oz bez drog

Vzdelávacie ponuky v školstve prepojené so Scientologickou cirkvou a Dianetikou

(časť výpisu oz Bez drog z Registra mimovládnych neziskových organizácií) Zo škôl aj poradní stále dostávame požiadavky na posúdenie bezplatných ponúk z oblasti drogovej prevencie, ľudských práv aj etickej výchovy, kde v pozadí nachádzame Scientologickú cirkev (SC) a Dianetiku. V praxi sa však stretávame s tým, že niektorí pedagógovia nevidia dôvody na odmietanie takýchto ponúk, pretože nepoznajú podrobnejšie učenie, správanie ani negatívne dôsledky pôsobenia SC. Zamerali sme sa preto na kritické informácie a zdroje ilustrujúce nevhodnosť využívania ponúk prepojených na SC v systéme školstva. Drogová prevencia V poslednom čase sa objavuje častejšie otázka, či má občianske združenie BEZ DROG (vznik 2019), niečo spoločné s občianskym združením Slovensko bez drog (2010),… Read More

Continue Reading
marana tha

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu na školách

(komunitno-pastoračné centrum Marana Tha v Prešove) Požiadavka: Centrum pegagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove Vypracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt  Podnet na preskúmanie vyplynul z tradície celomestských katolíckych evanjelizačných misií v Prešove, pri ktorých spolupracujú katolícka cirkev, rehoľníci, laické spoločenstvá aj mesto. Misijné akcie boli prezentované ako evanjelizačný program s následným pozvaním na akcie katolíckej cirkvi. Po dohode cirkvi s riaditeľmi sa realizovali na niektorých školách aj počas vyučovania. Následne sa na katolícku misiu v škole sťažoval rodič detí z inej cirkvi. Evanjelizáciu realizovali okrem rehoľníkov aj členovia občianskeho združenia Marana Tha Prešov.  Pri preverovaní podnetu vzniklo nedorozumenie, pretože došlo k zámene za občanské sdružení Maranatha Praha, patriace pod legálnu Cirkev adventistov siedmeho dňa (registrovaná v SR… Read More

Continue Reading

Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách

Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách Twentyfive years of experience with alternative prevention at schools. Abstract: We analyze various alternative prevention programs at schools. We use general and specific criteria to recommend or reject the program. Most programs we didn’t recommend, because of their connection to cults, or nontransparent and unscientific background. They did not meet the professional criteria for effective prevention. Key words: Prevention, cults, alternative, schools, analysis Považujeme za veľmi dôležité na úvod zdôrazniť, že v našom školskom systéme by mali štátne školské zariadenia dodržiavať zásadu nestrannosti, apolitickosti a náboženskej neutrality. Okrem tohto základného princípu tvoril rámec na vymedzenie pojmu alternatíva v našom príspevku Školský zákon č. 245/2008, (§3/i), ktorý vymedzuje stratégiu fungovania… Read More

Continue Reading

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu v školách

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu v školách Požiadavka: Centrum pegagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove Vypracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt Podnet na preskúmanie vyplynul z tradície celomestských katolíckych evanjelizačných misií v Prešove, pri ktorých spolupracujú katolícka cirkev, rehoľníci, laické spoločenstvá a mesto. Misijné programy sa robili po dohode cirkvi s riaditeľmi aj na niektorých školách cez vyučovane. Následne sa na katolícku misiu v škole sťažovali rodičia detí z iných cirkví aj neveriaci. Evanjelizáciu realizovali aj členova občianskeho združenia Marana Tha Prešov. Pri preverovaní podnetu vzniklo nedorozumenie, pretože došlo k zámene za občanské sdružení Maranatha Praha, ktoré v minulosti núkalo školám prevenčné prednášky o zdravom životnom štýle. Hodnotili sme… Read More

Continue Reading

Preskúmanie prevenčných výchovných koncertov ponúkaných do škôl – Občianske združenie Phantasia

  Občianske združenie Phantasia Podnet: Základná škola Klačno, Ružomberok – koordinátorka prevencie Podľa informácií https://www.phantasia.sk/ občianske združenie Phantasia so sídlom Beckov 495, ponúka výchovné koncerty na tému prevencia kriminality, šikanovania a kyberšikany. Prezidentkou a súčasne garantkou výchovných koncertov je Mgr. Silvia Žovincová, viac informácií o výbore na stránke neuvádzajú. Pravdepodobne však garantuje iba manažment účinkujúcich (Bystrík, Marcel Dragúň, Robo Papp), pretože v minulosti pôsobila v umeleckej agentúre DUNA, s. r. o. https://www.youtube.com/watch?v=-aLHf2nNjA8. Agentúra bola podľa obchodného registra založená 2003 v Piešťanoch – konateľom aj spoločníkom bol Dušan Drobný, pôsobil súbežne aj vo viacerých firmách. Agentúra mala jedného zamestnanca a bola dobrovoľne vymazaná z obchodného registra v roku 2016 napriek tomu, že mala aj miliónové tržby https://finstat.sk/36253324/obchodny_register. Následníkom… Read More

Continue Reading