy Mantak Chia, odborná literatúra, skúsenosti klientov aj konzultácie s odborníkmi (lekár, psychológ, religionista).
Dôležitá poznámka na úvod: Tao joga nemá nič spoločné s jogovými cvičeniami hathajogy, ktoré poznáme z ponuky jogových centier u nás. Títo inštruktori jogy musia absolvovať odborné kurzy a získať certifikát od akreditovanej organizácie spolupracujúcej so športovou vysokou školou. Následne ich zapíšu do Registra MŠ SR Slovensky športovy portal (iedu.sk) a môžu pôsobiť a podnikať v tejto oblasti.

Universal Healing Tao (UHT) vytvoril Veľmajster Mantak Chia (nar. 1944 v Thajsku) spolu s manželkou. Prednáša po celom svete, zriadil a je riaditeľom Training Center at Tao Garden Health Spa & Resort, Chiangmai, Thailand. Vyškolení špecialisti tu robia aj priamu masáž genitálií Karsai Nei Tsang na odblokovanie energií a liečenie gynekologických aj sexuologických problémov. Napísal 75 kníh väčšinou o sexuálnej energii a masážach určených pre dospelých, rodičov aj deti od 5-11 rokov aj teenagerov. Vyškolil 532 inštruktorov z celého sveta (2020).

UHT (Tao joga) vychádza z čínskeho náboženstva taoizmu, hinduizmu, budhizmu, ezoteriky, okultizmu, taichi, čínskej medicíny, alchýmie. Tao (cesta) chápu ako duchovnú cestu k univerzálnej kozmickej prapodstate, z ktorej vzniklo celé bytie a stále ho riadi. Všetko čo človek robí má smerovať k harmonizovaniu všadeprítomnej základnej životnej energie (čchi), ktorá sa prejavuje v dvoch protikladných modalitách Jing a Jang a prestupuje vesmírom aj človekom. Tao joga teda neznamená telesné cvičenia, ale vyjadruje duchovnú cestu k zdraviu, šťastiu a nesmrteľnosti.

Podstatou učenia UHT (Tao jogy) je transformácia tejto životnej energie čchi, ktorá prúdi cez energetické dráhy tzv. meridiány a prejavuje sa cez najsilnejšiu sexuálnu energiu ako sexualita človeka. Vyznávanie a praktizovanie má zlepšiť kvalitu života, ozdraviť, omladiť a predĺžiť dlhovekosť človeka harmonizovaním sexuálnej energie energetickými masážami aj pohlavných orgánov, cvičením tai chi, dýchacími technikami, tao meditáciou aj stravou. Konečným cieľom je dosiahnuť dlhovekosť až nesmrteľnosť sublimáciou a splynutím s vesmírnou energiou.

Tao joga Slovakia Systém univerzálne liečivé tao založil v Bratislave (2004) Mgr. Július Masarovič (uvádza VŠ štúdium biofyzika a chemická fyzika). Na základe štúdia UHT a absolvovania kurzov u veľmajstra Mantak Chia (2002) získal celosvetový certifikát senior inštruktor oprávňujúci na vzdelávanie a koordinovanie Tao jogy na Slovensku aj krajinách V4. Jedna ukážka z jeho Tao masáží na videoprezentácii (aj sexuálne od 22 do 30 min.). Spolu s partnerkou Mgr. Martinou Medveckou (PF UK) robia v Škole Tao jogy rôzne kurzy, víkendové aj týždenné sústredenia. Uvádzajú 1000 študentov, školenia inštruktorov robia nadväzne v 3 stupňoch. Vyškolení inštruktori (27) môžu podľa pravidiel Mantak Chia samostatne vzdelávať v téme na ktorú získali po urobení skúšky certifikát:

1. stupeň asociovaný inštruktor: 132 hodín, 5 dní sústredenie, cca 1190€ (plus ubytovanie a strava).

2. stupeň certifikovaný inštruktor: končí skúškou a udelením certifikátu, ktorý obsahuje pravidlá a etické princípy samostatného fungovania inštruktora a podpisom sa zaväzuje dodržiavať ich a platí 3 roky.

3. stupeň senior inštruktor: absolvuje kurzy a skúšky v Centre v Thajsku, má v kompetencii šírenie a vzdelávanie v celej krajine odkiaľ pochádza.

Tao joga Slovakia nie je u nás registrovaná ako občianske združenie a neprejavujú ani žiadnu snahu legalizovať sa ako cirkev s vlastným náboženstvom. Pôsobí v SR podľa živnostenského registra pod obchodným meno Mgr. Július Masarovič – LIEČIVÁ TAO ALCHÝMIA.

Pri hľadaní odpovede na otázku, či je UHT a Tao joga Slovakia sekta resp. deštruktívne spoločenstvo, treba zdôrazniť, že v pôvodnom význame je sekta „náboženská obec líšiaca sa svojim vierovyznaním a obradmi od oficiálnej materskej cirkvi alebo uzavretá skupina, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie“. Opisuje teda proces bez hodnotiacej konotácie. Jazyk sa však vyvíja a pojem sekta má v súčasnosti u verejnosti jednoznačne negatívne hodnotenie, odborne nie je zjednotený a zahŕňa viacej významov.

Jedna z definícií charakterizuje sektu ako skupinu rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí nasledujú jediného vodcu. Podľa tohto môžeme UHT aj Tao jogu Slovakia zaradiť medzi sekty. Netvoria síce uzavretú skupinu (je to medzinárodné zoskupenie inštruktorov), no uznávajú bezvýhradne jedine osobnosť veľmajstra Mantak Chia aj jeho učenie a metódy. Vyškolení inštruktori ho absolútne nekriticky prijímajú a praktikujú v osobnom živote aj v rámci šírenia vzdelávania v UHT, na čo majú od Veľmajstra oprávnenie certifikátom s podmienkou preverovania každé 3 roky, a to ich vzájomne prepája a posilňuje.

Pokiaľ sektu opisujeme základnými znakmi, ktoré ju charakterizujú ako sporné spoločenstvo: autoritárstvo, kult vodcu, fundamentalizmus, elitárstvo, totalitárstvo, cielená psychická manipulácia, tak sa podľa nášho názoru niektoré znaky v Tao joge v rôznej miere vyskytujú. Napríklad bezvýhradne veria učeniu a metódam, ktoré vytvoril Veľmajster Mantak Chia, neexistuje žiadna kritika ani polemika o jeho učení a metódach, prejavujú mu nekritickú úctu, považujú ho za neomylného, a to sú znaky kultového charakteru. Duchovné učenie UHT prijímajú ako jedinú neomylnú pravdu a techniky energetických sexuálnych masáží prezentujú ako absolútne účinný a jediný správny spôsob dosiahnutia zdravia, dlhovekosti až nesmrteľnosti – a to sú prejavy fundamentalizmu.

V našej legislatíve SR však sekta nie je definovaná, a preto aj keď nejaké spoločenstvo charakterizujeme ako tzv. sektu (nech by bola akokoľvek autoritárska, totalitná, deštruktívna), nemôžeme ju obviniť z poškodenia jej učením ani činnosťou, pretože sekta u nás v právnom zmysle neexistuje.

Iná situácia by nastala, keby dochádzalo v UHT a Tao joge k porušovaniu platných zákonov a trestným činom (napr. ohrozenie života a zdravia, obmedzovanie osobnej slobody, sexuálne zneužívanie, týranie blízkej a zverenej osoby). V takom prípade by bolo možné vyvodzovať, na základe dôkazov, trestnú zodpovednosť, ale výhradne voči jednotlivcom, nie voči spoločenstvu, pretože páchateľom trestného činu môže byť u nás len fyzická osoba (nanajvýš ako člen zločineckej skupiny). Vyšetrovanie je však v kompetencii OČTK.

Ďalšou otázkou je overenie pôsobenia a dôsledkov používania metód energetických aj sexuálnych masáží na celkové zdravie, šťastie, dlhovekosť ako ho prezentujú Mantak Chia aj Július Masarovič. Pravdou je, že doposiaľ žiadne meridiány, energie ani jeho metódy energetických sexuálnych masáží neboli objektívne hodnoverne nijako nikým overené, ani potvrdené ich účinky. Na túto námietku reaguje Mantak Chia v rozhovore (2017): Čchi je bioelektromagnetická inteligentná energia všade okolo nás, na celom svete, v Indii sa volá prána, všade má iné meno. Vedci ju síce ešte nedokázali, ale stále viac veria aj psychológovia, lebo energia je sila ktorá nás poháňa – aj city sú energia, hnev je energia, láska je energia. Z uvedeného logicky vyplýva, že za hodnoverné overenie a dôkaz pozitívneho účinku považuje Mantak Chia osobnú vieru svoju aj svojich nasledovateľov.

Pozitívne hodnotenia sú subjektívne vyjadrenia účastníkov aj predstaviteľov. Pri učení technikám Mantak Chia aj Július Masarovič v rozhovore opakovane zdôrazňuje, že bez silnej viery v učenie aj metódy „nebudú pôsobiť a nebude ani dlhovekosť“. Za jednoznačný pozitívny dôkaz považujú vitalitu a vek svojho Veľmajstra (76) a Mgr. Masarovič prezentuje sám seba ako živý dôkaz fungovania sexuálnych masáží. Odborná literatúra vysvetľuje pozitívne účinky v podobných prípadoch pôsobením placebo efektu a negatívne ako nocebo efekt pod vplyvom silnej viery človeka v účinok čohokoľvek.

Svoje sexuálne masáže vysvetľuje Mantak Chia v rozhovore v Tv Londýn, 2017: opisuje a náznakmi ukazuje techniku masturbácie pre chlapcov. Otec má zasvätiť syna asi od 13 rokov robiť presné jednosmerné pohyby, opakovať 50x naľavo, 50x napravo, 50x hore, 50x dole, spolu 200x každý deň a penis tým zosilnie, predĺži sa, nebude taký citlivý, aby dokázal kontrolovať orgazmus. Podľa vedeckej medicíny takéto každodenné masáže nie sú spôsobom na trvalé predĺženie penisu, pretože je zložený zo špecifických tkanív, ktoré trvale nenarastú vplyvom takejto stimulácie.

Veľmi selektívne sa opierajú o klasickú vedeckú medicínu: v liečebnom centre v Thajsku pôsobia aj klasickí lekári, pozýva na svoje semináre prednášať lekára (napr. o menopauze), silu energie pripodobňujú emóciám v psychológii, obhajujú interpretáciu energetického fungovania orgánov novým objavom v medicíne, to však odporuje vedeckému výkladu. Podľa RNDr. MUDr. Romana Gardlíka, PhD. z Ústavu molekulárnej biomedicíny LF UK nejde o žiadny prelomový objav niečoho, o čom vedci doteraz nevedeli (79. Orgán Mezentérium).

Otázkou je aj pôsobenie Tao jogy z psychologického, kultúrneho aj morálneho hľadiska.

Kontroverzné kurzy UHC so sexuálnou energiou Liečivá láska I. II. III. robia aj v škole Tao joga v Bratislave a Košiciach (3 dni, 24 hodín, 240 €) a končí párovou sexuálnou duálnou kultiváciou, čím si majú partneri vzájomne odovzdávať energiu. Ukážky prednášky J. Masaroviča o teórii sexu http://taojoga.szm.com/teoria_sexu.html: sexualita je prvotná sila využíva sa na duchovný rast… Plodnosť súvisí s cchi ľadvín. Oslabenie meridiánu ľadvín, ktoré prechádzajú maternicou môže spôsobiť menštruačné poruchy… Napr. ak semeno nestrieka ďaleko, je prostata síce funkčná, ale príliš slabá a nemôže vykonávať dostatočné kontrakcie ….Moderné vedecké poznatky: Nerovnováha jingu a jangu je základom všetkých patológií… privádzanie energie zo vzduchu do genitálií natlačením – kompresia semenníkov/vaječníkov

Pripúšťame, že dospelý človek so sexuálnymi problémami môže nájsť v Tao joge porozumenie a prijatie (ak si zaplatí). Takéto sexuálne praktiky však môžu akcentovať ich problémy a priťahovať aj sexuálnych deviantov. Negatívne dôsledky a riziká však žiadne autori neuvádzajú. Pokiaľ ich aj pripustia, vždy je to dôsledok toho, že sa nemasírujete pravidelne, dlhodobo, každý deň aspoň hodinu, viera nie je dosť hlboká a pevná. Posúdiť prínos aj riziká je však v kompetencii sexuológa, gynekológa, psychiatra, psychológa.

Praktiky sexuálnych masáží Tao jogy sú v nesúlade až v rozpore s vnímaním sexuality v európskej kultúre vychádzajúcej z kresťanstva. Sexualita sa všeobecne vníma ako jedna zo zložiek života človeka aj v partnerskom vzťahu, jej prežívanie sa považuje za intímnu oblasť s dôrazom na emócie a pri problémoch ponúka pomoc odborníkov. UHC a Tao joga považuje sexualitu za najhlavnejšiu energiu človeka, nácvik sexuálnych masáží realizuje vo verejnom priestore, v skupinách aj hromadne (obmedzené iba úhradou poplatku) a dôraz sa kladie na „technickú“ stránku, neosobne, bez individuality, bez emócií.

Ďalšou otázkou je zasahovanie opísaného učenia a praktík do partnerského a rodinného života

Podľa našich 23 ročných praktických skúseností, nastáva v tomto kontexte vážny problém vtedy, keď sa v duchovnom učení, ezoterickom spoločenstve aktívne dlhodobo angažuje len jeden z partnerov. Postupne môže dochádzať k nesúladu až absolútnemu rozdielu v oblasti hodnôt a spirituality partnerov. To následne zasahuje všetky oblasti manželského a rodinného spolužitia (partnerské fungovanie, záujmy, spoločné hospodárenie, výchovu detí, sexualitu) čím sa vzájomné odcudzenie prehlbuje až po neschopnosť akejkoľvek dohody a môže dôjsť k rozvratu manželstva a rozpadu rodiny. Isteže, na priebehu krízy sa podieľajú v rôznej miere aj rôzne ďalšie príčiny, v podobných príbehoch je však podľa našich skúseností spoločná dohoda na obnove vzťahu nemožná.

Pri hlbokom dlhodobejšom ponorení do učenia a metód UHC narastá v každodennom rodinnom aj partnerskom spolužití odcudzenie, tajomnosť, časté odchádzanie partnera na dlhšie vzdelávacie kurzy aj do zahraničia, mimo rodiny, bez bližšieho vysvetlenia. Záujmy sa stále viac sústreďujú výhradne na čítanie ich literatúry a vzdelávanie sa v škole Tao jogy aj na dlhodobejších pobytoch až po zloženie skúšok a získanie certifikátu inštruktora, opustenie zamestnania aj ukončenia práce v pôvodnej profesii. Spoločné hospodárenie je ovplyvnené stále vyššími platbami za kurzy, knihy a pobyty v zahraničí bez ohľadu na názor a potreby partnera. Vo výchove detí sa pod vplyvom učenia Tao jogy môže prejavovať stále väčší nesúlad a nejednotnosť, až po neschopnosť dohodnúť sa na základných pravidlách pre deti a rešpektovaní obáv iného rodiča. Nezlučiteľné rozdiely sa prejavujú aj v oblasti vzdelávania a sexuálnej výchovy detí (napr. učenie malých detí masírovať si pohlavné orgány, branie detí na vzdelávacie stretnutia napriek nesúhlasu, nátlakové presadzovanie neoverenej alternatívy…).

Motív rodiča veriaceho v učenie Tao jogy, ktorý je hlboko bezvýhradne presvedčený o pozitívnych účinkoch energetických masáží a dlhodobo praktikuje ovládanie sexuálnej energie masážami pohlavných orgánov, je z jeho pohľadu pozitívny: chce učiť deti Tao energetické masáže, aby zabezpečil ich zdravie, dlhovekosť a spokojný život.

Odborne je však všeobecne jednoznačne negatívnym dôsledkom masáží pohlavných orgánov pre maloleté deti minimálne predčasná sexualizácia, čo je pre ich zdravý fyzický aj psychický vývin absolútne nevhodné a kontraproduktívne. Sekundárne môže narastať vnútorný konflikt detí z neistoty čo je správne a strata pocitu istoty a bezpečia. Pozitívny zámer má v tomto prípade jednoznačne výrazne negatívny dôsledok. Posúdenie reálneho dopadu na jednotlivé deti je však v každom príbehu v kompetencii psychológa alebo psychiatra.

Záver

Na základe uvedeného môžeme UHC a Tao jogu charakterizovať ako synkretické duchovné učenie, na ktorom sú postavené metódy a techniky presahujúce spiritualitu do alternatívnych liečebných postupov.

Podľa nášho názoru je Tao joga Slovakia Systém univerzálne liečivé tao pod obchodným menom Mgr. Július Masarovič – LIEČIVÁ TAO ALCHÝMIA postavené na učení Mantak Chia kontroverzné až rizikové. Obsah aj metódy sú zamerané s dôrazom na sexualitu cez energetické sexuálne masáže určené nielen dospelým, ale aj pre deti a tínedžerov, a to je z nášho pohľadu rizikové aj nebezpečné pre ich zdravý telesný aj psychický vývin.

Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt, 9/2020, 10/2023, neprešlo jazykovou úpravou

 

Použitá literatúra:

Gerhard J. Bellinger: Sexualita v náboženstvích světa. Academia, Praha 1998.

Jiří Heřt: Alterantivní medicína a léčitelství. Nakladatelství V. Nosková, Praha 2011.

F. R. Hrabal: Lexikon náboženských hnutí, sekt a duchovních společností. CAD Press, Bratislava 1998.

PhDr. Eva Orbanová, PhD.: Náboženský synkretizmus v hnutí New Age. Filozof. fakulta TU, Trnava 2010.

Christopher Partridge (ed.): Encyklopedie nových náboženství. Knižní klub, Praha 2006.

Zdeněk Vojtíšek: Nová náboženská hnutí a jak jim porozumět. Beta Books, Praha 2007.

Internetové zdroje: