Mantak Chia

Vyjadrenie k Universal Healing Tao a Tao joga Slovakia

(Mantak Chia) Informácie sú odpoveďou na žiadosť klienta o odborné vyjadrenie vzhľadom na rodinné problémy. Podklady na vyjadrenie tvorili verejné internetové zdroje (niektoré sa už nedajú dohľadať), knihy Mantak Chia, odborná literatúra, skúsenosti klientov aj konzultácie s odborníkmi (lekár, psychológ, religionista). Dôležitá poznámka na úvod: Tao joga nemá nič spoločné s jogovými cvičeniami hathajogy, ktoré poznáme z ponuky jogových centier u nás. Títo inštruktori jogy musia absolvovať odborné kurzy a získať certifikát od akreditovanej organizácie spolupracujúcej so športovou vysokou školou. Následne ich zapíšu do Registra MŠ SR Slovensky športovy portal (iedu.sk) a môžu pôsobiť a podnikať v tejto oblasti. Universal Healing Tao (UHT) vytvoril Veľmajster Mantak Chia (nar. 1944 v Thajsku) spolu s manželkou. Prednáša po celom svete, zriadil a je riaditeľom Training Center at Tao Garden… Read More

Continue Reading
oz bez drog

Vzdelávacie ponuky v školstve prepojené so Scientologickou cirkvou a Dianetikou

(časť výpisu oz Bez drog z Registra mimovládnych neziskových organizácií) Zo škôl aj poradní stále dostávame požiadavky na posúdenie bezplatných ponúk z oblasti drogovej prevencie, ľudských práv aj etickej výchovy, kde v pozadí nachádzame Scientologickú cirkev (SC) a Dianetiku. V praxi sa však stretávame s tým, že niektorí pedagógovia nevidia dôvody na odmietanie takýchto ponúk, pretože nepoznajú podrobnejšie učenie, správanie ani negatívne dôsledky pôsobenia SC. Zamerali sme sa preto na kritické informácie a zdroje ilustrujúce nevhodnosť využívania ponúk prepojených na SC v systéme školstva. Drogová prevencia V poslednom čase sa objavuje častejšie otázka, či má občianske združenie BEZ DROG (vznik 2019), niečo spoločné s občianskym združením Slovensko bez drog (2010),… Read More

Continue Reading
marana tha

Odborné stanovisko k o. z. Marana Tha Prešov a misijnému pôsobeniu na školách

(komunitno-pastoračné centrum Marana Tha v Prešove) Požiadavka: Centrum pegagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove Vypracovala: Mgr. Ivana Škodová, predsedníčka o. z. Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt  Podnet na preskúmanie vyplynul z tradície celomestských katolíckych evanjelizačných misií v Prešove, pri ktorých spolupracujú katolícka cirkev, rehoľníci, laické spoločenstvá aj mesto. Misijné akcie boli prezentované ako evanjelizačný program s následným pozvaním na akcie katolíckej cirkvi. Po dohode cirkvi s riaditeľmi sa realizovali na niektorých školách aj počas vyučovania. Následne sa na katolícku misiu v škole sťažoval rodič detí z inej cirkvi. Evanjelizáciu realizovali okrem rehoľníkov aj členovia občianskeho združenia Marana Tha Prešov.  Pri preverovaní podnetu vzniklo nedorozumenie, pretože došlo k zámene za občanské sdružení Maranatha Praha, patriace pod legálnu Cirkev adventistov siedmeho dňa (registrovaná v SR… Read More

Continue Reading

Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách

Dvadsaťpäť rokov skúseností s alternatívnymi programami na školách Twentyfive years of experience with alternative prevention at schools. Abstract: We analyze various alternative prevention programs at schools. We use general and specific criteria to recommend or reject the program. Most programs we didn’t recommend, because of their connection to cults, or nontransparent and unscientific background. They did not meet the professional criteria for effective prevention. Key words: Prevention, cults, alternative, schools, analysis Považujeme za veľmi dôležité na úvod zdôrazniť, že v našom školskom systéme by mali štátne školské zariadenia dodržiavať zásadu nestrannosti, apolitickosti a náboženskej neutrality. Okrem tohto základného princípu tvoril rámec na vymedzenie pojmu alternatíva v našom príspevku Školský zákon č. 245/2008, (§3/i), ktorý vymedzuje stratégiu fungovania… Read More

Continue Reading
kult

Čo môžete robiť, keď je váš blízky v rizikovom spoločenstve

  Čo môžete robiť, keď je váš blízky v rizikovom spoločenstve Ponúkame vám rady z našich praktických skúseností v poradenstve s ľuďmi s problémom s rizikovým spoločenstvom (tzv. sekty). Táto špecifická problematika je u nás málo známa, nemáme žiadne špecializované odborné pracovisko zamerané na skúmanie, monitoring, vzdelávanie, odborné poradenstvo aj podporu členom, bývalým členom aj ich blízkym. Málo je známe aj to, že môže dôjsť až k vzniku psychickej závislosti od duchovného spoločenstva, ideológie, alebo vodcu (tzv. nelátkové závislosti). Čo teda môžete robiť, keď začne váš blízky, partner, rodič, dieťa chodiť do nejakej skupiny, o ktorej veľa neviete a začnete pozorovať zmeny v jeho správaní? Nemusí to znamenať, že je v rizikovom alebo deštruktívnom spoločenstve. Existuje veľa spoločenstiev, ktoré nemajú… Read More

Continue Reading