forum zivota

Vyjadrenie k projektu o. z. Fórum života – Škola patrí deťom

(sídlo Fóra života na Heydukovej v Bratislave)   Podnet na vyjadrenie sme dostali zo základnej školy, v ktorej ponúkalo o. z. Fórum života projekt Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy (10/2015). Podklady sme čerpali z verejne dostupných zdrojov a tlačených materiálov k projektu: Webová stránka občianskeho združenia: Home – Fórum života (forumzivota.sk) Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú napokoji. Písomné stanovisko odborníkov ako vplýva rodová výchova na duševné zdravie detí zverejnené aj na www.rodovescitlivovanie.sk Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.   Občianske združenie Fórum života (FŽ) FŽ založila v decembri 2003 skupina občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve (2001). Víziou je vytvoriť spoločnosť rešpektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako… Read More

Continue Reading
hodina_stastia_happyschool

Vyjadrenie k projektu Šťastná škola s programom Hodina šťastia z Maďarska

  Vyjadrenie sme vypracovali na podnet rodičov detí, ktoré chodili do školy, kde sa program Hodina šťastia (HŠ) realizoval v rámci vyučovania. Žiadali o posúdenie projektu Šťastná škola (SŠ), nakoľko naše občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt odporučilo Ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2019/2020 na preskúmavanie preventívnych aj vzdelávacích programov ponúkaných školám. Informácie sme čerpali z otvorených zdrojov na internete, konzultácií s kolegami v Centre pozitívnej psychológie, školskou psychologičkou, rodičmi žiakov, aj vlastných analýz videí a webových stránok. Postupne v nás systém Šťastná škola vyvolával stále viac pochybností. Prvý problém je samotný maďarský systém Šťastná škola so vzdelávacím programom Hodina šťastia, ktorý vytvorili a vedecky overovali pozitívni psychológovia v Maďarsku, no nepodarilo sa nám dohľadať kompletný obsah programu ani relevantné výsledky psychologického… Read More

Continue Reading
Rozhovory

Úvahy a poznámky ku knihe Neal Donald Walsch: Rozhovory s Bohom

  Podnet sme dostali od rodičov, hľadajúcich odpovede na otázky dospievajúcich detí, keď čítali knihy N. D. Walscha: Rozhovory s Bohom I, II, III: „Cieľom trilógie je pripraviť ľudí na nový model sveta.“ Tínedžeri nadšene hovorili, že našli správnu pravdu aj zrozumiteľné odpovede na zložité otázky. V rozhovoroch si chceli potvrdzovať svoj nový pohľad na svet argumentujúc, že k Walschovi predsa osobne hovorí Boh, tak nemôžeme pochybovať ani overovať jeho slová (citácie uvádzame kurzívou). Pri hľadaní odpovede sme vytvorili tím, aby sme získali širšie spektrum pohľadov a názorov. Na podrobnejšiu analýzu sme si vybrali knihu N. D. Walsch (NDW): Rozhovory s Bohom II. (Pragma, Praha 1999). Knihu si členovia tímu nezávisle prečítali, napísali svoje stanovisko a následne sme diskutovali a hľadali spoločné závery.… Read More

Continue Reading
empower the child

Patria prednášky, semináre, kurzy Systemy Andreja Karimova do našich škôl?

(http://empowerthechild.org/ru/)   Kto je Andrej Karimov? Karimov uvádza v životopise v roku 2014: Narodený 1971 v Jekaterinburgu, etnológ, expert na psychológiu, klinický, praktický a rodinný psychológ. Člen Rady poslancov v Krasnoobsku, vedúci regionálnej organizácie LAD (Centrum ruskej kultúry) v Novosibírsku. Ženatý, tri deti – medzitým sa však rozviedol, druhá manželka Slovenka, majú 2 deti, žijú na Slovensku (2020). Píše, že od 16 rokov (1987 – 2009) trénoval bojové umenia SAMBO, ruský box, osobný boj, rôzne systémy Cossack ruských majstrov (12 systémov). Od svojich 24 rokov do 2012 viedol semináre v Rusku, Taliansku, Srbsku, Malajzii, Maďarsku, Švajčiarsku, Austrálii, v SR. Organizuje a vedie výcviky pre špeciálne jednotky a políciu v Rusku. Dostal za to ocenenia aj diplomy Ministerstva obrany Ruska, Srbska aj špeciálnych jednotiek Ruska a ruských kozáckych vojakov. Aby ste si vedeli predstaviť… Read More

Continue Reading
Mantak Chia

Vyjadrenie k Universal Healing Tao a Tao joga Slovakia

(Mantak Chia) Informácie sú odpoveďou na žiadosť klienta o odborné vyjadrenie vzhľadom na rodinné problémy. Podklady na vyjadrenie tvorili verejné internetové zdroje (niektoré sa už nedajú dohľadať), knihy Mantak Chia, odborná literatúra, skúsenosti klientov aj konzultácie s odborníkmi (lekár, psychológ, religionista). Dôležitá poznámka na úvod: Tao joga nemá nič spoločné s jogovými cvičeniami hathajogy, ktoré poznáme z ponuky jogových centier u nás. Títo inštruktori jogy musia absolvovať odborné kurzy a získať certifikát od akreditovanej organizácie spolupracujúcej so športovou vysokou školou. Následne ich zapíšu do Registra MŠ SR Slovensky športovy portal (iedu.sk) a môžu pôsobiť a podnikať v tejto oblasti. Universal Healing Tao (UHT) vytvoril Veľmajster Mantak Chia (nar. 1944 v Thajsku) spolu s manželkou. Prednáša po celom svete, zriadil a je riaditeľom Training Center at Tao Garden… Read More

Continue Reading