betesda

Analýza prevenčných besied Spoločenského centra Betesda

(približná poloha centra Betesda)   Na požiadanie CPPPaP v Rimavskej Sobote sme preskúmali ponuku besied v rámci prevencie proti drogám a kriminalite pre základné a stredné školy od betesda.sk. Citujeme ponuku: „.. s pánom zo Švédska Korneliusom Novakom“. Témy besied: „Moment keď strácaš kontrolu (závislosti), Osobné skúsenosti vyhadzovača na diskotéke, Zmysel života, Morálne hodnoty-Čo je v živote skutočne dôležité?“ Forma: „Najideálnejšie je mať dvojhodinovku pre spojené ročníky 45 min.+prestávka+45 min. takže obsiahne 2 témy. Ale nechám to na vaše uváženie, aké a koľko.“ Skúmali sme stránku www.betesda.sk, kde sú uvedené ďalšie témy pre verejnosť, napr.: Božie zázraky-moje vlastné skúsenosti,  Ako môže byť Boh spravodlivý? Prečo nevrhá blesky na zlých ľudí?  Z ponuky je zrejmé, že ide o evanjelizáciu misionára, čo pán Novak aj verejne deklaruje.   Kto… Read More

Continue Reading
forum zivota

Vyjadrenie k projektu o. z. Fórum života – Škola patrí deťom

(sídlo Fóra života na Heydukovej v Bratislave)   Podnet na vyjadrenie sme dostali zo základnej školy, v ktorej ponúkalo o. z. Fórum života projekt Škola patrí deťom – upozornenie riaditeľov škôl na riziká rodovej výchovy (10/2015). Podklady sme čerpali z verejne dostupných zdrojov a tlačených materiálov k projektu: Webová stránka občianskeho združenia: Home – Fórum života (forumzivota.sk) Analýza brožúrky Fóra života Gender: Absurdnosti, ktoré nás nenechajú napokoji. Písomné stanovisko odborníkov ako vplýva rodová výchova na duševné zdravie detí zverejnené aj na www.rodovescitlivovanie.sk Dokumentárny film nórskeho herca a sociológa Haralda Eiu: Vymývanie mozgov.   Občianske združenie Fórum života (FŽ) FŽ založila v decembri 2003 skupina občanov pôsobiacich v neformálnom spoločenstve (2001). Víziou je vytvoriť spoločnosť rešpektujúcu ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporovať rodinu ako… Read More

Continue Reading
hodina_stastia_happyschool

Vyjadrenie k projektu Šťastná škola s programom Hodina šťastia z Maďarska

  Vyjadrenie sme vypracovali na podnet rodičov detí, ktoré chodili do školy, kde sa program Hodina šťastia (HŠ) realizoval v rámci vyučovania. Žiadali o posúdenie projektu Šťastná škola (SŠ), nakoľko naše občianske združenie Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt odporučilo Ministerstvo školstva v Pedagogicko-organizačných pokynoch 2019/2020 na preskúmavanie preventívnych aj vzdelávacích programov ponúkaných školám. Informácie sme čerpali z otvorených zdrojov na internete, konzultácií s kolegami v Centre pozitívnej psychológie, školskou psychologičkou, rodičmi žiakov, aj vlastných analýz videí a webových stránok. Postupne v nás systém Šťastná škola vyvolával stále viac pochybností. Prvý problém je samotný maďarský systém Šťastná škola so vzdelávacím programom Hodina šťastia, ktorý vytvorili a vedecky overovali pozitívni psychológovia v Maďarsku, no nepodarilo sa nám dohľadať kompletný obsah programu ani relevantné výsledky psychologického… Read More

Continue Reading
Rozhovory

Úvahy a poznámky ku knihe Neal Donald Walsch: Rozhovory s Bohom

  Podnet sme dostali od rodičov, hľadajúcich odpovede na otázky dospievajúcich detí, keď čítali knihy N. D. Walscha: Rozhovory s Bohom I, II, III: „Cieľom trilógie je pripraviť ľudí na nový model sveta.“ Tínedžeri nadšene hovorili, že našli správnu pravdu aj zrozumiteľné odpovede na zložité otázky. V rozhovoroch si chceli potvrdzovať svoj nový pohľad na svet argumentujúc, že k Walschovi predsa osobne hovorí Boh, tak nemôžeme pochybovať ani overovať jeho slová (citácie uvádzame kurzívou). Pri hľadaní odpovede sme vytvorili tím, aby sme získali širšie spektrum pohľadov a názorov. Na podrobnejšiu analýzu sme si vybrali knihu N. D. Walsch (NDW): Rozhovory s Bohom II. (Pragma, Praha 1999). Knihu si členovia tímu nezávisle prečítali, napísali svoje stanovisko a následne sme diskutovali a hľadali spoločné závery.… Read More

Continue Reading
empower the child

Patria prednášky, semináre, kurzy Systemy Andreja Karimova do našich škôl?

(http://empowerthechild.org/ru/)   Kto je Andrej Karimov? Karimov uvádza v životopise v roku 2014: Narodený 1971 v Jekaterinburgu, etnológ, expert na psychológiu, klinický, praktický a rodinný psychológ. Člen Rady poslancov v Krasnoobsku, vedúci regionálnej organizácie LAD (Centrum ruskej kultúry) v Novosibírsku. Ženatý, tri deti – medzitým sa však rozviedol, druhá manželka Slovenka, majú 2 deti, žijú na Slovensku (2020). Píše, že od 16 rokov (1987 – 2009) trénoval bojové umenia SAMBO, ruský box, osobný boj, rôzne systémy Cossack ruských majstrov (12 systémov). Od svojich 24 rokov do 2012 viedol semináre v Rusku, Taliansku, Srbsku, Malajzii, Maďarsku, Švajčiarsku, Austrálii, v SR. Organizuje a vedie výcviky pre špeciálne jednotky a políciu v Rusku. Dostal za to ocenenia aj diplomy Ministerstva obrany Ruska, Srbska aj špeciálnych jednotiek Ruska a ruských kozáckych vojakov. Aby ste si vedeli predstaviť… Read More

Continue Reading